Pracownia automatyki 4.0 w ZST w Turku

| Gospodarka Przemysł 4.0

W Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku została otwarta nowoczesna pracownia automatyki przemysłowej zawierająca demonstracyjną linię produkcyjną zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0. Wydarzenie odbyło się przy obecności uczniów oraz nauczycieli, a także lokalnych władz i przedstawicieli przemysłu.

Pracownia automatyki 4.0 w ZST w Turku

Utworzenie pracowni automatyki jest początkiem współpracy w ramach projektu edukacyjnego pilotowanego przez firmę Siemens (Akademia Techniczna), który pozwala nabywać kompetencje z zakresu szeroko rozumianego Przemysłu 4.0. Za budowę i wdrożenie demonstracyjnej linii produkcyjnej w pracowni odpowiadała firma Encon-Koester.