Przemysł 4.0: jak rozwiązania Comarch optymalizują produkcję?

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Jednym z największych wyzwań stojących przed zakładami produkcyjnymi w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej jest obniżanie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu możliwości personalizacji produktów w warunkach wysokiej zmienności. W tych warunkach o przewadze konkurencyjnej decyduje umiejętność zbierania, błyskawicznego przetwarzania i biznesowego wykorzystywania danych. To właśnie w tym obszarze nowoczesne rozwiązania Comarch dla Przemysłu 4.0 przynoszą fabrykom najwięcej wymiernych korzyści.

Przemysł 4.0: jak rozwiązania Comarch optymalizują produkcję?

Czym jest IV rewolucja przemysłowa i co oznacza dla metod produkcji?

Czwarta rewolucja przemysłowa obejmuje dużo więcej niż tylko metodologię produkcji. To przede wszystkim komunikacja między maszynami oraz między maszynami a systemami zarządzającymi. Wbrew wyrażanym często obawom o „zastępowaniu” pracowników przez maszyny, w Przemyśle 4.0 to inteligencja ludzka stanowi fundament, który przesądza o sukcesie mechanizmu działającego w „fabryce jutra”. Człowiek znajduje się tam w centrum inteligentnego systemu produkcji, gdzie technika ma za zadanie wspomagać jego zdolności poznawcze i fizyczne. U podstaw koncepcji Przemysłu 4.0 leżą takie elementy jak: Big Data, technologia chmurowa, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy oraz pozioma i pionowa integracja oprogramowania. To właśnie w tych obszarach Comarch oferuje narzędzia do optymalizacji produkcji.

Rozwiązania Comarch dla Przemysłu 4.0 – charakterystyka i korzyści

Comarch, globalny integrator i twórca innowacyjnych rozwiązań informatycznych z 29-letnim doświadczeniem, stworzył kompleksowy system dostarczany jako model SaaS (software as a service, oprogramowanie jako usługa) lub jako dedykowane rozwiązanie niestandardowe dla Przemysłu 4.0. W jego skład wchodzą urządzenia produkcyjne (PLC i czujniki) zintegrowane z odbiornikami (Comarch IoT Hubs) podłączonymi do bazy danych w chmurze (Comarch IoT Platform). Wśród najważniejszych korzyści płynących z przeprowadzonej w ten sposób digitalizacji fabryki można wymienić:

  • kontrolę dostępności urządzeń,
  • analizę jakości produkcji,
  • zwiększoną wydajność,
  • retrofitting,
  • integrację z systemem ERP,
  • integrację z liniami produkcyjnym,
  • redukcję dokumentacji papierowej,
  • pomiary OEE.

Aplikacja Industry 4.0

Kluczowym elementem systemu rozwiązań Comarch dla Przemysłu 4.0 jest aplikacja Industry 4.0 MES. Umożliwia ona gromadzenie i przetwarzanie danych zebranych bezpośrednio z maszyn i całych procesów produkcyjnych. W rezultacie uzyskane informacje pozwalają na większą kontrolę produkcji (NOK i OK) w czasie rzeczywistym. Na ich podstawie możliwe jest również zdefiniowanie wartości OEE, raportowanie o przestojach czy planowanie prac konserwacyjnych.

Asset Tracking

W przemyśle największą wartością są zasoby, którymi dysponuje dana organizacja. Dlatego kolejne rozwiązanie, Comarch Asset Tracking, pozwala na lokalizowanie i monitorowanie narzędzi, materiałów, produktów, pojazdów, a nawet osób zatrudnionych w zakładzie. Przy pomocy urządzeń połączonych z internetem i dedykowanej aplikacji możliwe jest śledzenie wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Integracja produktu z innymi systemami (np. ERP czy wspomnianym wcześniej MES) otwiera drogę do zwiększonej automatyzacji procesów. Generowane raporty i narzędzia analityczne pomagają natomiast identyfikować wąskie gardła oraz optymalizować wykorzystanie zasobów.

Smart Metering

Rozwiązaniem, które zyskuje coraz większą popularność i wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0, jest inteligentny system pomiarowy Comarch Smart Metering. Wdrożony w fabryce w ramach systemu Industry 4.0 daje wymierne efekty biznesowe – umożliwia zdalny odczyt danych z liczników wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych zasobów wykorzystywanych w procesie produkcji. Oparty na technologii IoT (Internet of Things, Internetu Rzeczy), gwarantuje dostęp do gromadzonych na bieżąco danych oraz umożliwia ich analizę w czasie rzeczywistym, co stanowi największą wartość całego rozwiązania, ponieważ otwiera furtkę do optymalizacji.

Prawdziwie inteligentna fabryka z Comarch Industry 4.0

Przemysł 4.0 to wykorzystanie potencjału pracowników, cyfrowe wsparcie w pracy, usprawnienie komunikacji w zakładzie, automatyzacja żmudnych procesów czy eliminacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Wdrożenie rozwiązań Comarch dla Przemysłu 4.0 umożliwia koncentrację zasobów firmy produkcyjnej na kluczowych zadaniach i rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych, strategicznych kwestii, które przekładają się bezpośrednio na rozwój organizacji w przyszłości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o całym ekosystemie IoT Comarch, w tym o opisanych w tym artykule narzędziach, odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz również formularz kontaktowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dla Industry 4.0 od Comarch, pobierz nasz darmowy white paper >> https://www.comarch.pl/iot-ecosystem/white-paper-ludzie-vs-maszyny/.

źródło: Comarch