Co czeka polską branżę motoryzacyjną?

| Gospodarka Aktualności

Z raportu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) na rok 2019 wynika, że największe wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego to obecnie Brexit, szybko rozwijające się dalekowschodnie internetowe platformy handlowe, wojny cenowe i ochrona środowiska. Dla polskiej branży, skupionej wciąż na napędach konwencjonalnych, poważnym problemem są przyjęte przez Unię Europejską nowe progi dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Wymienione czynniki zyskują na znaczeniu, gdy weźmie się pod uwagę, że motoryzacja to jedna z największych i najbardziej produktywnych gałęzi polskiej gospodarki, odpowiedzialna za 8% PKB.

Co czeka polską branżę motoryzacyjną?

Obecnie do wyzwań stojących przed branżą motoryzacyjną na przestrzeni najbliższych 5-10 lat należy też elektromobilność i carsharing. Ich szybki rozwój może ograniczać wzrost wartości rynku motoryzacyjnego, bowiem dla fabryk części i podzespołów do samochodów napędzanych konwencjonalnie elektromobilność oznacza potencjalną utratę rynku, a w konsekwencji konieczność redukcji zatrudnienia.

Produkcja części motoryzacyjnych w Polsce

Producenci części zatrudniają w Polsce 147,4 tys. osób. To ponad 80% miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego. Podając za Polską Agencją Inwestycji i Handlu, w kraju działa blisko 1000 producentów części motoryzacyjnych. Według raportu SDCM produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych była większa o 5,8% względem roku ubiegłego, osiągając wartość ponad 89 mld zł, przy niestety obserwowanym od kilku lat spadku dynamiki wzrostu. Przy czym eksport części i akcesoriów stanowi 60% całego sektora, plasując Polskę na 10 miejscu pod względem wielkości eksportu części na świecie.

Zjednoczone Królestwo stanowi jeden z pięciu głównych rynku zbytu dla polskich producentów części. Branża ma więc uzasadnione obawy przed możliwym tzw. twardym Brexitem, który przywróci pełną kontrolę na granicach, cła czy podwójne obowiązki homologacyjne, czyli w konsekwencji wywoła problemy z terminową realizacją zamówień i związane z tym niezadowolenie klientów.

W 2018 roku blisko ¾ polskich producentów zanotowało wzrost przychodów, a wśród nich 21% wykazało wzrost większy niż 10%. Prognozy na rok 2019 są mniej optymistyczne niż wyniki osiągnięte w 2018, co może być efektem obserwowanego spadu dynamiki wzrostu sprzedaży i hamowania rynku niemieckiego - głównego odbiorcy polskich części motoryzacyjnych.

Dystrybucja części motoryzacyjnych i rynek usług

W Polsce działa ponad 50 dystrybutorów posiadających 1200 punktów hurtowej sprzedaży części i akcesoriów, tworząc dzięki temu ponad 32 tys. miejsc pracy. Dynamika wzrostu rynku części to około 4%. Dynamika wzrostu firm dystrybucyjnych jest prawie 3-krotnie większa i utrzymuje się na poziomie 11%. Wpływa na to mobilność firm i ich ekspansja na coraz bardziej odległe rynki zagraniczne. W ubiegłym roku aż 85% firm odnotowało wzrost przychodów, przy czym u ponad połowy dystrybutorów - 60% - wzrost ten przekroczył 10%. Podobnie jak w sektorze produkcyjnym, prognozowane na bieżący rok wzrosty przychodów z dystrybucji części są mniej optymistyczne, niż osiągnięte w roku 2018.

Według raportu SDCM wartość rynku części i napraw motoryzacyjnych wynosi obecnie ponad 32 mld złotych. W Polsce działa blisko 20 tys. niezależnych warsztatów obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe, przy czym sektor ten zatrudnia 145 tys. osób. Badania pokazały wzrost sprzedaży usług u 65% firm, z czego 36% zanotowało wzrost powyżej 5%.

Obserwuje się zjawisko przejmowania klientów przez warsztaty z ugruntowaną pozycją na rynku, które uzyskują dzięki temu wzrosty większe niż wzrost rynku napraw. Znaczącym czynnikiem wspierającym rozwój warsztatów jest zaangażowanie m.in. w naprawy relatywnie nowych i zaawansowanych technologicznie pojazdów, wyposażonych w skomplikowane systemy elektroniki pokładowej.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych skupia 153 największych rynkowych graczy, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie i zapewniających ponad 300 tys. miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich, takich jak CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

źródło: Frost & Sullivan