Microsoft i BMW chcą stworzyć standardy systemów fabrycznych

| Gospodarka Przemysł 4.0

Firmy Microsoft i BMW Group wystąpiły z inicjatywą mającą na celu przyspieszenie wdrażania innowacji w sektorze produkcyjnym i uczynienie go bardziej opłacalnym. Open Manufacturing Platform (OMP) ma na celu przełamanie barier tworzonych przez zastrzeżone systemy oraz udostępnienie otwartej struktury technologicznej wspieranej przez społeczność międzysektorową. Do końca 2019 r. Microsoft i BMW chcą utworzyć społeczność złożoną z maksymalnie sześciu partnerów i dysponować co najmniej 15 przypadkami użycia proponowanych rozwiązań w wybranych środowiskach produkcyjnych.

Microsoft i BMW chcą stworzyć standardy systemów fabrycznych

Założyciele platformy mają też nadzieję na przyłączenie się do inicjatywy innych producentów i dostawców, w tym firm spoza branży motoryzacyjnej.

Obie firmy twierdzą, że zastrzeżone systemy stosowane w fabrykach tworzą obecnie spiętrzenia danych i spowalniają wydajność, utrudniając produkcję i zmniejszając rentowność. Mają nadzieję, że ich inicjatywa doprowadzi do stworzenia inteligentnych systemów fabrycznych, które mogą być współdzielone przez uczestników OMP w różnych sektorach produkcyjnych. Celem jest przyspieszenie rozwoju przemysłowych technologii IoT, skrócenie czasu oczekiwania na efekty i zwiększenie wydajności produkcji, a jednocześnie sprostanie współczesnym wyzwaniom przemysłowym.

OMP udostępniać będzie architekturę referencyjną opartą na platformie chmurowej przemysłowego IoT - Microsoft Azure, z komponentami open source, które wykorzystywać będą otwarte standardy przemysłowe i otwarty model danych. Oprócz ułatwienia współpracy, celem jest odblokowanie i standaryzacja modeli danych, które umożliwiają analizę i uczenie maszynowe - czyli danych, które tradycyjnie były zamknięte w systemach zastrzeżonych. Korzystając z przemysłowych studiów przypadku i przykładowych kodów, członkowie społeczności i partnerzy będą mogli rozwijać własne usługi i rozwiązania, zachowując kontrolę nad swoimi danymi.

BMW zamierza wnieść do społeczności OMP wkład w zakresie przypadków użycia, w oparciu o swoje doświadczenie z ponad 3 tysiącami maszyn, robotów i autonomicznych systemów transportowych, które są połączone z platformą IoT opartą na chmurze Azure oraz na możliwościach sztucznej inteligencji.

Na przykład w zakładzie w Regensburgu, w Niemczech, BMW wykorzystuje platformę IoT w autonomicznym systemie transportu drugiej generacji. Centralnie koordynowany system umożliwił tam producentowi samochodów uproszczenie procesów logistycznych i zwiększenie wydajności. Regensburg jest jednym z 30 zakładów produkcyjnych i montażowych firmy BMW, działających na całym świecie.

Open Manufacturing Platform to kolejny etap ewolucji długoletniej współpracy technologicznej między BMW i Microsoftem. Dzięki OMP członkowie powstającej społeczności będą mieli możliwość odblokowania potencjału swoich danych, co pozwoli im budować i integrować systemy przemysłowe szybciej i bezpieczniej, a tym samym korzystać z wkładu i uczenia się innych organizacji.

OMP zajmie się aktualnymi wyzwaniami przemysłowymi, takimi jak połączenia maszyn i integracja systemów. Ułatwi to ponowne wykorzystanie oprogramowania wśród producentów OEM, dostawców i innych partnerów, zmniejszając koszty wdrożenia. Na przykład standard robotyki oparty na ROS, przeznaczony dla autonomicznych systemów transportowych w produkcji i logistyce, zostanie wniesiony do OMP i udostępniony do użycia dla wszystkich. Środowisko OMP będzie zgodne z istniejącą architekturą referencyjną Industry 4.0, wykorzystując standard interoperacyjności OPC UA.

źródło: Drives & Controls