Balluff SmartCamera BVS - wykorzystanie interfejsu IO-Link

| Technika

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat nastąpił gwałtowny rozwój systemów automatyki, co z kolei przełożyło się na rozwój sieci przemysłowych, które są powszechnie wykorzystywane do celów komunikacji. Są one nieodłącznym elementem maszyn i instalacji technologicznych.

Balluff SmartCamera BVS - wykorzystanie interfejsu IO-Link

Rys. 1. Panel z gniazdami do podłączenia kamery

Ich powstanie pozwoliło na uproszczenie instalacji oraz zmniejszenie ilości przewodów potrzebnych do zapewnienia komunikacji z urządzeniami wykonawczymi. Przekłada się to na zmniejszenie nakładów finansowych, pewność działania i diagnostykę.

IO-LINK - UNIWERSALNY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

Momentem przełomowym w komunikacji obiektowej było stworzenie uniwersalnego cyfrowego interfejsu IO-Link, który umożliwiał komunikację z urządzeniami wykonawczymi, ich zdalną konfigurację i diagnostykę, niezależnie od rodzaju zastosowanej sieci przemysłowej, np. Profinet, Profibus czy EtherNET/IP.

IO-Link wykorzystuje standardowy przewód trzyżyłowy z jedną linią sygnałową, nieekranowany, o maksymalnej długości do 20 metrów. Urządzenia wykonawcze, np. czujniki indukcyjne, podłączone są do tzw. gatewaya (Master IO-Link), czyli urządzenia będącego bramą pomiędzy siecią przemysłową a elementami wykonawczymi.

INTELIGENTNE KAMERY

Rys. 2. Infrastruktura połączeń

Firma Balluff, będąca współtwórcą interfejsu IO-Link, systematycznie wprowadza go do swoich produktów. Jedną z nowości w portfolio firmy jest zaawansowany system wizyjny - SmartCamera, który również korzysta z zalet omawianego interfejsu.

Port IO-Link umożliwia bezpośrednią integrację komponentów IO-Linkowych z kamerą. Komunikacja opiera się na połączeniu punkt-punkt pomiędzy podłączonym urządzeniem a inteligentną kamerą. Oprócz standardowych sygnałów procesowych dostępne są dodatkowe informacje, np. sygnały diagnostyczne.

SmartCamera umożliwia pracę w jednym z 3 trybów, w zależności od bieżących potrzeb. Dostępne są: PLC Mode, IO mode i Camera Mode. PLC Mode zapewnia możliwość podłączenia każdego standardowego urządzenia kontrolowanego przez sterownik, IO Mode pozwala na bezpośrednie sterowanie sygnałami we/wy, z kolei Camera Mode umożliwia dostęp do ściśle określonych urządzeń IO-Link sterowanych poprzez 8 kanałów we/wy.

Rys. 3. Camera Mode. Infrastruktura połączeń

Wybór trybu następuje w przejrzystym, intuicyjnym interfejsie BVS Cockpit, który uruchamiany jest w zwykłej przeglądarce internetowej, po wcześniejszym podłączeniu do komputera przewodem Ethernet.

Tryb Camera Mode jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań w surowym otoczeniu przemysłowym. Oferuje do 16 wejść/wyjść, pozwalając na podłączenie różnych urządzeń obiektowych wyposażonych w interfejs IO-Link, np. czujników optoelektronicznych.

INNE ZASTOSOWANIA IO-LINK

Ciekawym połączeniem sprzętowym, oferującym swobodę parametryzacji i diagnostykę, jest wykorzystanie kolumny sygnalizacyjnej SmartLight.

Kamera może dowolnie sterować trzema segmentami lampy poprzez kanały I/O 5, I/O 6, I/O 7. Trzy kolory (żółty, zielony, czerwony) ustawiane w różnych wariantach (światło ciągłe, migające) dają 8 możliwych kombinacji oświetlenia, które informują operatora o statusie procesu.

IO-Link to otwarty standard używany przez różnych producentów. Cyfrowa wymiana danych, zdalna parametryzacja i diagnostyka oraz ograniczenie nakładów finansowych skutecznie przekonują do jego implementacji. Interfejs IO-Link w inteligentnych kamerach Balluff w połączeniu z narzędziami kamery umożliwia tworzenie efektywnych rozwiązań.

Balluff
www.balluff.pl

Zobacz również