MINIATURYZACJA I MODULARYZACJA

 
Złącza silnoprądowe - przykładowe produkty

Powyższe dwa trendy są już od lat najczęściej wymieniane w kontekście zmian technologicznych w obszarze złączy przemysłowych. W bieżącym badaniu było tak samo - ponad połowa respondentów zapytanych o rozwój technologiczny branży wskazała przede wszystkim na zmniejszanie się wymiarów złączy, a także popularyzację wersji modułowych/hybrydowych.

Zmiany te powiązane są z wymogami dotyczącymi zapewniania kompaktowości urządzeń przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości transmisji różnorodnych sygnałów i łączeniu ich z torami silnoprądowymi w ramach jednego złącza.

Dzisiaj, gdy na znaczeniu zyskuje masowa produkcja zindywidualizowanych produktów (czyli de facto Przemysł 4.0), możliwość precyzyjnego dopasowania złącza do aplikacji staje się kwestią kluczową. Modularyzacja to również odpowiedź na problem rynku złączy związany z różnorodnością rodzajów wykonywanych połączeń, a co za tym idzie - mnogość standardów samych złączy.

W efekcie umożliwia ona zaoferowanie odbiorcom dużej liczby kombinacji styków i wykonań elementów przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczonej wolumenowo grupy standaryzowanych podzespołów. Dodatkowo, umieszczając w standardowej obudowie (lub jednej z kilku standardowych rodzajów) elementy służące do transmisji sygnałów i danych, przesyłania prądów o większym natężeniu i innych mediów, zwiększa się też kompaktowość całości połączeń.

Do innych trendów technologicznych dostawcy zaliczyli (kolejność jest zgodna z liczbą wskazań):

  • Upraszczanie montażu (w tym możliwość montażu beznarzędziowego, szybki wygodny sposób łączenia i instalacji);
  • Zapewnianie odporności mechanicznej i środowiskowej (szczelność, odporność EMC), a wraz z nimi trwałości złącza;
  • Zwiększanie liczby cykli łączeniowych;
  • Wykorzystanie nowych materiałów (dotyczy zarówno obudów złączy, wkładek, jak i innych elementów);
  • Zastępowanie obudów metalowych wersjami z tworzyw sztucznych - m.in. w celu zmniejszania wagi złącza;
  • Dostępność wykonań specjalnych, tworzonych pod określone branże i aplikacje;
  • Uniwersalność złączy, wszechstronność zastosowań.

CZĘŚĆ 2: SYTUACJA NA RYNKU I TRENDY ROZWOJOWE

Sektor produkcji oraz dystrybucji złączy przemysłowych jest uznawany za atrakcyjną branżę i działa tu spora liczba dostawców. W tabelach raportowych znalazło się 35 tego typu podmiotów. Są to znane na rynku krajowym firmy i często też globalni liderzy branży.

Lista tych przedsiębiorstw nie jest oczywiście kompletna, bowiem złącza znaleźć można również u innych oferentów, w tym w hurtowniach elektrotechnicznych, a nawet w popularnych sieciach sklepów. Pozostając jednak przy podmiotach specjalistycznych, warto nadmienić, że ich reprezentanci oceniają konkurencję w branży jako raczej silną. Tak stwierdziło 60% ankietowanych (rys. 5), przy czym dwa lata temu było to o kilkanaście procent więcej.

KTO JEST KIM?

 
Złącza sygnałowe - przykładowe produkty

W Polsce obecni są bezpośrednio lub pośrednio zarówno dostawcy produktów markowych (najczęściej są to przedsiębiorstwa zachodnioeuropejskie), jak też szereg firm oferujących wyroby alternatywne kosztowo, np. tańsze złącza sygnałowe czy też terminal bloki dla elektroniki. Kluczowymi dostawcami są z punktu widzenia przemysłu ci należący do pierwszej z wymienionych grup - przedsiębiorstwa takie jak m.in.: HARTING, Molex, Phoenix Contact, Conec, Turck, Wieland Electric oraz Weidmüller.

