Środa, 26 kwietnia 2023

Złączki i aparatura niskiego napięcia

Złączki listwowe oraz aparatura nn to nieodzowne elementy wyposażenia szaf elektrycznych, systemów automatyki i zasilania oraz zabezpieczania maszyn. Ich aplikacje wykraczają daleko poza przemysł, obejmując energetykę, sektor infrastrukturalny, transportowy oraz budownictwo. W efekcie tworzy to ogromny i atrakcyjny dla wielu dostawców rynek. Ten ostatni ma w dużym stopniu charakter dystrybucyjny i cechuje się silną konkurencją cenową. Zapraszamy do lektury nowego raportu z branży.

Złączki i aparatura niskiego napięcia

Przedstawione w opracowaniu produkty sklasyfikowano w dwóch grupach, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich tego typu badaniach. Pierwszą stanowią złączki szynowe (listwowe), a więc komponenty umożliwiające łączenie zasilania, sygnałów sterujących, pomiarowych i innych. Oprócz tworzenia połączenia elektrycznego są one również elementami mechanicznymi, zapewniającymi mocowanie i organizację połączeń w szafie elektrycznej. Wbrew pozorom złączki mogą być elementami złożonymi, wyposażonymi w układy elektroniczne, do tego mogą być zestawiane w pakiety o różnej wielkości i funkcjonalności. W przypadku tej grupy produktów zachodzi również ciągła ewolucja w zakresie mechanizmów łączeniowych (sposoby mocowania przewodów) oraz materiałów używanych na połączenia elektryczne oraz na obudowy.

Drugą grupą wyrobów są aparaty niskiego napięcia, co obejmuje kilka istotnych podgrup. Po pierwsze są to różnego rodzaju łączniki elektryczne, w skład których wchodzą m.in. wyłączniki nadmiarowo- i różnicowo-prądowe, łączniki krzywkowe, a także przekaźniki i styczniki. Aparaty nn to również urządzenia do zasilania silników i sterowania ich pracą, a także elementy służące do ochrony maszyn i instalacji przed zaburzeniami oraz przepięciami sieciowymi. W szczególności obejmuje to bezpieczniki, które występują w wielu wersjach pod względem wielkości obudów i obciążalności. Na rynku dostępna jest też szeroka gama osprzętu do montażu tablicowego, obudowy, szynoprzewody, dławnice, peszle i inne produkty, które również zostały wymienione w publikowanych w raporcie tabelach.

 
Rys. 1. Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych w raporcie produktów

Rynek: co i dla kogo?

Wspólnymi cechami tytułowych wyrobów są m.in.: możliwości przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, przełączania/ochrony urządzeń i obwodów, a także to, że często występują one wspólnie w szafach elektrycznych i systemach zasilających. Również na naszym rynku do ich typowych aplikacji należą te związane z dystrybucją i rozdziałem energii. W statystyce na rysunku 1 zawarte to zostało w kategoriach "szafy i skrzynki rozdzielcze" oraz "wytwarzanie i dystrybucja energii". Druga z kluczowych grup zastosowań związana jest z maszynami, urządzeniami i produktami OEM, trzecią stanowią przemysłowe linie technologiczne, przedostatnią – zastosowania w budownictwie. O ile zmiany w stosunku do poprzednich tego typu statystyk są niewielkie, o tyle chcemy zaznaczyć, że zestawienie ma niewątpliwie charakter przemysłowocentryczny. Grupą ankietowanych firm były przede wszystkim podmioty związane z rynkiem automatyki i energetyki, co przesuwa akcent właśnie na przemysł, zmniejszając, skądinąd istotną rolę branży budynkowej i transportowej. Warto mieć to również na uwadze w przypadku kolejnych prezentowanych w raporcie statystyk.

Spoglądając na głównych odbiorców omawianych produktów, klasyfikacja jest mniej zróżnicowana – w każdym razie w pięciu głównych grupach. Zarówno w przypadku złączek, jak też aparatury niskiego napięcia mamy do czynienia z miarę stałym udziałem klientów końcowych, producentów OEM oraz integratorów systemów (patrz rys. 2). Do tego dochodzą hurtownie elektrotechniczne i dystrybutorzy specjalistyczni – wprawdzie nie są to klienci końcowi, aczkolwiek dla wielu producentów są oni kluczowymi odbiorcami ich produktów. Podobnie jak dawniej, tak też w bieżącym badaniu kategorie takie jak "budownictwo" czy "odbiorcy prywatni" znajdują się na dalszych miejscach statystyki, przy czym należy tutaj wziąć poprawkę na wspomniany wcześniej charakter bieżącego badania.

 
Rys. 2. Główni krajowi odbiorcy złączek listwowych i aparatury niskiego napięcia
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe