Piątek, 25 września 2020

Szafy i obudowy przemysłowe

Sektory związane z produkcją i dystrybucją szaf oraz obudów stanowią obszary zainteresowania wielu firm branżowych. Obudowy profesjonalne wykorzystywane są zarówno w przemyśle, budownictwie, energetyce, jak też wielu innych dziedzinach – związanych z IT, transportem, infrastrukturą czy medycyną. Sprawia to, że ich rynkiem interesuje się wielu producentów krajowych i zagranicznych, czego efektem jest duża konkurencyjność i podaż samych produktów. Dzisiaj branża ta doświadcza gorszego okresu pod względem koniunktury, przy czym koronawirus jest jedynie jednym z tego powodów.

Szafy i obudowy przemysłowe

SZAFY I OBUDOWY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Dostępna na polskim rynku oferta szaf i obudów jest bardzo szeroka i rozciąga się od produktów z tworzyw sztucznych do metalowych oraz od wersji małych – np. obudów dla elektroniki, do szaf umożliwiających montaż aparatury elektrycznej, systemów sterowania i napędowych. Tym, co łączy dużą część wyrobów wykorzystywanych w zastosowaniach profesjonalnych, w szczególności w przemyśle, jest spełnianie przez nie wymogów związanych z odpornością mechaniczną i środowiskową, posiadanie certyfikatów, możliwości łatwego montażu komponentów oraz modułów obudów w większe systemy.

Podstawowym sposobem klasyfikacji, który omawialiśmy w APA już wielokrotnie, jest podział pod względem stosowanych materiałów. Trzon omawianego w raporcie rynku związany jest z produkcją i dystrybucją wersji metalowych, które wykonywane są ze stali, rzadziej z aluminium. Tego typu szafy i obudowy cechują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem wewnętrznych urządzeń przed wpływem zaburzeń elektromagnetycznych. Po stronie negatywów są oczywiście koszty, a także podatność na korozję. Z drugiej strony w branży istnieje duża podaż produktów z tworzyw sztucznych (poliwęglan, ABS, poliester), które są coraz częściej stosowane jako zamienniki tych metalowych. Dostępne są w wersjach o wysokich stopniach ochrony IP oraz IK, cechują się atrakcyjnym wzornictwem, modułowością, przez co stosowane są zarówno w przemyśle, jak też w aplikacjach maszynowych, w energetyce i budownictwie.

Miks oferowanych na rynku produktów, który dotyczy ogółu dostawców dwóch grup wyrobów, przedstawiono na rysunku 1. W przypadku obudów z tworzyw sztucznych zdecydowana większość dostarczanych wyrobów to obudowy małogabarytowe, ew. kompaktowe szafki sterownicze. Z kolei w zakresie wersji metalowych statystyka jest przesunięta w stronę większych produktów, w tym pełnogabarytowych szaf sterowniczych. Tutaj też mamy do czynienia z w miarę równym podziałem na trzy grupy wyrobów (tj. małe obudowy, szafki kompaktowe i pełnogabarytowe). Uzupełniającymi produktami są przemysłowe stanowiska pracy, zaś przedstawiona statystyka jest analogiczna do wyników prezentowanych w poprzednich raportach dotyczących obudów (publikowanych w APA co dwa lata, począwszy od 2008 roku).

 
Rys. 1 Najpopularniejsze rodzaje obudów sprzedawanych przez dostawców przedstawionych w raporcie
 
Rys. 2 Główni krajowi odbiorcy obudów przemysłowych

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na głównych odbiorców obudów, jeżeli chodzi o obszar przemysłu. Niezmiennie wiodącymi są tu producenci OEM, a więc wytwórcy maszyn, producenci urządzeń, aparatury, itd. Zaliczyć tu można również prefabrykatorów szaf elektrycznych i sterujących. Drugą z największych grup stanowią integratorzy systemów, którzy wykorzystują szafy i obudowy na potrzeby tworzonych aplikacji. Klienci końcowi, a więc m.in. odbiorcy z różnego rodzaju zakładów przemysłowych, sklasyfikowani zostali jako trzecia z największych grup. Stan ten, który przedstawiono na rysunku 2, jest w przypadku ostatnich dwóch grup zbieżny ze statystyką z 2018 roku. Dla odbiorców OEM widać natomiast istotny wzrost, co dotyczy obydwu omawianych grup produktów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również