Rynek w liczbach

Pomimo że wpływ pandemii COVID-19 na rynek był umiarkowanie negatywny, można stwierdzić, że branża ma w kontekście średnioterminowym okres dobrej koniunktury za sobą. Taka dotyczyła niewątpliwie drugiej połowy zeszłej dekady, kiedy średnio co czwarty ankietowany dostawca wskazywał na bardzo dobrą sytuację na rynku. Popyt na złącza pochodził z przemysłu, sektora transportowego, energetyki i innych branż. Pandemia spowodowała jednak zmiany nastrojów, a w niektórych branżach realną wyrwę – tak było w przypadku motoryzacji i sektora lotniczego.

Gorsza atmosfera na rynku po około roku funkcjonowania w nowych, "covidowych" realiach przełożyła się na wyniki tegorocznej ankiety (rys. 1). Tym razem 10% respondentów oceniło sytuację jako złą, a jedynie zdaniem 3% jest ona bardzo dobra. Należy przy tym zauważyć, że cały czas gros odpowiedzi (87%) dotyczył wskazań "dobra", choć w przypadku omawianej statystyki można je traktować po prostu jako pewien poziom bazowy. Dodatkowym spostrzeżeniem jest to, że respondenci byli dosyć rozbieżni co do ocen możliwych zmian koniunktury w przyszłości. Podobna liczba osób wskazywała na poprawę, jak też pogarszanie się sytuacji w branży.

 
Rys. 1 Opinie respondentów ankiety dotyczące sytuacji w krajowej branży dystrybucji złączy oraz trendów na rynku

Niezależnie od powyższego sektor dystrybucji złączy przemysłowych pozostaje atrakcyjnym i stosunkowo dużym pod względem rocznych obrotów rynkiem. Pytając respondentów o jego wartość, otrzymywaliśmy w poprzednich latach odpowiedzi od kilkudziesięciu, tj. 50‒60 milionów, do średnio około 120‒150 mln zł rocznie. Jednocześnie uśrednienia dla kolejnych raportów znajdowały się w przedziale około 70‒80 mln zł. W bieżącym badaniu wskazań wartości rynku było niewiele, aczkolwiek gros z nich dotyczyło kwoty 100 milionów i można ją przyjąć jako medianę szacunków wartości rynku złączy w Polscy. Warto tu dodać, że w zestawieniu pojawiły się wartości od kilkunastu do kilkuset milionów, przy czym ponownie rdzeń wskazań zawierał się w paśmie 50‒150 mln. Podsumowując – rynek zachował pod tym względem status quo.

Dominuje przemysł maszynowy i energetyka

Złącza są produktami stosowanymi w różnych aplikacjach i branżach. Znajdziemy je w maszynach i urządzeniach, pojazdach, w systemach w energetyce, elektronice, urządzeniach telekomunikacyjnych i wielu innych. Statystykę dotyczącą źródeł popytu na omawiane produkty przedstawiono na rysunku 2. Zawiera on pięć serii danych pokrywających okres prawie dekady, przy czym źródłem są odpowiedzi dostawców działających w przemyśle.

Do najważniejszych grup odbiorców złączy przemysłowych zaliczono: sektor maszynowy (74% wskazań respondentów), energetykę (72% i jednocześnie wzrost w stosunku do lat poprzednich), transport, w szczególności szynowy (62%), oraz górnictwo (51%). Jeżeli chodzi o branżę produkcyjną, zwłaszcza zakłady przemysłowe, to w statystyce występuje ona w postaci kilku sektorów (spożywczy, chemiczny, elektroniczny). Niezmiennie ważnym odbiorcą złączy jest rynek wojskowy, co na wykresie ujęto jako "zastosowania specjalne".

 
Rys. 2 Kluczowe krajowe branże będące odbiorcami złączy przemysłowych
 
Rys. 3 Główni krajowi odbiorcy złączy przemysłowych

Podobnie jak opisywaliśmy to już w poprzednich raportach, omawiane branże nakładają określone wymogi na wykorzystywane złącza. Przykładowo w przemyśle istotna jest m.in. wytrzymałość mechaniczna i prądowa, do tego możliwość stosowania złączy modułowych, zaś sektor transportu szynowego wymaga stosowania złączy o dużej odporności na wibracje i możliwości pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo istnieje cały szereg rynków niszowych, gdzie stosowane są wersje specjalizowane. Przykładowo w energetyce odnawialnej są to złącza wysokoprądowe, szczelne oraz szybkie w montażu i demontażu.

Jeżeli chodzi o statystykę dotyczącą klientów w obrębie przemysłu, to tutaj niezmiennie kluczowe są: odbiorcy końcowi tacy jak zakłady przemysłowe (72%), producenci maszyn / sektor OEM (58%) oraz integratorzy systemów (49%). Dane procentowe, co zestawiono na rysunku 3, nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru kategorii. Jednocześnie całość zestawienia ma charakter analogiczny do publikowanych dotychczas w APA raportów.

