Środa, 23 marca 2022

Komunikacja bezprzewodowa w czasach 5G

Motorem napędowym rynku komunikacji bezprzewodowej będzie w najbliższych latach technologia 5G oraz rozwijający się Internet Rzeczy. Większość ankietowanych dostawców rozwiązań z optymizmem patrzy w przyszłość, odnotowując wyższe zainteresowanie ze strony klientów nowymi technologiami. Łańcuchy dostaw powoli zaczynają stabilizować się po szoku wywołanym pandemią. Nie wiemy jednak jeszcze, jak wydarzenia na Ukrainie w dłuższej perspektywie wpłyną na logistykę oraz kształtowanie się popytu.

Komunikacja bezprzewodowa w czasach 5G

Większość respondentów pozytywnie postrzega przyszłości rynku komunikacji bezprzewodowej. Aż 84% uważa, że sytuacja poprawia się, pozostali są zdania, że się nie zmienia. Nikt z ankietowanych nie zauważa, by miały miejsce negatywne tendencje na rynku.

Odczuwalna poprawa nastrojów

Zdaniem jedynie 12% ankietowanych obecną sytuację można uznać za złą, zdecydowana większość uważa, że jest ona albo dobra (80%), albo nawet bardzo dobra (8%). Wartość rynku rozwiązań bezprzewodowych wspieranych przez technologię GSM szacowana jest przez naszych respondentów na około 70 mln złotych, natomiast część typu ISM na 25 mln złotych.

Rozwój rynku indukowany jest przede wszystkim przez wzrost zainteresowania technologią 5G oraz przemysłowym Internetem Rzeczy. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat mogliśmy zaobserwować spadające znaczenie Wi-Fi, w którego miejsce coraz śmielej wchodzą technologie ISM. Być może trend ten się odwróci za sprawą nowych standardów Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 7 pozwalających uzyskać zdecydowanie wyższe przepustowości i lepszą wydajność energetyczną.

Biorąc pod uwagę cechy produktów, niezmiennie od lat, największe znaczenie dla klientów ma cena oferowanych rozwiązań. Wśród kolejnych cech docenianych przez respondentów naszego badania wymienić należy: zasięg urządzeń, prostotę obsługi, markę oraz osiąganą przepustowość.

W przypadku urządzeń M2M najczęstszym zastosowaniem jest telemetria oraz monitoring i diagnostyka. Nieco mniejsze znaczenie mają dla klientów systemy alarmowe i systemy bezpieczeństwa, które dekadę temu stanowiły najważniejszy fragment rynku. Istotna jest także energetyka. Wdrożenia w handlu oraz w zastosowaniach konsumenckich są relatywnie najmniej istotne, ale w ciągu czterech ostatnich lat zyskały w oczach respondentów na znaczeniu, co manifestuje się poprawą wyniku aż o siedem punktów procentowych.

Dla dostawców urządzeń do komunikacji bezprzewodowej takich jak ISM, radiomodemy, itd., największe znaczenie ma telemetria. Istotnymi zastosowaniami są także monitoring i diagnostyka. Analogicznie jak w przypadku rozwiązań M2M rośnie zainteresowanie komunikacją bezprzewodową w segmencie konsumenckim oraz w handlu.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach trzema niemal równorzędnymi grupami odbiorców na rynku są integratorzy systemów, klienci końcowi oraz producenci OEM. Procentowo najmniej znaczącym odbiorcą urządzeń bezprzewodowych są dystrybutorzy.

 
Rys. 1. Odpowiedź na pytanie: Aktualna sytuacja na omawianym rynku jest…
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe