Piątek, 30 października 2020

Komunikacja bezprzewodowa - Raport z rynku komponentów i rozwiązań bezprzewodowych dla przemysłu

Z nadzieją w przyszłość - nowy raport dotyczący sieci bezprzewodowych powstał w szczególnych okolicznościach, bowiem bieżący rok okazał się nieprzewidywalny zarówno dla branży, jak i dla całej gospodarki. Po trudnych pierwszych dwóch kwartałach widać obecnie oznaki stabilizacji, w wyniku czego spora część ankietowanych dostawców rozwiązań przemysłowych z obszaru wireless zamknie rok z wynikiem podobnym jak poprzedni lub niewiele gorszym oraz dobrymi perspektywami na przyszłość.

Komunikacja bezprzewodowa - Raport z rynku komponentów i rozwiązań bezprzewodowych dla przemysłu

Do najistotniejszych branż, w których wykorzystywane są rozwiązania bezprzewodowe, należy zaliczyć przede wszystkim energetykę i ciepłownictwo, szeroko rozumiany przemysł wytwórczy oraz transport. Wśród istotnych gałęzi gospodarki często wymieniany był także przemysł samochodowy, budownictwo i medycyna, znacznie rzadziej FMCG czy rolnictwo.

Powiało pesymizmem...

Około 23% respondentów uznaje obecną sytuację za słabą (w ubiegłym roku było to zaledwie kilka procent odpowiedzi), a na bardzo dobrą ocenia ją jedynie 3% (w ubiegłym roku było to 16 procent).

Wartość polskiego rynku przemysłowych urządzeń typu GSM została oszacowana przez ankietowanych, po odrzuceniu skrajnych prognoz, na około 80 mln złotych. Z kolei wartość polskiego rynku przemysłowych urządzeń ISM została wyceniona jedynie na około 25 mln zł, co jest wartością niższą niż w ubiegłym roku i może świadczyć o cofnięciu się rynku o kilka lat w rozwoju.

...ale będzie lepiej

Patrząc w przyszłość, aż 65% ankietowanych widzi "światełko w tunelu" i spodziewa się poprawy i dalszego rozwoju rynku urządzeń bezprzewodowych.

Na pytanie, które z technologii radiowych w przemyśle obecnie najszybciej się rozwijają, nasi ankietowani odpowiedzieli, że na pierwszym miejscu jest GSM, następnie Wi-Fi, ISM, a na końcu radiomodemy. Głównymi odbiorcami produktów dostarczanych przez rynek są dla badanych integratorzy systemów, w drugiej kolejności klienci końcowi, następnie producenci OEM i na końcu dystrybutorzy. Co wpływa na wybór rozwiązania radiowego przez klientów? Zdaniem rynku niezmienne największe znaczenie ma cena produktu. W drugiej kolejności wymieniane są zasięg oraz prostota obsługi. Pozostałe cechy mają znaczenie niewielkie lub marginalne.

Wśród modułów M2M najczęstsze zastosowania to monitoring i diagnostyka. W dalszej kolejności plasowały się zastosowania takie jak telemetria, zdalne sterowanie pracą systemów oraz systemy alarmowe i bezpieczeństwa.

Wśród innych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (ISM, radiomodemy, itd.) największe znaczenie na rynku ma monitoring i diagnostyka. W dalszej kolejności wymieniane są telemetria, zdalne sterowanie pracą systemów oraz systemy alarmowe i bezpieczeństwa.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty