Poniedziałek, 04 marca 2019

Złącza przemysłowe

Aplikacje złączy przemysłowych obejmują maszyny, automatykę, systemy zasilania i wymiany danych, a także liczne inne zastosowania - w pojazdach, energetyce oraz systemach infrastrukturalnych. Dzisiaj, na początku 2019 roku, dostawcy działający na rynku dystrybucji tytułowych produktów oceniają sytuację w branży jako bardzo dobrą. Popytowi na złącza sprzyjają modernizacje i postępujące inwestycje, a także rozwój potrzeb w zakresie wymiany danych oraz integracja obszarów OT/IT.

Złącza przemysłowe

CZĘŚĆ 1: ZASTOSOWANIA I TECHNOLOGIE

OD STANDARDOWYCH DO HYBRYDOWYCH

Złącza przemysłowe to w praktyce zbiorcze określenie kilku grup produktów wykorzystywanych tam, gdzie istnieje konieczność przesyłania energii (złącza silnoprądowe), sygnałów analogowych i cyfrowych (wersje sygnałowe, komunikacyjne i światłowodowe), a także sprężonego powietrza i innych mediów.

W automatyce, budowie maszyn czy transporcie są one najczęściej kojarzone z wersjami silnoprądowymi oraz sygnałowymi, a przede wszystkim wyrobami profesjonalnymi, które zapewniają dużą niezawodność łączenia, a wraz z tym wysoką wytrzymałość mechaniczną i środowiskową.

W raporcie tradycyjnie przyglądamy się tego typu produktom do połączeń kabel-kabel, kabel-obudowa i pokrewnym, nie omawiamy natomiast wersji do montażu na szynie DIN (złączki szeregowe), które są tematem odrębnego raportu publikowanego w APA.

Podczas tegorocznego badania branży zadaliśmy respondentom pytanie o najpopularniejsze rodzaje złączy trafiających do klientów krajowych. Wymieniane tu były najczęściej: klasyczne złącza okrągłe (o różnych średnicach) oraz złącza prostokątne - obydwa zarówno silnoprądowe, jak i sygnałowe, złącza do płytek (terminal bloki) oraz wersje modułowe/hybrydowe.

Te ostatnie odnotowały wiele wskazań i, jak można sądzić, po latach ich rozwoju i popularyzowania się w branży są one dzisiaj równie często stosowane jak elementy monoblokowe. Całość tworzy zaś asortyment o dużej różnorodności pod względem materiałów obudów, sposobów montażu przewodów, liczby i typów połączeń, a także cech odpornościowych.

ZASTOSOWANIA PROFESJONALNE

Popyt na złącza przemysłowe jest pochodną zapotrzebowania ze strony różnych branż. Omawiane produkty wykorzystywane są w przemyśle i produkcji maszyn, w energetyce oraz aplikacjach w transporcie.

Każdy z tych obszarów stanowi de facto zestaw różnych zastosowań - przykładowo energetyka rozciąga się od systemów zasilania i elektroenergetyki, poprzez dystrybucję energii elektrycznej, aż do takich zastosowań, jak podłączanie paneli fotowoltaicznych.

 
Rys. 1. Kluczowe krajowe branże będące odbiorcami złączy przemysłowych

Z kolei transport obejmuje aplikacje w pojazdach szynowych oraz powiązanej z nimi infrastrukturze, zastosowaniach e-mobility czy systemach dla lotnictwa. Domenami zastosowań złączy są też m.in.: wojsko, sektor elektroniczny (choć tutaj typy stosowanych elementów są zazwyczaj inne niż dla typowego przemysłu maszynowego) oraz różne aplikacje specjalne - np. w górnictwie i innych obszarach zagrożonych wybuchem. W branży istnieje również wiele nisz, gdzie wymagane są produkty kastomizowane (na ich temat w dalszej części raportu).

Zestawienie omawianych aplikacji przedstawiono w postaci statystyki na rysunku 1, przy czym obejmuje ona wyniki wszystkich badań powiązanych ze złączami, które publikowaliśmy w APA od początku bieżącej dekady. Jak widać - rezultaty były każdorazowo do siebie podobne, przy czym przemysł, energetyka i transport znajdowały się na czołowych miejscach zestawienia.

