Wtorek, 29 listopada 2022

Szafy i obudowy przemysłowe

Obudowy są w przemyśle wyrobami o znaczeniu krytycznym. Warunkują one niezawodność pracy urządzeń i maszyn, a także trwałość zainstalowanych w nich komponentów. Dotyczy to również wielu innych branż, bowiem obudowy profesjonalne i szafy trafiają również do aplikacji w energetyce, budownictwie, transporcie szynowym, do zastosowań infrastrukturalnych oraz specjalnych. Sprawia to, że po stronie podażowej mamy do czynienia z wieloma dostawcami, a także przekłada się na dużą różnorodność produktów w sprzedaży i adekwatne spektrum wymogów ze strony klientów. Przedstawiamy nowy raport, w którym omawiamy sytuację na konkurencyjnym i jednocześnie rozwojowym rynku, a także przyglądamy się zmianom w potrzebach odbiorców oraz trendom związanym z nowoczesnymi obudowami i szafami.

Szafy i obudowy przemysłowe

Co zmienia branżę?

Jako że bieżący raport jest kolejnym z tego typu opracowań publikowanych w APA, zacznijmy od przyjrzenia się temu, co zmieniało się w ostatnich dwóch latach na rynku, oraz czynników obecnie wpływających na branżę produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów. Owe dwa lata obejmują naturalnie okres pandemii, której wpływ na omawiany sektor był dwojaki. Z jednej strony, początkowo spowodowała ona zatrzymanie projektów oraz inwestycji, co dotyczyło bardzo wielu branż. Z drugiej strony karta szybko się obróciła i przemysł oraz inne branże wrócił do inwestowania – i to ze zwiększoną siłą. Wielu respondentów przyznało, że pandemia efektywnie zwiększyła obroty na rynku, ale też spowodowała spore problemy z komponentami i terminową realizacją zamówień. Ten stan trwa do dzisiaj, cały czas bowiem występują zakłócenia w dostawach i wzrosty cen.

Czy można obserwować inne zjawiska negatywne, które wpływają na opisywany biznes? Owszem, respondenci wymieniali je jako odpowiedzi na kolejne pytanie otwarte. Najczęściej pojawiały się tu: koszty surowców, inflacja, duża podaż obudów o niższej jakości (szczególnie w zakresie niewielkich produktów z tworzyw sztucznych) oraz konkurencja (ze szczególnym wskazaniem dostawców produktów dalekowschodnich). Wskazywano też na ciągłe przypadki kopiowania produktów markowych. Rynek nie jest stabilny, a w wychodzeniu z postpandemicznych problemów nie pomaga konflikt toczący się od wielu miesięcy za naszą wschodnią granicą.

 
Rys. 1. Główne problemy na rynku obudów

O ograniczenia zapytaliśmy w ankiecie również w jednym z pytań wielokrotnego wyboru. W tym przypadku, jak można wnioskować po wynikach zaprezentowanych na rysunku 1, głównym problemem są ciągle drogie surowce (metale, tworzywa sztuczne). Kolejne wyzwania, z którymi muszą mierzyć się działający w branży dostawcy, to duża konkurencja (w tym dalekowschodnia), oszczędności po stronie klientów, a także w przypadku części odbiorców "brak wiedzy i chęci do inwestycji w dobre obudowy".

Dla równowagi spójrzmy na zagadnienia o charakterze pozytywnym. Respondentów zapytaliśmy o czynniki sprzyjające rozwojowi branży krajowej i w odpowiedzi podali oni szereg wskazań, w tym m.in.: rozwój branż będących odbiorcami szaf oraz obudów (producenci maszyn, budownictwo, infrastruktura, przemysł), relatywnie niskie koszty pracy w Polsce i wynikająca z tego przewaga konkurencyjna oraz dotacje unijne. Ciekawym wskazaniem było to dotyczące dużych kosztów frachtu, które ograniczają import produktów, szczególnie dużych gabarytowo i ciężkich, zapewniając korzyści lokalnym producentom szaf i obudów. Jedną z odpowiedzi było też "stabilne prawo", choć tutaj nie wiadomo, co jej autor miał na myśli. Finalnie – pojawiły się wskazania potrzeb modernizacji oraz wzrost wymogów co do jakości, innowacyjności produktów.

Tomasz Pawłowski


Weidmüller

  • Gdzie najczęściej wykorzystuje się szafy i obudowy przemysłowe? Do jakich branż trafiają?

Małogabarytowe metalowe obudowy przemysłowe wykorzystywane są w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych, tam gdzie ochrona urządzeń wewnątrz ma kluczowe znaczenie dla ciągłości procesu przemysłowego. Głównymi branżami są tutaj przemysł chemiczny i petrochemiczny. Panują w nich szczególnie trudne warunki środowiskowe, a dodatkowo dochodzą jeszcze strefy zagrożone wybuchem, w przypadku których stawiane są dodatkowe wymogi techniczne i prawne. Głównymi odbiorcami obudów są generalnie klienci końcowi, integratorzy systemów oraz sektor OEM.

  • Jakie są cechy charakterystyczne nowoczesnych szaf i obudów?

Nowoczesne obudowy muszą spełniać przede wszystkim podstawowe cechy wynikające ze stopnia ochrony IP, klasy temperatury oraz certyfikacji zgodnej z wymogami danej branży czy aplikacji. Ważne są tutaj trwałość mechaniczna danego produktu i odporność na środowisko, w którym pracuje. Ważne jest też, aby wnętrze obudowy było odpowiednio wentylowane.

Coraz częściej klienci zwracają także uwagę na skuteczne uziemienie i kompatybilność EMC. Dotyczy to nie tylko samych obudów, ale i dławików, które odpowiedzialne są za wprowadzenia kabli przyłączeniowych. Wszystko to przekłada się na wysoką cenę finalną produktu.

  • Na jakie cechy obudów przemysłowych zwracają najczęściej uwagę klienci branżowi?

Coraz większa liczba odbiorców oczekuje gotowych rozwiązań "szytych na miarę". Ważne jest tutaj wsparcie w zakresie doradztwa, zaprojektowania, montażu i dostawy gotowej obudowy. Często ma być ona dodatkowo oznaczona według potrzeb klienta i zgodnie z wymogami środowiska, w którym pracuje.

Klienci coraz częściej też szukają narzędzi do samodzielnego zaprojektowania i szybkiej wyceny obudów, tak aby móc określić wstępnie ceny już na etapie projektu. Zapobiega to częstym nieporozumieniom wynikającym ze złego oszacowania wartości projektu i udziału w nim obudów. Ważna jest też dostępność modeli cyfrowych wybranych rozwiązań, których można użyć w standardowych programach projektowych.

  • Jakie były ostatnie dwa lata na omawianym rynku w Polsce? Jak zmieniła go pandemia i jak zmieniają obecnie problemy z komponentami?

Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie odbiły się negatywnie na dostępności niektórych komponentów, a także wydłużyły czasy dostaw i spowodowały wzrosty cen. Na rynku zauważalny jest również trend w opóźnianiu decyzji inwestorów co do realizacji projektów zarówno z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe