wersja mobilna
Online: 355 Wtorek, 2018.01.16

Raporty

Złącza przemysłowe - ewolucja rynku i technologii

czwartek, 01 września 2011 09:56

Złącza przemysłowe należą do produktów wielobranżowych i są jednocześnie bardzo popularnymi wśród polskich dostawców wyrobami. Grupa ta obejmuje wersje pozwalające na łączenie sygnałów silnoprądowych, sterujących, pomiarowych i innych, przy czym stosowane są one nie tylko w przemyśle. Oprócz użycia w maszynach i różnych urządzeniach, tytułowe złącza wykorzystywane są przez firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej, górniczej, w aplikacjach w energetyce i w wielu innych.

Spis treści » Silnoprądowe i sygnałowe
» Energetyka, przemysł oraz transport
» Wymogi klientów
» Złącza - te najpopularniejsze i te nowatorskie
» Producenci niemieccy najpopularniejsi
» Sposoby na rozbudowę oferty
» Powrót koniunktury na rynek
» Producenci złączy wyznaczają standardy technologiczne
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych złączy w Polsce

Skutkiem tego ich rynek szybko rozwija się, a w Polsce obecni są praktycznie wszyscy liczący się na świecie dostawcy złączy przemysłowych, oferujący kompletne portfolio tych produktów.

Przedstawiamy najnowszą edycję raportu poświęconą omawianej branży, wskazujemy jej najważniejsze kierunki rozwoju, wymogi klientów kupujących złącza oraz przedstawiamy zachodzącą ewolucję technologiczną tych wyrobów.

Złącza przemysłowe towarzyszą automatyce już od ponad pół wieku, przechodząc w tym czasie długą ewolucję. Elementy te stosuje się w maszynach, robotach, pojazdach i wielu innych zastosowaniach, gdzie istnieje konieczność szybkiego i pewnego łączenia ze sobą modułów, różnych elementów większych systemów oraz maszyn.

Asortyment dostępnych na rynku wyrobów jest bardzo duży, co właściwie zawsze pozwala na dobór złączy do aplikacji - zarówno pod względem parametrów, jak też kosztów. Zanim omówiony zostanie rynek tych produktów oraz najważniejsze trendy w branży, należy dokonać wstępnej klasyfikacji złączy.

SILNOPRĄDOWE I SYGNAŁOWE

Tytułowe produkty podzielić można, stosując wiele kryteriów. Obudowy złączy mogą być okrągłe, płaskie, prostokątne i o nieregularnych kształtach, jeżeli chodzi o sposoby montażu przewodów, to występować mogą zaciski śrubowe, styki sprężynowe i szybkozłącza. Różne mogą być też pokrycia samych styków oraz materiały obudów.

Te ostatnie powinny przy tym zapewniać odporność na różne czynniki środowiskowe, pozwalać na wykorzystanie złączy w warunkach, gdzie występują ciecze i duże zapylenie. Producenci złączy wprowadzają zazwyczaj w obrębie swoich wyrobów własne standardy dotyczące ich budowy, stosowanych materiałów oraz różnych detali, co dodatkowo zwiększa asortyment elementów dostępnych na rynku.

Najważniejszym sposobem klasyfikacji złączy jest jednak, w tym również w bieżącym raporcie, ten związany z maksymalnymi przewodzonymi prądami. Wyróżnić można tutaj dwie podstawowe grupy złączy - elementy silnoprądowe i sygnałowe. Złącza silnoprądowe, czyli służące do przesyłania prądów o wartościach typowo kilkudziesięciu, kilkuset amperów, służą do podłączania urządzeń zasilających, maszyn, napędów i różnych podzespołów oraz systemów elektrycznych.

Jeżeli zaś chodzi o złącza sygnałowe, to wykorzystywane są one do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych, przy czym prądy i napięcia są niższe niż w przypadku poprzednich wersji. Jednocześnie liczy się tutaj często możliwość wykonania dużej liczby połączeń w jednym złączu i jak najmniejsza degradacja jakości przesyłanych sygnałów.

Tabela 1. Oferta firm działających na rynku złączy przemysłowych

Tego typu złącza służyć mogą do komunikacji sterownika z elementami wykonawczymi, przesyłania sygnałów z czujników oraz komunikacji sieciowej w obrębie różnych systemów. Szczególnie te ostatnie popularyzują się wraz z rosnącym wykorzystaniem przesyłu danych cyfrowych w sieciach automatyki.

