Czwartek, 10 października 2019

Elementy wykonawcze

Siłowniki to jedne z najpowszechniej wykorzystywanych w przemyśle elementów wykonawczych. Występują one w różnych wykonaniach pod względem wielkości, parametrów roboczych i, przede wszystkim, rodzaju wykorzystywanego medium. Oprócz tych tradycyjnych – bazujących na użyciu sprężonego powietrza oraz oleju pod ciśnieniem, wykorzystywane są też coraz popularniejsze elektryczne napędy liniowe. W nowym raporcie omawiamy trzy grupy siłowników oraz pokrewnych im podzespołów, a wraz z nimi – trzy obszary rynku, działających w tych branżach dostawców i obsługiwanych przez nich klientów.

Elementy wykonawcze

Zastosowania elementów wykonawczych rozciągają się od typowego przemysłu, w tym ciężkiego, poprzez sektory produkcyjne, aplikacje w maszynach stacjonarnych i mobilnych, aż po użycie w transporcie, infrastrukturze i wielu zdecydowanie mniej powszechnych aplikacjach – np. w teatrach. Zdaniem uczestników badania rynku, które przeprowadziliśmy we wrześniu tego roku, najczęstszymi odbiorcami siłowników (patrz rys. 1) są w kraju producenci maszyn, przy czym dotyczy to zarówno wytwórców maszyn produkcyjnych, mobilnych, budowlanych, jak też takich jak windy, platformy mobilne, bramy, itd. Wszędzie, gdzie istnieje konieczność wykonywania ruchów liniowych, przemieszczania elementów, otwierania i zamykania – tam stosowane mogą być tytułowe wyroby.

 
Rys. 1 Główni odbiorcy produktów oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie; wartości procentowe dotyczą badania z 2019 roku

Drugą z grup omawianej statystyki tworzą odbiorcy przemysłowi, czyli m.in. zakłady produkcyjne, w przypadku których zakupy realizowane są na potrzeby nowych inwestycji oraz utrzymania ruchu i serwisowe. Kolejne grupy to: integratorzy systemów, czyli de facto przedsiębiorstwa związane głównie z przemysłem, oraz producenci pojazdów. W przypadku tych ostatnich liczba możliwych zastosowań siłowników może być zaskakująco duża – np. w pojazdach specjalnych, budowlanych czy nawet autobusach. Część siłowników, o czym dokładniej w kolejnych rozdziałach, trafia także do aplikacji pozaprzemysłowych – np. do zastosowań w meblach czy w budownictwie. Wyniki omawianej statystyki są w przypadku większości kategorii analogiczne jak dwa lata temu. Ewidentny wzrost, co należy podkreślić, nastąpił w przypadku sektora producentów maszyn (lub ogólniej – branży OEM).

WYKORZYSTANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Siłowniki pneumatyczne to jedne z najpopularniejszych w automatyce przemysłowej elementów wykonawczych. Zasada ich działania opiera się na przemieszczaniu tłoka pod wpływem podawanego sprężonego powietrza, przy czym elementy te występują w wielu odmianach: jako jedno- i dwustronne, ciągnące i pchające, tłoczystkowe i beztłoczystkowe, a także w wielu rozmiarach. Tematy te omawialiśmy w raportach już kilkakrotnie i osoby zainteresowane odsyłamy do tych opracowań (dostępne na stronie www.automatykaB2B.pl).

Siłowniki wykorzystywane są w maszynach (np. do przemieszczania elementów, ich sortowania, pozycjonowania), a także w różnych instalacjach technologicznych oraz w transporcie. Ważnym obszarem ich zastosowań są aplikacje pakujące oraz związane z kontrolą położenia elementów ruchomych (np. drzwi w pojazdach szynowych). Na rynku znajdziemy siłowniki również w wykonaniach specjalnych – np. do pracy w strefach czystych oraz zagrożonych wybuchem, co dodatkowo rozszerza zakres ich wykorzystania. Typowe siły wytwarzane przez komponenty pneumatyczne wynoszą od kilkuset niutonów do nawet kilkunastu kN, jednocześnie elementy te pracować mogą z dosyć dużymi szybkościami ruchu.

W ofertach firm produkujących i dystrybuujących siłowniki znaleźć można znacznie więcej niż tylko same cylindry. W zakresie pneumatyki oferowane są m.in. komponenty i zespoły przygotowania sprężonego powietrza, zawory i wyspy zaworowe, a także sterowniki i inne podzespoły, które używane są do sterowania pracą siłowników, regulacji ciśnienia czy kontroli całych układów sprężonego powietrza. Część przedsiębiorstw oferuje również komponenty systemów podciśnieniowych – generatory podciśnienia oraz przyssawki i chwytaki podciśnieniowe, typowo stosowane w maszynach oraz jako elementy chwytaków robotów. Pozostaje jeszcze szeroka gama akcesoriów pneumatycznych i elementów łączeniowych (złącza, szybkozłącza, węże), a także osprzętu samych siłowników. Wiele firm zapewnia przy tym ofertę systemową, która pozwala na stworzenie kompletnego układu pneumatycznego lub elektropneumatycznego wraz ze sterowaniem.

 
Rys. 2 Popularne w Polsce marki siłowników pneumatycznych; zestawienie nie świadczy o udziałach firm w rynku

W sektorze produkcji i dystrybucji siłowników pneumatycznych działają przedsiębiorstwa o dobrze rozpoznawalnej na rynku pozycji. Liderem jest tu niezmiennie Festo, w czołówce zestawienia (patrz rys. 2) znalazły się też m.in. SMC, IMI Norgren oraz Metal Work, zaś na dalszych pozycjach m.in. Parker i Pneumat System. Oczywiście jest to statystyka subiektywna, bazująca na ocenach rozpoznawalności marek w branży, a nie udziałach firm w rynku. Warto też dodać, że w grupie producentów elementów pneumatycznych są też polskie firmy, takie jak kieleckie Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty