Niedziela, 28 lutego 2021

Złącza przemysłowe

Sygnałowe, komunikacyjne oraz silnoprądowe złącza przemysłowe to nieodzowne elementy maszyn i urządzeń oraz większych systemów. Są one wykorzystywane w przemyśle maszynowym i produkcyjnym, w energetyce, zastosowaniach transportowych oraz specjalnych, a także w różnorodnych aplikacjach ICT. W efekcie tworzy to szeroki, wartościowy, ale też konkurencyjny rynek, gdzie działa grupa silnych firm branżowych – w szczególności producentów niemieckich. Nowy raport rozpoczynamy od omówienia sytuacji na rynku w kontekście pandemii koronawirusa i jej wpływu na działalność dostawców złączy.

Złącza przemysłowe

Rynek złączy w dobie pandemii

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor złączy przemysłowych był relatywnie nieduży – wynika z opinii respondentów badania przeprowadzonego przez naszą redakcję. Jednocześnie sam rynek pod względem działających tu dostawców i ich klientów nie zmienił się – stanowi on nadal atrakcyjną i jednocześnie konkurencyjną branżę.

COVID-19 – skutki umiarkowanie negatywne

Z pandemią żyjemy już od ponad roku, zaś pytanie o jej wpływ na sytuację na rynku przyniosło zróżnicowane odpowiedzi. Zdaniem sporej części respondentów był on neutralny, czyli nie wystąpiły większe zmiany. Niektórzy wskazywali tu na pewne spowolnienie, które powinno ustąpić w najbliższych miesiącach, ewentualnie też na występowanie opóźnień w niektórych projektach. "Nawet jednak chwilowe wstrzymywanie produkcji w zakładach nie wpłynęło znacząco na zapotrzebowanie na złącza" – skomentował jeden z respondentów.

Z drugiej strony pojawiły się głosy wskazujące na istotny wpływ COVID- 19 na funkcjonowanie całej branży przemysłowej. Część firm rezygnowało z wdrażania nowych projektów – tak było szczególnie w sektorze automotive. W kontekście pandemii część odbiorców przeszła na realizację jedynie zadań serwisowych i zamówień odtworzeniowych, odsuwając w czasie inwestycje. Dla dostawców złączy oznaczało to często zakłócenia w regularności realizowania zamówień. Przykładowy komentarz był tu następujący: "duży wpływ na nieregularność dostaw – od stanów zawieszenia produkcji do realizacji zamówień kilkukrotnie przekraczających zapotrzebowanie, co miało na celu budowanie zapasów; do tego doszła spora niepewność odbiorców pod względem dalszego rozwoju sytuacji i ich wyczekiwanie powrotu do normalności".

Trzecim z aspektów były zmiany powiązane z pozyskiwaniem surowców i podzespołów. Podobnie jak w okresach kryzysu na rynku, tak też tym razem – zdaniem niektórych ankietowanych – wystąpiły opóźnienia w dostawach elementów, szczególnie z Dalekiego Wschodu, a także miał miejsce ogólny wzrost cen surowców na rynkach międzynarodowych. Skutkowało to m.in. wydłużaniem czasów dostaw i okazjonalnymi problemami w realizacji zamówień.

Marek Juchimiuk


HARTING Polska 

  • Jak wygląda dzisiaj, w kontekście pandemii COVID-19, polski rynek złączy przemysłowych?

Pandemia to wydarzenie bez precedensu. Od czasów zmiany ustroju politycznego w końcu XX wieku nie mieliśmy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem, które tak mocno wpłynęłoby na całą gospodarkę. Na temat samej pandemii powiedziano już sporo, można do tego dodać, że na obecny moment, tj. luty 2021, w Polsce mamy za sobą już niemalże rok funkcjonowania w "obostrzonej rzeczywistości". Nasz rynek zachowywał się w tym czasie różnie – w momentach wzmożonej niepewności jedni odbiorcy wstrzymywali się z wszelkimi aktywnościami, inni wręcz przeciwnie – budowali duże stany magazynowe na zapas i produkowali z pełną mocą, a nawet ponad nią!

