Na rynku pandemia się skończyła

Oceny koniunktury w branży, choć obarczone błędami wynikającymi z niewielkiej próby badawczej, stanowią ważne elementy regularnie publikowanych przez nas raportów. Ich wyniki w podziale na dwie grupy wyrobów i jednocześnie w zobrazowaniu na sześć raportów rozciągających się na lata 2011‒2021 przedstawiono na rysunku 4 – dla złączek listwowych i 5 – dla aparatury niskiego napięcia.

Jak wspomniano na początku raportu, pandemia nieznacznie wpłynęła na sytuację w branży, co dodatkowo potwierdzają omawiane tutaj wyniki badań. W przypadku złączek listwowych aż 94% osób określiło sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą, dla dostawców aparatury elektrycznej nn było to… 100%! Oczywiście można sądzić, że gdybyśmy bieżący raport przygotowywali o analogicznej porze 2020 roku, wyniki byłyby diametralnie inne. Niemniej jednak jesteśmy w 2021, zaś koniunktura jest bardzo dobra i, jeżeli pandemia nie pokaże po raz kolejny swojego oblicza, również można być optymistycznym co do przyszłości.

 
Rys. 4. Koniunktura na polskim rynku dystrybucji złączek listwowych w ostatnich kilku latach
 
Rys. 5. Koniunktura na polskim rynku dystrybucji aparatury niskiego napięcia w ostatnich kilku latach
 
Rys. 6. Kierunek zmian koniunktury na omawianych rynkach

O pozytywnym kierunku zmian przekonuje jeszcze jedna statystystyka, którą przedstawiono na rysunku 6. W przypadku obydwu omawianych grup produktów respondenci byli podzieleni po połowie w ocenach co do zmian koniunktury – wskazując na brak jej zmian lub poprawę. Co jednocześnie istotne – żaden z głosów nie wskazywał, jakoby na rynku miało być gorzej. I to również jest bardzo ważne.

Przechodząc do analizy ilościowej, na pewno można zacząć od stwierdzenia, że złączki listwowe i aparatura niskiego napięcia tworzą w Polsce wartościowe sektory rynku. W przypadku tych pierwszych respondenci wymieniali jako roczną wartość sprzedaży kwoty od 50 do 200 mln zł (średnia to około 130‒140 mln), zaś w przypadku aparatury niskiego napięcia – od 70 mln aż do 900 mln zł. Tutaj trudno o wiarygodne uśrednienie. Podawane kwoty są natomiast podobne jak dwa lata temu i nieco wyższe, jak w przypadku poprzednich lat. Trudno z tego wnioskować o kierunku rozwoju rynku, szczególnie że w branży od blisko dekady mówi się o silnym trendzie erozji cen. Na pewno jednak omawiane sektory są duże i wartościowo, i pod względem liczby dostarczanych produktów – to nie uległo zmianom.

Łączy je energia elektryczna

Raport dotyczy aparatów do instalacji niskonapięciowych, czyli typowo do sieci zasilających jedno- i trójfazowych oraz obwodów prądu stałego. Urządzenia te są zwykle montowane na szynie DIN, ew. przeznaczone do instalacji samodzielnej w maszynach czy na płytach montażowych. Część z nich, czego przykładem są przekaźniki oraz złącza kabel-płytka, występuje w wersjach miniaturowych do montażu na PCB. Tym, co natomiast łączy omawiane w opracowaniu wyroby, jest ich przeznaczenie – służą one do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz przełączania urządzeń i obwodów sterowania.

Złączki listwowe/szynowe

Złączki listwowe (szynowe, szeregowe) to powszechne elementy rozdzielnic tablicowych, szaf elektrycznych i sterowniczych. Stosowane są one zarówno w instalacjach budynkowych, w przemyśle, jak też w energetyce. Ich podstawową funkcją jest zapewnianie połączenia mechanicznego i elektrycznego przewodów w celu przesyłania energii (zasilania) oraz transmisji sygnałów. Zatrzaskowy montaż na szynie DIN zapewnia mocowanie do podstawy, umożliwiając jednocześnie tworzenie kompaktowych układów o dużej liczbie i gęstości połączeń.

Złącza kabel-płytka i kabel-kabel

Złącza kabel-płytka są szczególnie popularne wśród producentów maszyn, aparatury pomiarowej i elektrycznej oraz urządzeń elektronicznych. Ich klasycznymi reprezentantami są terminal-blocki, czyli złącza śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów zasilających czy sygnałowych. Są to produkty modułowe, występujące w dużej różnorodności pod względem wykonań, dzięki czemu mogą być precyzyjnie dobrane do aplikacji. Część dostawców złączek ma w ofercie również wersje typu kabel-kabel, którymi są złączki oświetleniowe do zastosowań elektroinstalacyjnych.

Aparatura łącznikowa

Łączniki elektryczne stanowią dużą grupę aparatów elektrycznych i elektronicznych, które służą do włączania i odłączania zasilania odbiorników energii elektrycznej. Ich klasyfikacji dokonuje się najczęściej w zależności od sposobów zmiany stanu oraz wartości przewodzonych prądów. Popularne w tej grupie elementy to wyłączniki nisko- i wysokonapięciowe, wersje nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe. Do tego w asortymencie firm dostępne są łączniki krzywkowe, styczniki oraz różnego rodzaju przekaźniki.

Komponenty ochronne

Takimi są przede wszystkim podzespoły do ochrony przeciwprzepięciowej, które zabezpieczają obwody i zasilane urządzenia (m.in. przed skutkami wyładowań piorunowych). Do tej grupy zaliczają się też wspomniane wyłączniki nadmiarowo- i różnicowo-prądowe, a także ograniczniki przepięć do obwodów sterujących i pomiarowych (do pracy w strefach Ex) oraz optoizolatory. Ważnymi przedstawicielami grupy elementów ochronnych są bezpieczniki topikowe oraz półprzewodnikowe. Występują one w wersjach instalacyjnych, przemysłowych, a także tych do montażu w urządzeniach elektrycznych.

Aparatura silnikowa

Obejmuje ona elementy takie jak styczniki, przekaźniki czasowe i inne podzespoły. Przykładem są układy rewersyjne pozwalające na sterowanie kierunkiem obrotów silnika czy też układy "gwiazda-trójkąt". W zastosowaniach napędowych wykorzystywane są też dodatkowe elementy ochronne – np. przekaźniki termiczne. Do większych systemów należą układy do kompensacji mocy biernej oraz ponadto służące do samoczynnego załączania rezerwy. Te ostatnie zapewniają automatyczne przełączania pomiędzy podstawowymi i rezerwowymi źródłami zasilania.

Osprzęt i pozostałe produkty

Grupa ta obejmuje m.in. szynoprzewody, przepusty kablowe, peszle, dławnice, oznaczniki i inne produkty, które stosowane są przez producentów maszyn czy prefabrykatorów szaf elektrycznych. W przypadku dostawców obsługujących branżę budynkową, elektroinstalacyjną do osprzętu zaliczają się natomiast: urządzenia do sterowania czasowego, rozdzielnice mieszkaniowe, oznaczniki oraz aparatura pomiarowa i inne. Rozszerzeniem oferty wielu firm są obudowy i szafki elektryczne oraz tablicowy osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny oraz zasilacze (wszystkie one są omawiane w APA w osobnych raportach rynkowych).

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty