ABB finalizuje sprzedaż firmie Hitachi jednostki Power Grids

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

ABB sfinalizowało sprzedaż firmie Hitachi 80,1% udziałów jednostki Power Grids, specjalizującej się w rozwiązaniach energetycznych. Jest to ogromny krok w przemianach struktur ABB ukierunkowanych na stworzenie zdecentralizowanej, globalnej firmy technologicznej. Zgodnie z programem optymalizacji struktury kapitałowej ABB, firma planuje przekazać udziałowcom wpływy netto ze sprzedaży rozwiązań Power Grids w wysokości od 7,6 do 7,8 mld dolarów.

ABB finalizuje sprzedaż firmie Hitachi jednostki Power Grids

W początkowym etapie ABB zamierza uruchomić program skupu akcji własnych w wysokości 10 % wyemitowanego kapitału akcyjnego. Ma się to odbyć wkrótce po ogłoszeniu wyników finansowych za drugi kwartał 2020 roku.

ABB jest długoletnim partnerem Hitachi. W pierwszej fazie ABB zachowa 19,9% udziałów w zlokalizowanej w Szwajcarii spółce joint venture, która będzie działać jako Hitachi ABB Power Grids. Obecnie przoduje ona na świecie w dziedzinie systemów energetycznych. Generuje przychody na poziomie około 10 mld dolarów rocznie i zatrudnia około 36 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w ponad 90 krajach.

Warunki transakcji z Hitachi pozostają zgodne z ustaleniami ogłoszonymi 17 grudnia 2018 roku. Pełna wartość przedsiębiorstwa wynosi 11 mld dolarów. ABB ma możliwość wyjścia z posiadanego pakietu akcji (19,9%) po trzech latach od sfinalizowania transakcji.

źródło: ABB