Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej. Część 3

| Technika

Oprogramowanie Simatic WinCC to zaawansowany system SCADA, którego wykorzystanie przedstawiamy w kursie publikowanym od stycznia na łamach APA. W poprzednich częściach omówione zostały m.in. pierwsze kroki z WinCC w tworzeniu projektów oraz konfiguracji połączeń ze sterownikiem, a także przedstawiony został edytor graficzny oraz różnorodne metody dynamizacji obiektów graficznych. Zdefiniowany został również tryb Runtime i możliwości symulacji pozwalające na wstępne przetestowanie projektu.

Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej. Część 3

DEFINICJA ORAZ EDYCJA WYDRUKU

Rys. 9.

Przypisanie stworzonego układu wydruku do odpowiedniej kontrolki odbywa się z poziomu WinCC Explorer -> Report Designer -> Print Jobs. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy wybrany obiekt i przejść w opcję Properties. Dla przykładu przypiszemy utworzony układ do kontrolki WinCC OnlineTableControl przez wybranie obiektu - @Online- TableControl - Table. W otwartym oknie konfiguracyjnym w zakładce General w polu Layout file wskazujemy wcześniej utworzony plik układu wydruku (.RPL).

Następnie w zakładce Printer Setup wskazujemy medium wyjściowe - urządzeniem wyjściowym dla raportu może być dowolna drukarka. Jeśli w systemie nie ma dostępnej drukarki, można wydrukować raport do pliku (np. PDF). Jeśli wybrana zostanie opcja wydruku do pliku PDF - zostanie on zapisany w folderze projektu ...PRT_OUT. W celu przetestowania wydruku raportu - tworzymy ekran procesowy oraz konfigurujemy kontrolkę WinCC OnlineTableControl.

Po przejściu w tryb RT zatrzymujemy aktualizację danych poprzez wciśnięcie przycisku Start/Stop , a następnie uruchamiamy wydruk przyciskiem Printing  znajdującym się w oknie tabeli. Raport bazuje na utworzonym układzie strony i zawiera dane z bieżącego widoku okna tabeli. Więcej informacji na ten temat dostępne jest w pomocy podręcznej WinCC (w rozdziale Working with WinCC -> Documentation on configuration and runtime data -> Project documentation -> How to create a new print job).

PODSUMOWANIE

Kolejna porcja informacji na temat opcji systemu WinCC z pewnością okaże się przydatna użytkownikom, którzy mają już przynajmniej krótkie doświadczenie z tym systemem. Poszerzając zasób wiadomości na temat oprogramowania, należy pamiętać o odpowiednim zastosowaniu jego funkcji. Znajomość zastosowania poszczególnych mechanizmów z pewnością ułatwi pracę oraz usprawni tworzenie projektów z pożądaną funkcjonalnością.

Część kursu publikowaną w przyszłym miesiącu poświęcimy opisowi funkcji internetowych systemu WinCC. Zademonstrowane zostaną moduły WebNavigator oraz DataMonitor umożliwiające zdalny nadzór, sterowanie oraz wizualizację obiektów z poziomu przeglądarki internetowej.

Radosław Krzyżanowski

Zobacz również