Gdański projekt wodno-ściekowy - projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości firmy Danfoss

| Technika

Nazwa VLT określa przetwornice częstotliwości i softstarty firmy Danfoss o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy te pracują w aplikacjach na całym świecie, a firma zapewnia rozległą sieć doświadczonych specjalistów i partnerów z zakresu techniki napędowej. W artykule przedstawione zostało jedno z energooszczędnych napędowych wdrożeń firmy Techmex z Gdańska. Przedsiębiorstwo współpracuje z Danfoss jako autoryzowany dystrybutor i partner serwisowy od ponad 10 lat, realizując kompleksową obsługę klientów - od projektu systemu, aż po jego realizację i uruchomienie.

Gdański projekt wodno-ściekowy - projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości firmy Danfoss

Celem projektu wodno-ściekowego realizowanego przez miasto Gdańsk jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej.

W wyniku inwestycji poprawiła się jakość dostarczanej wody, zwiększyła się możliwość zaopatrywania mieszkańców Gdańska z ujęć głębinowych, poprawiło się także bezpieczeństwo zaopatrywania miasta w wodę pitną.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI GDAŃSK-WSCHÓD

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk-Wschód funkcjonuje od 1976 roku. Od października 2007 roku prowadzono prace związane z jej przystosowaniem do zaostrzonych wymogów w zakresie usuwania azotu ogólnego, natomiast w 2008 roku podpisany został kontrakt na rozbudowę w zakresie instalacji zagospodarowania osadów ściekowych.

W ramach kontraktu została wybudowana instalacja termicznego przekształcania osadów ściekowych oraz instalacja odzysku energii. Jednocześnie zbudowany został kolektor Ołowianka II odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód.

Inwestycja zapewni bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego. W efekcie modernizacji oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód oraz likwidacji oczyszczalni ścieków Zaspa poprawiła się jakość gdańskich kąpielisk.

WYKONANE WDROŻENIE

Firma Techmex z siedzibą w Gdańsku uczestniczyła w pracach rozbiórkowych i robotach modernizacyjnych przepompowni Zaspa Główna, a następnie zaprojektowała, zbudowała i dokonała uruchomienia między innymi dwóch rozdzielnic AKPiA z dwoma przetwornicami częstotliwości Danfoss każda.

Przetwornice sterują pracą pomp, których zadaniem jest przepompowywanie z przepompowni ścieków znajdującej się w Gdańsku Zaspie do oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. W aplikacji wykorzystano urządzenia Danfoss z serii VLT Aqua Drive FC 202 45 kW z modułem zasilania sterującego (backup) 24 VDC.

Do sterowania pracą pomp przewidziano tryb pracy ręcznej, automatycznej i półautomatycznej. W trybie pracy automatycznej pompy sterowane są automatycznie w zależności od poziomu ścieków za pośrednictwem przetwornic częstotliwości.

REALIZOWANY ALGORYTM

Podstawowy algorytm pracy realizowany jest poprzez sterownik w oparciu o sygnały z hydrostatycznych sond poziomu, które podłączone są są do wejść analogowych przemiennika częstotliwości (sterownik traktuje przetwornicę jak oddalony moduł wejść analogowych). W przypadku awarii jednej pompy, pracuje wyłącznie pompa sprawna.

W przypadku nieprawidłowej pracy jednej z sond układ danej pompy - do której podłączona jest sonda - jest załączany awaryjnie przez sygnalizator poziomu. W tym trybie poziomu pracy pompy są określone przez dwa wyłączniki pływakowe. W przypadku ustąpienia awarii sondy pompownia wróci do realizacji algorytmu podstawowego.

W trybie półautomatycznym, tzn. w przypadku, gdy dana przetwornica nie ma komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym, układ przechodzi w tryb pracy niezależnej. Wówczas przetwornica poprzez swój wbudowany regulator PID nadzoruje poziom i reguluje wydajność pompy (prędkością obrotową silnika pompy w zakresie 32?50 Hz) w taki sposób, aby w zbiorniku ustalić poziom na zadanej wartości (dla z każdej z pomp można ustawić inny poziom zadany).

Oprócz trybu regulacji, przetwornica realizuje zabezpieczenie przed suchobiegiem. Jednocześnie do wejścia cyf rowego przetwornicy podpięte są czujniki kontroli zawilgocenia i przegrzania pompy. Przetwornica kontroluje ich stan. Panele sterownicze wszystkich przetwornic zostały umieszczone w oddzielnej szafie, w której znajduje się sterownik układu (w odległości około 30 metrów).

Umożliwiają one obserwację stanu przetwornicy (praca, awaria, itd.), aktualny poziom w zbiorniku, aktualną częstotliwość, licznik godzin pracy oraz wartość zadaną. W układzie zasilania przetwornic zastosowane zostały styczniki sieciowe, które w przypadku postoju pompy są wyłączane w celu niegenerowania mocy biernej przez przemiennik częstotliwości do sieci zasilającej.

W przypadku podania sygnału startu przetwornica poprzez wbudowany przekaźnik załącza stycznik i następuje praca pompy. Wykorzystanie przetwornicy serii VLT Aqua Drive okazało się optymalne w wyżej opisanej aplikacji pompowej. Co ważne - zastosowane napędy zapewniły pełne zabezpieczenie aplikacji (m.in. wykrywanie suchobiegu, pracy na skraju charakterystyki).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwornic częstotliwości VLT i innych produktów firmy Danfoss Drives można znaleźć na stronie www.danfoss.pl.

Techmex
www.techmex.gda.pl

Zobacz również