Szukając ich złączy bez problemu znaleźć można kontakty do oddziałów krajowych, dodatkowo produkty tych marek dostępne są zwykle w ofercie innych firm na rynku (wielokanałowy model sprzedaży). Popularne w kraju marki złączy oferują również liczni dystrybutorzy. Przykładami marek są: Amphenol, Cabur, Ilme, Lemo oraz Degson, zaś dystrybutorami - m.in. Astat, Conprod, Dacpol, Eltron, Impol-1, Micros, Soyter, OEM Automatic oraz Semicon.

Oferentami złączy są naturalnie również firmy katalogowe, a więc Automation24, Digi-Key, Elfa Distrelec, Elhurt, Farnell element14, RS Components oraz TME. Oferowanie i sprzedaż złączy, szczególnie tych specjalistycznych, uznawane jest za biznes o dobrej marżowości, stąd też niemalejące zainteresowanie tą tematyką po stronie dystrybutorów produktów automatyki, elektrotechnicznych i elektronicznych. Złącza są również wyrobami, o które stosunkowo łatwo - przynajmniej w przypadku podstawowych wersji - rozszerzać ofertę, co dodatkowo sprzyja ich powszechności na rynku.

Respondentom zadaliśmy również pytanie o wielkość obrotów związanych ze sprzedażą złączy w stosunku do całkowitych przychodów firmy. Omawiany biznes ma różną skalę i wyróżnić tu można trzy grupy firm. Po jednej stronie histogramu (rys. 6) znajduje się szereg przedsiębiorstw o udziale wynoszącym od 1% do 5% - takimi są przykładowo popularni dystrybutorzy.

 
Rys. 6. Rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy w grupie firm przedstawionych w raporcie - dla większości podmiotów stanowią one 10-40% całej sprzedaży, na rynku jest też kilka firm w większości opierających swój biznes na sprzedaży złączy

Kolejna spora grupa to firmy plasujące się w grupie od 10% do 20% - np. dystrybutorzy specjalizowani. Na drugim biegunie statystyki znajdują się z kolei podmioty, które w omawianej tematyce się specjalizują, zaś ich przychody ze sprzedaży złączy składają się na 80-90% całego biznesu. W bieżącym raporcie takich przedsiębiorstw jest kilka, zaś całość wyników jest zbliżona do rezultatów z poprzednich lat (wzrosła przy tym liczba firm w grupie 10-20%).

Na koniec rozdziału jeszcze spojrzenie na najpopularniejsze, najbardziej rozpoznawalne w kraju marki. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety znajduje się na rysunku 7 i, analogicznie jak w latach poprzednich, topową marką wybrany został HARTING. Niemieckie przedsiębiorstwo działa na rynku od blisko 75 lat, oferując szeroką gamę złączy przemysłowych, rozwiązań z obszaru łączności i innych produktów profesjonalnych.

 
Rys. 7. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączy przemysłowych sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety, wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności

Podobnie jak w poprzednich tego typu zestawieniach, HARTING również tym razem zdystansował inne marki pod względem liczby wskazań. Drugim z najpopularniejszych przedsiębiorstw wybrane zostało Phoenix Contact. Firmy niemieckie są od lat niewątpliwie liderami tego typu zestawień - do tych wymienionych można dodać również innych specjalistów z obszaru elektrotechniki i systemów łączeniowych jak: Weidmüller, Wieland Electric oraz WAGO.

Wszystkie te podmioty regularnie pojawiają się w zestawieniach marek złączy prezentowanych w APA. Dalsze popularne firmy to m.in.: Amphenol, Molex, TE Connectivity, ILME, WAGO, Binder oraz Souriau. Omawiane wyniki tradycyjnie odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety i dotyczą popularności wymienionych przedsiębiorstw, a nie ich udziałów w rynku.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również