 
Rys. 2. Główni krajowi odbiorcy złączy przemysłowych

Istnienie kilku solidnych rynków końcowych jest, patrząc z perspektywy dostawców, zdecydowanie pozytywne. Zwiększa ono stabilność całego sektora, a jednocześnie daje dostawcom złączy możliwość bazowania na różnych strategiach, w szczególności na specjalizacji branżowej i aplikacyjnej.

W bieżącym raporcie publikujemy również statystykę wiodących odbiorców złączy przemysłowych, jeżeli chodzi o profil ich działalności. Zestawienie znajduje się na rysunku 2 i widać tutaj dwie główne grupy odbiorców - klientów końcowych oraz producentów OEM. Wartości liczbowe na wykresie odniesiono w przypadku każdej kategorii do 100%, tj. do całości grupy respondentów. Jednocześnie wyniki są zbliżone do statystyk poprzednio prezentowanych w raportach w APA.

Marek Juchimiuk

HARTING Polska

  • Czym powinny cechować się nowoczesne złącza?

Najważniejszymi cechami złączy przemysłowych są dla ich użytkowników wytrzymałość, jakość oraz funkcjonalność. Złącze jest częścią aplikacji, która jest narażona na różnego rodzaju czynniki: mechaniczne - np. uderzenia, wpływ środowiska aplikacyjnego - np. wilgoć, smary, pył, wahania temperatur, korozję, a także wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz - np. elektromagnetycznych.

Złącze w stosunku do wartości całej aplikacji stanowi niewielki koszt, a jego potencjalna awaria niesie za sobą już bardzo wysokie koszty przestoju i/lub uszkodzeń. Stąd też użytkownicy sięgają po rozwiązania pewne i sprawdzone.

  • Jakie są nowości?

Złącza, zarówno przemysłowe, jak i elektroniczne, są cały czas rozwijane. Są to już nie tylko elementy łączeniowe, ale również mające dodatkowe funkcje zawarte w obudowach: zintegrowane czujniki, sterowniki, testery, switche ethernetowe. "Klasyczne" funkcje złączy również ulegają rozwojowi - pojawiają się wersje gęstsze, czyli z większą liczbą kontaktów przy zachowaniu dotychczasowych rozmiarów.

  • Jak wygląda sytuacja na rynku? Kim są tutejsi odbiorcy złączy?

Wśród odbiorców panuje duża różnorodność. Ich grupa obejmuje od wielkich zakładów produkcyjnych przez OEM-y, integratorów, aż po firmy najmniejsze. Wynika to z faktu, że złącza wpasowują się we współczesne, techniczne wymagania rynku dotyczące funkcjonalności urządzeń - modułowość, łatwość i szybkość obsługi.

Rodzimy rynek już od wielu lat określić można jako zróżnicowany pod względem stosowanych rozwiązań łączeniowych. Jednocześnie systematycznie widać coraz większe użycie złączy modularnych. Dzieje się tak, gdyż w Polsce wytwarzane są coraz bardziej zaawansowane urządzenia, które wymagają podłączania rosnącej liczby mediów. Ponadto klienci starają się optymalizować już stosowane maszyny, linie i zakłady produkcyjne.

  • A co z rozwiązaniami tworzonymi na potrzeby klientów?

Często zdarza się, że klienci zgłaszają się do nas z konkretnymi zagadnieniami aplikacyjnymi, które chcą zoptymalizować na swoich zakładach/urządzeniach. W przypadku tego typu zapytań współpracujemy z odbiorcami w zakresie rozwoju rozwiązań dedykowanych - zarówno modyfikacji produktów na potrzeby aplikacji, jak też rozwoju zupełnie nowych koncepcji.

Na naszym rynku poszukiwani są dostawcy, którzy zapewnią rozwiązania gotowe do użycia - np. podsystemy, wiązki kablowe, itd. W kraju mamy też do czynienia z niewystarczającą podażą pracowników oraz tendencją do kierowania prac na zewnątrz, do specjalistów branżowych. Z tych powodów od stycznia 2019 działa u nas polski zakład produkcyjny HARTING specjalizujący się w produkcji rozwiązań pod indywidualne potrzeby aplikacji.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również