Wtorek, 12 maj 2009

Polski rynek sterowników PLC i kontrolerów PAC. Raport techniczno-rynkowy, druga edycja

Czterdzieści lat obecności sterowników programowalnych na rynku automatyki to okres ich ciągłej popularyzacji i rozwoju. Urządzenia te, chociaż programowane są cały czas najczęściej w języku drabinkowym, ewoluują w kierunku coraz bardziej funkcjonalnych systemów, które przejmują szereg cech od komputerów przemysłowych czy systemów typu motion control. Rozwiązania te stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, maszynach, ale też w aplikacjach związanych z ochroną środowiska czy w automatyce budynkowej.

Polski rynek sterowników PLC i kontrolerów PAC. Raport techniczno-rynkowy, druga edycja

Spojrzenie na krajowy sektor sterowników programowalnych, szczególnie w kontekście publikowanej w marcu 2007 roku pierwszej edycji raportu poświęconego PLC, potwierdza, że jest to rynek dojrzały. Szeroka oferta rynkowa wielu dostawców, średniej wielkości wzrosty i niezmienne preferencje użytkowników co do marek i typów urządzeń – to cechy polskiej branży związanej z produkcją i dystrybucją sterowników.

Z drugiej strony rynek ten cechują pewne zmiany, które wynikają z ciągłego dodawania przez firmy do oferty nowych produktów, jak choćby kontrolerów PAC, ale też wprowadzania do sprzedaży nowych marek sterowników. Na wszystko to nakłada się przywiązanie inżynierów automatyków do tworzenia systemów sterowania z wykorzystaniem klasycznych PLC, co pozwala sądzić, że pozycja rynkowa sterowników programowalnych pozostawała będzie jeszcze przez długi czas niezmieniona.

Klasyczne produkty automatyki

Sektor związany z dystrybucją sterowników programowalnych należy do tradycyjnych obszarów rynku automatyki. Sterowniki wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu i szeregu aplikacji – od sterowania maszynami i elementami linii technologicznych, poprzez zastosowania w energetyce, branży wodno-kanalizacyjnej czy automatyce budynkowej.

Zależnie od potrzeb związanych z aplikacją, w tym charakterem systemu, oczekiwanej wydajności obliczeniowej czy liczbą kontrolowanych sygnałów, wykorzystywane są różne rodzaje PLC. Najpopularniejszymi ich typami, które przyjęły się również jako podstawowy podział na rynku, są urządzenia kompaktowe oraz modułowe.

Rys. 1. Najpopularniejsze na polskim rynku typy grupy sterowników, kontrolerów i innych rozwiązań do systemów sterowania – opinia dostawców (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Sterowniki kompaktowe to urządzenia integrujące CPU, interfejsy I/O, często też zasilacz i inne elementy składowe. Tworzy to w pełni funkcjonalny układ sterowania, który może być użyty jako autonomiczny element systemu. PLC tego typu charakteryzują się zwykle niewielką liczbą punktów we/wy – najczęściej do 128 i stanowią największą liczbowo grupę urządzeń sprzedawanych na rynku. W przypadku aplikacji, gdzie wymagana jest obsługa dużej liczby różnorodnych sygnałów, używane są najczęściej sterowniki modułowe.

Rozszerzane one mogą być zależnie od potrzeb użytkownika o różnorodne układy wejść/ wyjść, które instalowane są zazwyczaj lokalnie na wspólnej szynie z CPU i innymi układami. Do najpopularniejszych należą moduły we/ wy dyskretnych (cyfrowych), w dalszej kolejności we/wy analogowych oraz moduły komunikacyjne.

Popularne są też układy służące do podłączania elementów do pomiarów temperatury (czyli w praktyce też rodzaj modułów analogowych) oraz służące do regulacji ciągłej (np. PID). Uzupełnienie stanowią układy licznikowe (w szczególności szybkie liczniki) oraz bezpieczeństwa i typu motion control.

Dokonując z kolei podziału sterowników pod względem liczby wejść/wyjść, przyjęło się wyróżniać do czterech ich grup – nanosterowniki, mikrosterowniki, urządzenia średnie i duże. Na rynku polskim najpopularniejsze i najchętniej kupowane są mikrosterowniki (od 33 do 128 punktów we/wy) oraz sterowniki o średniej liczbie wejść/wyjść, tj. powyżej 128, ale do 1024 (patrz wykres 1). W dalszej kolejności zbyt mają urządzenia najmniejsze (tzw. nanosterowniki – do 32 punktów we/wy) oraz urządzenia duże (1024 punktów we/wy).

W dawnych czasach...

• PLC opracowane zostały na potrzeby amerykańskiego przemysłu samochodowego, gdzie zastąpić miały układy przekaźnikowe i elementy mechaniczne używane w systemach sterowania. W 1968 roku GM Hydramatic (dział biznesowy General Motors zajmujący się automatyką) złożył ofertę na propozycję wymiany stosowanych systemów elektrycznych na urządzenia elektroniczne. Konkurs wygrała firma Bedford Associates z Massachusetts. Pierwszym powstałym PLC było urządzenie pierwotnie nazywane "084", gdyż był to osiemdziesiąty czwarty projekt tej firmy.

• Bedford Associates utworzyło oddzielną firmę zajmującą się rozwojem, produkcją, sprzedażą oraz serwisem nowych produktów. Urządzenie to zostało finalnie nazwane Modicon (tak samo jak firma), co było skrótem od MOdular DIgital CONtroller. Jedną z osób, pracujących przy tym projekcie, był Dick Morley, który uznawany jest za ojca sterowników programowalnych.

• Marka Modicon została w 1977 roku sprzedana do Gould Electronics. Firmę tę przejął później niemiecki koncern AEG, a jeszcze później francuski Schneider Electric, obecny właściciel marki.

• Jeden z pierwszych modeli urządzeń 084 można obecnie oglądać w siedzibie Modicon w North Andover (Massachusetts). Sterownik ten został przekazany przez GM po zakończeniu ponad dwudziestoletniej, nieprzerwanej pracy. Liczba 84 wykorzystywana była zaś do oznaczania kolejnych generacji produktów Modicon aż do rodziny sterowników 984.

• W latach 70. zeszłego wieku powstały również pierwsze kompaktowe sterowniki programowalne. Za protoplastów tych urządzeń uznaje się PLC z serii PM firmy Mitsubishi Electric (190ok). Wykorzystywane one były jedynie przez Mitsubishi w aplikacjach związanych z przemysłem samochodowym. W 1981 roku firma wprowadziła na rynek serię sterowników Melsec F, które były jednymi z pierwszych kompaktowych PLC sprzedawanych w Europie.

Powyższy stan, od wielu lat praktycznie niezmienny, znajduje odzwierciedlenie w ofertach firm działających na tym rynku. Większość z nich tworzonych jest na bazie urządzeń kompaktowych oraz modułowych, które są w praktyce mikrosterownikami i sterownikami średniej wielkości.

Oferta firm jest następnie rozszerzana w stronę urządzeń mniejszych, takich jak Logo! Siemensa, lub w stronę kontrolerów PAC – np. GE fanuc RX3i, o których więcej w dalszej części raportu. Zgodnie z opiniami specjalistów z firm branżowych małe i średnie sterowniki należą również do grupy dobrych pod względem zbytu i możliwych marż produktów. Z kolei najpowszechniejszymi urządzeniami, które uzupełniają jedynie ofertę, są nanosterowniki.

Polecane

Nowe produkty