W 2023 r. przybyło przeszło 500 tys. robotów

| Gospodarka Roboty

Jak wynika z nowego raportu Interact Analysis, w 2023 r. na całym świecie dostarczono ponad 500 tys. robotów przemysłowych. To poziom zbliżony do roku 2022, jednak w ubiegłym roku średnia cena robotów przemysłowych spadła. Po tym, jak rynek robotów osiągnął rekordowy poziom w 2021 r., rok 2023 zaowocował najniższym poziomem zarówno pod względem przychodów, jak i dostaw, jednak Interact przewiduje, że w latach 2024–2028 przychody będą rosnąć o około 3,7% rocznie.

W 2023 r. przybyło przeszło 500 tys. robotów

- Średnia cena za jednostkę robota przemysłowego wykazuje tendencję spadkową - po wzroście przez dwa kolejne lata - i spodziewamy się spadku cen o około 3% rocznie w latach 2024-2028. Pandemia COVID-19 w połączeniu z wysokimi cenami energii i inflacją spowodowała średni wzrost cen w roku 2022. Pierwotnie spodziewaliśmy się ponownego spadku cen robotów w 2023 r., ale ciągłe problemy z łańcuchem dostaw i inflacją spowodowały, że ceny wzrosły do ​​poziomów bliskich obserwowanym w roku 2022. Ten zwiększony "efekt cenowy" był również częściowo spowodowany trendem rynkowym w kierunku robotów o dużym udźwigu, które są istotnie droższym produktem - mówi Maya Xiao, kierownik ds. badań w Interact Analysis.

- Należy zauważyć, że nasze prognozy dotyczące robotyki opierają się na narzędziu śledzącym wyniki przemysłu produkcyjnego Interact Analysis Manufacturing Industry Output Tracker. Z naszych danych wynika, że ​​profil wzrostu w zakresie robotów przemysłowych odzwierciedla spowolnienie produkcji w czasie pandemii i późniejsze pogorszenie koniunktury w 2023 r. Jeśli spojrzymy na dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach, w Europie i obu Amerykach, historyczne spadki produkcji są równoznaczne ze osłabieniem wzrostu rynku robotów przemysłowych, który obserwowaliśmy w ostatnich latach - dodaje Maya Xiao.

Trzy najważniejsze zastosowania robotów przemysłowych – przenoszenie materiałów, spawanie i montaż – odpowiadały za ponad 70% przychodów robotów w 2023 r., przy czym sama obsługa materiałów stanowiła jedną trzecią. To zastosowanie jest szczególnie dominujące w obu Amerykach i w Europie. Największa koncentracja występuje na rynku amerykańskim, gdzie pięciu największych dostawców odpowiada za prawie 80% przychodów i ponad dwie trzecie dostaw.

Patrząc na rynek robotyki przemysłowej według branży i regionu, ze znaczną presją spotkała się w 2023 r. w obu Amerykach sprzedaż robotów przemysłowych dla przemysłu motoryzacyjnego, co spowodowało powolny wzrost tego segmentu rynku – jednego z największych sektorów w zakresie robotów przemysłowych. Szczególnie Meksyk jest w dużym stopniu uzależniony od przemysłu motoryzacyjnego, co ma poważny wpływ na sprzedaż robotów przemysłowych w regionie. Ogólnie rzecz biorąc, w 2023 r. wzrost liczby robotów przemysłowych w obu Amerykach spadł o 17,3%, w porównaniu z regionem APAC, w którym odnotowano niewielki postęp wzrostu, oraz regionem EMEA, który pozostał stabilny.

Rynki amerykańskie odpowiadały za około 17% światowych przychodów z robotów przemysłowych, w porównaniu z 62% przypadającymi na region APAC i 22% na region EMEA. Rynek robotów przemysłowych odnotował silny wzrost w obu Amerykach bezpośrednio po pandemii Covid-19, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i pozamotoryzacyjnej, gdzie producenci nieustannie szukali sposobów na ulepszenie swoich procesów produkcyjnych i zmniejszenie kosztów produkcji poprzez automatyzację i robotyzację.

źródło: Interact Analysis