Pomijając różne strategie działania, można zauważyć, że wśród firm produkcyjnych wystąpiły krytyczne momenty, gdy np. jedynie ok. 25% załogi było zdolne do pracy, dalsze obniżanie liczebności pracowników prowadziłoby do zamknięć fabryk, co byłoby bardzo dużym i kosztownym problemem. Były też branże, które ucierpiały dość mocno ze względu na powiązania z globalną gospodarką. Do takich należał np. sektor automotive. Z drugiej strony pewne sektory rosły ze względu na wzmożony popyt na swoje wyroby. Pocieszające jest na pewno to, że nie odnotowaliśmy w przemyśle fali bankructw.

Całość można podsumować tak, że zaistniała sytuacja zmieniła panującą sytuację na rynku, aczkolwiek na szczęście nie doszło do najczarniejszego scenariusza, którego obawiało się wiele osób. Aktualnie zmiany wydają się powoli zmierzać w kierunku stabilizacji. Obyśmy zatem szybko powrócili do stanu sprzed pandemii

  • Jakie są nowości technologiczne i wymogi odbiorców? Jakie są trendy w branży?

Może się wydawać, że wśród dostępnego asortymentu złączy znajdują się rozwiązania, które pokrywają niemalże wszystkie potrzeby odbiorców. Nic bardziej mylnego. Złącza rozwijają się wraz z rynkiem, powstają nowe branże ze swoimi specyficznymi wymogami. Aktualnie przykładem mogą być systemy energetyczne, które w coraz większym stopniu będą korzystały ze źródeł odnawialnych, przy czym tutaj przyczyny leżą zarówno po stronie ekologicznej, jak i polityczno-prawnej. Zmiany te będą skutkowały koniecznością transformacji i magazynowania energii z jak najmniejszymi stratami, co dalej może prowadzić do dużych zmian sposobu funkcjonowania systemów energetycznych, a w efekcie do konieczności stosowania zupełnie innego rodzaju złączy niż dotychczas. Pracujemy nad rozwojem takich rozwiązań łączeniowych, mamy już pewne z nich w ofercie – np. złącze, które samo szczegółowo (do 25. harmonicznej!) mierzy wartości prądowo-napięciowe sieci, po czym przesyła je z wykorzystaniem magistrali Modbus, TCP lub RTU do miejsca ich analizy/reakcji.

Bardzo ważnym czynnikiem staje się też indywidualizacja. Liczba poszczególnych aplikacji oraz specyficznych wymogów z nimi związanych rośnie w tempie geometrycznym, idąc w parze z rozwojem technologicznym. Aby sprostać indywidualnym potrzebom w odniesieniu do złączy, udostępniamy możliwość stworzenia samemu własnego złącza (np. pozycje i rozmiary wejść kablowych, nanoszenie potrzebnych oznaczeń) z poziomu strony internetowej, a następnie realizację takiego zamówienia choćby dla pojedynczej sztuki. Proces taki trwa jedynie kilka minut, jest prosty do zrealizowania, a bardzo ważnym plusem takiego rozwiązania jest to, że automatycznie, niemalże od ręki, generowane i udostępniane są biblioteki (2D, 3D) dla stworzonego złącza. Można zatem stwierdzić, że rozwój złączy został niejako "przekazany" użytkownikom. Mogą oni indywidualnie budować potrzebne wkłady za pomocą złączy modułowych, a następnie mogą zaprojektować i stworzyć obudowy złączy według własnego pomysłu. Ten trend będzie się jedynie nasilał, ponieważ postęp technologiczny jest na takim etapie, że każdego dnia pojawiają się coraz nowsze urządzenia, kolejne ich generacje, itd. Oczywiście wszystko to idzie w parze z miniaturyzacją, która będzie ten stan pogłębiać.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również