Mitsubishi kupuje Iconics i inwestuje w Realtime Robotics

| Gospodarka Aktualności

Firma Mitsubishi Electric przejmuje pozostałe udziały w Iconics Inc, amerykańskim przedsiębiorstwie zajmującym się oprogramowaniem przemysłowym, które koncentruje się na produktach Scada, IoT, urządzeniach mobilnych, oprogramowaniu analitycznym i chmurowym dla rynku produkcyjnego, przemysłowego i automatyki budynkowej. Od 2011 r. Mitsubishi posiada 19,9% udziałów w Iconics, a nowa umowa sprawi, że amerykański biznes stanie się spółką w 100% zależną. Szczegóły finansowe przejęcia nie zostały ujawnione. Transakcja ma być sfinalizowana do końca roku podatkowego Mitsubishi w marcu 2020 roku.

Mitsubishi kupuje Iconics i inwestuje w Realtime Robotics

Firma Iconics, z siedzibą w Massachusetts, została założona w 1986 r. Do chwili obecnej ma na swoim koncie ponad 350 tys. instalacji oprogramowania w ponad 100 krajach. Iconics twierdzi, że obsługuje ponad 70% spośród 500 najlepszych firm na świecie, automatyzując, monitorując i optymalizując ich aktywa.

Poprzez nabycie Iconics, Mitsubishi ma nadzieję rozszerzyć swoją ofertę oprogramowania w dziedzinach takich, jak edge computing, łącząc wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju oprogramowania firmy Iconics, z własnymi technologiami automatyzacji fabryk. Celem jest opracowanie oprogramowania, które usprawni koncepcję automatyzacji e-F@ctory.

Na mocy odrębnej umowy Mitsubishi przejmuje także nieujawniony udział w Realtime Robotics, amerykańskim start-upie, który opracowuje technologie związane z planowaniem ruchu, mające na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa robotów przemysłowych oraz pojazdów autonomicznych.

W przypadku Realtime Robotics oczekuje się, że zastrzyk finansowy od Mitsubishi przyspieszy rozwój systemów robotów przemysłowych. Mitsubishi planuje uruchomienie do 2020 r. nowych systemów takich robotów, integrujących technologie planowania ruchu. Mitsubishi będzie nadal współpracować także z innymi firmami i ulepszać ich własne, inteligentne technologie produkcyjne.

Firma Realtime Robotics - założona w 2016 r. - specjalizuje się w technologiach obliczania i wyznaczania zoptymalizowanej ścieżki ruchu, którą roboty powinny osiągać, by pracować bez kolizji z przeszkodami. Oprogramowanie do planowania ścieżki ruchu wykonuje obliczenia w czasie rzeczywistym.

źródło: Drives & Controls