Piątek, 14 lutego 2020

Serwonapędy coraz popularniejsze wśród polskich producentów maszyn

Urządzenia serwonapędowe to coraz częstsze elementy wytwarzanych w Polsce maszyn i znajdujących się w tutejszych zakładach instalacji technologicznych. Choć ich zastosowania dotyczą głównie aplikacji zaawansowanych, takich jak te związane z pozycjonowaniem czy synchronizacją wielu osi ruchu, zakres wykorzystania techniki serwonapędowej nieustannie rośnie. W nowym raporcie przedstawiamy sytuację na rynku związanym z dystrybucją tych produktów, która, pomimo obserwowalnego spowolnienia w całej branży przemysłowej, jest na początku 2020 roku całkiem niezła i jednocześnie perspektywiczna dla działających w kraju dostawców.

Serwonapędy coraz popularniejsze wśród polskich producentów maszyn

Układy serwonapędowe umożliwiają wykonywanie dynamicznych ruchów, zapewniają pozycjonowanie elementów, a także pozwalają na precyzyjną kontrolę prędkości i kąta obrotu. Ich dodatkową cechą jest możliwość pracy z dużymi momentami obrotowymi przy niewielkich prędkościach. W efekcie tego zakres aplikacyjny w maszynach jest bardzo szeroki. Należy przy tym zaznaczyć, że określenie "układy serwonapędowe" dotyczy systemów sterowania ruchem oraz ich elementów składowych. Do tych ostatnich należą m.in. sterowniki ruchu oraz serwowzmacniacze (często zintegrowane ze sobą), serwosilniki (specjalistyczne silniki prądu przemiennego z wbudowanymi przetwornikami pozycji) oraz serwoprzekładnie, a także elementy dodatkowe, z oprogramowaniem włącznie.

Serwonapędy w maszynach wieloosiowych i przy synchronizacji osi

Kluczową grupą odbiorców serwonapędów i serwosilników są firmy produkujące maszyny oraz urządzenia – wynika ze statystyki uzyskanej na bazie tegorocznego badania rynku (rys. 1). Kolejnymi ważnymi grupami są: klienci końcowi, integratorzy systemów oraz dystrybutorzy. Sytuacja jest podobna do odnotowywanych przez nas w poprzednich raportach, przy czym nastąpiła zamiana 2. i 3. pozycji. Najczęstszymi aplikacjami serwonapędów pozostają niezmiennie te związane z maszynami wykonującymi dynamiczne oraz współzależne ruchy. Zdaniem respondentów najpopularniejszymi są: synchronizacja osi (zdecydowana przewaga głosów), pozycjonowanie i cięcie w locie (synchronizacja pracy elementu odcinającego materiał z napędem odpowiedzialnym za liniowy przesuw materiału). Następne w kolejności wskazań były: wykorzystanie serwonapędu jako elektronicznej krzywki (wykonywanie kompleksowych przebiegów ruchu w cyklicznie pracujących maszynach), aplikacje w robotach i manipulatorach oraz pozostałe aplikacje w maszynach CNC (rys. 2).

 
Rys. 1 Główni krajowi odbiorcy serwonapędów
 
Rys. 2 Najczęstsze typy aplikacji serwonapędów

Również ogólna statystyka dotycząca najczęstszych zastosowań serwonapędów wskazuje na te związane z maszynami wieloosiowymi, a więc takimi, gdzie zachodzi konieczność synchronizacji prędkości i pracy wielu osi (rys. 3). Obejmuje to również roboty przemysłowe. Jednocześnie serwonapędy stosowane są coraz szerzej w różnorodnych systemach automatyki (liniach technologicznych), a także w prostszych, mniej złożonych maszynach.

 
Rys. 3 Najczęstsze zastosowania serwonapędów
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również