ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ SIŁOWNIKI

Opisywana w poprzednich rozdziałach szerokość oferty dostawców elementów wykonawczych jest nie tylko istotna w sprawnej obsłudze klientów, ale też ważna biznesowo. Sprzedaż siłowników, choć stanowi średnio największy element obrotów realizowanych przez firmy, jest bowiem tylko częścią tego ostatniego. Przedstawiono to na wykresie na rysunku 5, którego elementami składowymi są również: sprzedaż osprzętu do siłowników, a także innych produktów (np. komponentów układów pneumatycznych i hydraulicznych). Ważnym obszarem działalności są również usługi – kompletacje, projektowanie i wdrażanie systemów, a także szkolenia, serwis oraz usługi regeneracji produktów. Również odpowiedzi na pytanie o sposoby sprzedaży omawianych komponentów (rys. 6) wskazują, że sporo z nich dostarczanych jest jako większe rozwiązania lub kompletacje, co zwykle wymaga posiadania przez dostawcę oferty systemowej.

 
Rys. 5 "Na czym się zarabia w branży?" – odpowiedzi na pytanie
 
Rys. 6 Sposoby sprzedaży omawianych komponentów

Warto dodać, że część firm ofertuje produkcję na zlecenie, co w szczególności dotyczy siłowników. Klienci mogą dobierać ich parametry – przykładowo: długość skoku i inne wymiary, stosowane przyłącza czy też elementy dodatkowe – np. czujniki, zabezpieczenia mechaniczne, itd. Na rynku oferowane są również podzespoły o funkcjonalności rozbudowanej o możliwości zdalnego monitorowania pracy, a także ustawiania niektórych parametrów roboczych przez samego użytkownika.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty