Europa słabo przygotowana do automatyzacji procesów biznesowych

| Gospodarka Aktualności

Jak informują analitycy badawczo-doradczego ośrodka Forrester, większość europejskich dyrektorów ds. informatyki (CIO) uważa, że ich organizacje są niedostatecznie przygotowane do automatyzacji. Jedynie 20% przedsiębiorstw potrafi jasno określić, w jaki sposób automatyzacja mogłaby usprawnić ich procesy biznesowe.

Europa słabo przygotowana do automatyzacji procesów biznesowych

Trzech na czterech (76%) europejskich CIO uważa, że ich organizacja jest niedostatecznie przygotowana do wdrożenia automatyzacji. Niewiele lepiej jest w Ameryce Północnej - słabe przygotowanie wskazuje 73% ankietowanych. Najlepiej wypada Azja, gdzie "tylko" dwóch na trzech (65%) ankietowanych CIO uważa, że ich organizacja jest niewystarczająco dojrzała, by sprostać wymaganiom automatyzacji.

Problemem europejskich firm, zdaniem Forrestera, może być brak jasnych celów, które określają, po co miałyby się one automatyzować. Tylko co piąty (20%) zapytany CIO ze Starego Kontynentu może określić, czego właściwie oczekuje od robotyzacji i jak dzięki niej usprawnić procesy biznesowe. Najsłabiej zdaniem analityków z automatyzacją radzą sobie kraje z Europy Południowej i Wschodniej. Najprawdopodobniej to efekt nierównomiernej cyfryzacji.

Forrester przewiduje, że w 2021 roku wiele firm zachęconych możliwością wykorzystania rządowych pakietów stymulacyjnych zrewiduje swoje plany. To sprawi, że w perspektywie średnio- i długoterminowej przybywać będzie managerów, którzy będą chcieli zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed niepożądanymi zdarzeniami, podobnymi do pandemii, ale także zawirowaniami na rynku.

źródło: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych

Zobacz również