HYDRAULIKA SIŁOWA, CZYLI WAGA CIĘŻKA

Zastosowania elementów hydraulicznych dotyczą typowo większych gabarytowo i przede wszystkim wymagających większych sił aplikacji niż w przypadku pozostałych siłowników omawianych w raporcie. Takimi są m.in. prasy, obrabiarki, różnego rodzaju podnośniki i inne zastosowania w przemyśle, szczególnie ciężkim. Systemy hydrauliczne są również niezbędne w przypadku maszyn roboczych i pojazdów. Owe dwa obszary zastosowań – tj. przemysłowe i związane z maszynami mobilnymi, są poniekąd rozdzielne pod względem stosowanych elementów i charakteru tworzonych aplikacji.

Wykorzystanie cieczy jako medium roboczego pozwala na wytworzenie sił o wartościach rzędu tysięcy kN, a także tworzenie rozbudowanych układów hydraulicznych obejmujących całe maszyny oraz pojazdy. Pozwala to na wykonywania ruchów z największymi siłami, ale też wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W porównaniu do elementów pneumatycznych i elektrycznych prędkości ruchów tłoków są niższe, bardziej złożone są też całe systemy. Te ostatnie obejmują m.in. agregaty i akumulatory hydrauliczne, elementy sterownicze, rozdzielacze, a ewentualnie też zintegrowane elementy hydrauliczne i elektryczne. Do zagadnień związanych z hydrauliką siłową należą również pomiary – przykładowo określanie położenia tłoka siłownika w celu kontroli pracy siłownika, przez co w ofertach dostawców znajdują się też czujniki, a także komponenty do monitorowania staniu cieczy roboczych. Oferowany jest też różnorodny osprzęt – adaptery, przyłącza, a także węże i inne elementy, w efekcie czego całość asortymentu może być bardzo szeroka.

 
Rys. 4 Popularne w kraju marki siłowników hydraulicznych; uwagi jak w przypadku rys. 2

Rynkowym liderem w zakresie hydrauliki przemysłowej oraz mobilnej jest na naszym rynku firma Bosch Rexroth. Przedsiębiorstwo, którego odziały lokalne mieszczą się w kilku miejscach w kraju, jest od lat typowane na pierwszym miejscu listy popularności i nie inaczej było tym razem (patrz rys. 4). Kolejne miejsca zajęły, podobnie jak w latach poprzednich, firmy Parker oraz Hydac. Na lokalnym rynku działa też spora grupa producentów krajowych – w przypadku bieżącego zestawienia pojawiły się tu: Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA oraz Agromet ZEHS Lubań, aczkolwiek do znanych marek należy także dodać m.in. firmy Hydroster oraz Ponar Wadowice. W zakresie omawianej statystyki nie ma większych zmian, w porównaniu z rezultatami z poprzednich lat.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty