Kto kupuje i wdraża urządzenia sieciowe?

Omawiane podzespoły znajdują zastosowanie zarówno w maszynach i instalacjach technologicznych, systemach sterowania i kontroli, różnorodnych aplikacjach pomiarowych, ale też innych obszarach powiązanych z przemysłem dyskretnym i procesowym. Niezmiennie ważne są tutaj również sektory takie jak: energetyka, branża infrastrukturalna oraz transportowa, o czym pisaliśmy już we wstępie raportu.

Analizując statystyki dotyczące głównych grup odbiorców podzespołów sieciowych (rys. 4), można zaobserwować zarówno kontynuację trendów z lat poprzednich, jak też pewne zmiany. Na czele bieżącej listy znaleźli się producenci maszyn oraz odbiorcy końcowi (zakłady produkcyjne), jednocześnie w tym roku w zestawieniu awansował sektor infrastrukturalny, który poprzednio zajął czwarte miejsce. Ważnymi odbiorcami są również firmy związane z sektorem transportowym (w szczególności transportem szynowym) oraz procesowym.

 
Rys. 4. Główni odbiorcy podzespołów sieciowych (przewodowych)

Oparte na prognozach krajowych dostawców przewidywania na przyszłość (rys. 5) wskazują, że obszarem największego zapotrzebowania na rozwiązania sieciowe będzie w najbliższym czasie energetyka. Liczba oddanych na nią głosów znacznie przekroczyła te dotyczące kolejnych kategorii, którymi są m.in.: transport, przemysł produkcyjny i maszynowy, motoryzacja oraz kolejnictwo. Można tu dodatkowo zauważyć istotność różnorodnych aplikacji tworzących tzw. długi ogon. Po stronie dostawców wspólnym wyzwaniem dla tych różnorodnych zastosowań i obszarów rynku pozostaje potrzeba zapewnienia wydajnej komunikacji przy jednoczesnym gwarantowaniu niezawodności pracy urządzeń – szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych.

 
Rys. 5. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemysłowych urządzeń sieciowych
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Zobacz również