W ofercie dostawców znajdziemy obok prostych złączy rozwiązania pozwalające na transmisje z dużymi prędkościami (np. Ethernet gigabitowy), a także w różnych standardach znanych z systemów komputerowych (np. USB), przy czym złącza te dostosowane są pod względem parametrów - szczelności i wytrzymałości mechanicznej, itd. - do wymogów odbiorców przemysłowych.

Warto dodać, że podział pod względem technologii jest poniekąd zbieżny z podziałem rynku pod względem firm i miejsc produkcji złączy. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że im bardziej "odpowiedzialną" funkcję pełni złącze, tym z większym prawdopodobieństwem produkowane jest ono w Niemczech, Francji, ewentualnie w USA.

Producenci markowi o wieloletnich tradycjach obecności na rynku wyspecjalizowali się w złączach o lepszych parametrach i często wyrafinowanej budowie - takimi są wersje kabel-kabel oraz kabel-obudowa wykorzystywane przykładowo w maszynach czy pojazdach szynowych.

Z kolei złącza najprostsze mechanicznie, takie jak popularne złącza kabel-płytka (terminal blok) oraz płytka-płytka, to produkt wytwarzany w większych woluminach i często dalekowschodni (choć i tutaj działają specjalistyczne firmy z Europy). Złącza tego typu nie służą naturalnie do podłączania całych maszyn i właściwie tworzą już nieco inny rynek - stosowane są m.in. przez firmy OEM i producentów elektroniki. Warto je jednak również wymienić, gdyż dopełnia to obraz segmentacji rynku.

Agnieszka Ploska

Eltron

  • Kto dostarcza w Polsce złącza i kim są ich odbiorcy? Jaka jest sytuacja na rynku?

Polski rynek złączy przemysłowych to czterech głównych graczy: Phoenix Contact, Harting, Weidmüller oraz Wieland Electric, których produkty rozprowadzane są przez sieć dystrybutorów. Odbiorcami złączy są zaś m.in. branża motoryzacyjna, górnictwo, przemysł spożywczy oraz medycyna.

Rynek cały czas rośnie i zmienia się, dopasowując do potrzeb odbiorców. W zeszłym roku sytuacja w branży była dobra i trend ten utrzymuje się również w roku bieżącym. Producenci i dystrybutorzy patrzą w przyszłość z optymizmem.

  • Jakie są obecnie popularne złącza? W którą stronę rozwija się branża?

Obecnie najczęściej poszukiwanymi złączami są wersje hybrydowe zawierające styki mocy i sygnałowe. Odbiorcy poszukują kompletnych i gotowych rozwiązań, dzięki którym mogliby stosować jak najmniej złączy w swoich aplikacjach. Ważna jest jakość wykonania, certyfikaty i odporność na wpływ środowiska, czyli wysoki stopień ochrony IP - sądzę, że cały rynek ewoluuje w stronę złączy hybrydowych i modułowych, ważne są też rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu prefabrykacji.

  • Czy w tej branży trzeba oferować szeroki asortyment komponentów, czy można skupić się na mniej typowych, niszowych wyrobach?

Szeroki asortyment daje odbiorcom komfort dzięki wielorodności dostępnych rozwiązań, funkcjonują jednak również marki specjalizujące się w wąskim zakresie produktów. Przykładem jest Coninvers - firma będąca obecnie własnością Phoenix Contact, która specjalizuje się m.in. w złączach sygnałowych M23.

ENERGETYKA, PRZEMYSŁ ORAZ TRANSPORT

Rys. 2. Główni odbiorcy złączy oferowanych przez firmy przedstawione w raporcie

Branże będące odbiorcami złączy przemysłowych są od lat praktycznie niezmienne - przynajmniej jeżeli chodzi o te rynki, gdzie trafia najwięcej omawianych w raporcie produktów. Takimi sektorami są przede wszystkim: energetyka, przemysł maszynowy (OEM) oraz transportowy. Wymienione trzy dziedziny wytypowane zostały jako najważniejsze również w przypadku odbiorców w Polsce (patrz rys. 1).

Należy przy tym zaznaczyć, że kategoria "transport" obejmuje przede wszystkim zastosowania związane z transportem szynowym (wykorzystanie złączy w pojazdach szynowych oraz zastosowaniach infrastrukturalnych). Do kolejnych ważnych rynków i aplikacji polscy dostawcy zaliczyli m.in. elektronikę, górnictwo, tzw. zastosowania specjalne - czyli np. w obszarach zagrożonych wybuchem lub też aplikacjach takich jak wojskowe, oraz automatykę budynkową.

Istnienie tak wielu typów odbiorców sprawia, że dystrybutorzy i producenci złączy działać mogą na dużym obszarze, co pozytywnie wpływa na stabilność branży i jej odporność na zmiany koniunktury w poszczególnych sektorach. Na rynku istnieje również wiele nisz, w przypadku których wymagane są produkty o specyficznych parametrach, co jest dodatkową korzyścią dla dostawców złączy.

Tabela 2. Złącza silnoprądowe - przykładowe produkty

Warto dodać, że wyniki te nie różnią się specjalnie od rezultatów analogicznych badań omawianego w raporcie rynku, które publikowane były w APA w 2007 i 2009 roku. Nastąpiły jedynie niewielkie zmiany w kolejności konkretnych kategorii, przy czym zauważyć można, że o ile w poprzednich latach na pierwszym miejscu znajdowała się branża produkcji maszyn, w tym roku energetyka przeskoczyła na pierwszą pozycję.

Jacy są główni polscy odbiorcy złączy oferowanych przez firmy przedstawione w raporcie? Określić ich można, bazując właściwie na omówionych wynikach pytania o obszary zastosowań złączy. Przyglądając się tematowi bliżej, okazuje się, że sumarycznie połowa złączy trafia bezpośrednio do klientów końcowych z branży przemysłowej oraz firm OEM (patrz rys. 2).

Co piąty element kupowany jest przez integratorów systemów, podobny odsetek odbiorców stanowią też dystrybutorzy. Sytuacja ta jest w ostatnich latach praktycznie stała, do czego również dopasowali swoje modele sprzedaży dostawcy złączy działający na naszym rynku.

Alicja Miłosz

Semicon

  • Gdzie wykorzystywane są złącza silnoprądowe?

Złącza silnoprądowe oferowane przez Semicon znalazły zastosowanie na stacjach prób transformatorów dużych mocy, rozdzielniach elektrycznych, robotach przemysłowych, zgrzewarkach blach samochodowych, aparaturze pomiarowej i innych. Oferujemy różne produkty, przy czym jedną z ciekawszych grup wyrobów są złącza modułowe, a więc takie, gdzie występują różne rodzaje kontaktów.

W jednej obudowie łączyć można tory silnoprądowe, sterujące, pomiarowe, komunikacyjne, a nawet światłowodowe i pneumatyczne oraz hydrauliczne. Oceniamy, że tego typu podzespoły będą coraz bardziej popularyzowały się w naszym kraju.

  • Czy polska branża złączy przemysłowych jest konkurencyjnym sektorem rynku jest charakter krajowego rynku złączy przemysłowych?

Tak, konkurencja w tym obszarze jest bardzo duża. Semicon jest przedstawicielem kilku renomowanych firm szwajcarskich i w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania złączami o wysokiej jakości, zapewniającymi bardzo dobry kontakt elektryczny, możliwość długookresowego użytkowania i spełniającymi obowiązujące normy oraz będące bezpiecznymi. Sądzę, że jest to skutek rosnącej konkurencji zachodnich dostawców na naszym rynku oraz eksportu polskich urządzeń i maszyn do innych krajów. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

2018-01-16   |
Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon mogą być obecnie dostarczane w wersjach z opcjonalnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Ich najważniejszymi zaletami w stosunku do akumulatorów kwasowych są niższy koszt użytkowania (TCO), 10-letnia żywotność (4-5 lat w przypadku wersji kwasowych), mniejsza nawet o 2/3 objętość oraz szerszy zakres dopuszczalnych temperatur pracy, wynoszący od -20 do +55°C bez degradacji parametrów.
czytaj więcej

Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

2018-01-16   |
Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

Podczas listopadowych targów Warsaw Industry Week firma Atmat zaprezentowała nową drukarkę przemysłową 3D - Atmat Jupiter. Jest to drukarka wielkogabarytowa, łącząca w sobie duże pole robocze, dużą szybkość wydruku i wydajność. Urządzenie pracuje w technologii FDM i, zdaniem przedstawicieli firmy, cechuje się największą na rynku polskim przestrzeń roboczą w tej klasie urządzenia (1100x600x800 mm).
czytaj więcej

Nowy numer APA