 
Rys. 4 Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami złączy przemysłowych w kolejnych latach

W tym miejscu warto spojrzeć w przyszłość, wskazując za dostawcami najbardziej perspektywiczne obszary. Do takich zaliczone zostały: energetyka, kolejnictwo (transport szynowy) oraz szeroko rozumiany przemysł produkcyjny. Te i inne typowane branże zestawiono na rysunku 4, przy czym w większości są to rynki dla dostawców złączy tradycyjne. Warto tu zauważyć, że obszar elektromobilności cały czas, choć pojawia się w publikowanych przez nas statystykach, nie jest specjalnie istotny. Również energetyka odnawialna – poza fotowoltaiką, nie była typowana zbyt często.

Marcin Rek


 Semicon

  • Jakich złączy poszukują odbiorcy przemysłowi?

Złącza przemysłowe można podzielić na wiele grup w zależności od przyjętych kryteriów podziału: ze względu na kształt mogą to być złącza okrągłe lub prostokątne, ze względu na funkcjonalność mogą to być złącza zasilające, sygnałowe, transmisji mediów (gazu, cieczy) czy też miks wymienionych, czyli złącza hybrydowe/modułowe.

Większość naszych klientów kupująca złącza silnoprądowe bardzo ceni sobie wysoką jakość, a co za tym idzie ich trwałość, funkcjonalność i dopasowanie do własnych potrzeb. W tym przypadku cena złączy schodzi na dalszy plan, ponieważ jest ona raczej niewielkim procentem kosztów całego urządzenia. Producenci maszyn i urządzeń, wybierając niezawodne elementy składowe wysokiej jakości (w tym właśnie złącza), budują swoją markę i zyskują uznanie klientów.

Wszystkie urządzenia i maszyny elektryczne potrzebują zasilania, a więc i odpowiednich do tego złączy. Oczywiste jest, że dla złączy do małych urządzeń elektronicznych cechują inne wymagania w stosunku do tych stosowanych np. w kolejowych pojazdach trakcyjnych. W pierwszym przypadku najbardziej pożądaną cechą jest rozmiar – złącza muszą być niewielkie i lekkie, w pewnych zastosowaniach liczy się również estetyczny wygląd. Natomiast gdy waga i gabaryty urządzenia nie mają dużego znaczenia, złącza silnoprądowe muszą być niezawodne i odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne. W układach automatyki przemysłowej ważne jest stosowanie złączy, które nie wymagają używania specjalistycznych narzędzi. Przyspiesza to montaż, a w razie napraw lub konserwacji skraca cały proces i ogranicza przestój linii produkcyjnej.

  • Jakie są nowości technologiczne w omawianym zakresie?

Aktualnie w branży złączy obserwujemy miniaturyzację oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Ta pierwsza odbywa się poprzez zwiększenie liczby pinów w istniejących obudowach lub projektowanie nowych, mniejszych systemów połączeniowych. Rozwój technologiczny skupia się na poszukiwaniach przez producentów nowych materiałów kompozytowych, z których można będzie wyprodukować obudowę lżejszą i równie trwałą w stosunku do obudów metalowych.

Sytuacja po stronie podażowej

Złącza przemysłowe to produkty oferowane przez wiele firm i jednocześnie stanowiące różnej wielkości składniki ich ofert. W przypadku sporej części, co dotyczyło głównie dystrybutorów szerokiego asortymentu wyrobów, sprzedaż złączy składa się na kilka procent (2‒5%) całkowitych obrotów. Dla dystrybutorów specjalizowanych może to być 10‒15%. Wśród ankietowanych znalazły się też dwie firmy opierające w pełni lub w bardzo dużym stopniu (75‒100%) swój biznes na sprzedaży złączy oraz produktów komplementarnych (kable, urządzenia sieciowe, systemy).

W tabelach raportowych zestawiono oferty 37 przedsiębiorstw. Jest to więcej niż w poprzednich raportach, aczkolwiek rdzeń listy jest tu podobny i obejmuje zarówno przedstawicielstwa producentów zagranicznych, jak też polskich. Wśród tych pierwszych jest sporo firm niemieckich, które specjalizują się w produktach łączeniowych, elektrotechnicznych i automatyce. Złącza oferuje też wielu dystrybutorów o różnej skali działalności, w efekcie czego konkurencja jest tu niezmiennie silna. Tak przyznało 71% osób (rys. 5), co stanowi wynik podobny do omawianych w poprzednich analizach rynku.

Jeżeli chodzi o rozpoznawalność i popularność marek złączy, to sytuacja jest jednoznaczna – zdecydowanie najpopularniejszą firmą jest HARTING. Jej przewaga nad resztą konkurentów była, podobnie jak w dotychczasowych badaniach, kilkukrotna (rys. 6). Kolejne miejsca w zestawieniu rozpoznawalności zajęły firmy: Phoenix Contact, później Amphenol, Molex, Staubli, Weidmüller, Wieland Electric, Lapp Kabel oraz ILME. Oczywiście ranking jest subiektywny i nie ma charakteru badania statystycznego, jednak potwierdza dominację czołowych marek oraz ich niezmiennie dużą popularność na rynku.

 
Rys. 5 Oceny sytuacji na rynku dystrybucji złączy przemysłowych w ostatnich latach
 
Rys. 6 Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączy przemysłowych sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety, wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również