Jeden z czołowych producentów świec we Francji skupia się na jakości i produktywności

| Technika

Denis et Fils (Gétigné - 44), francuski producent świec marki Le Chat, który prowadzi swoją działalność już od ponad 100 lat, stale modernizuje swoją linię produkcyjną. "Zastąpienie starych metod rzemieślniczych przyczyniło się tylko do wzmocnienia i poszerzenia wiedzy oraz doświadczenia naszych pracowników" - stwierdziła Marianne Lucas, kierownik produkcji.

Jeden z czołowych producentów świec we Francji skupia się na jakości i produktywności

OPTYMALIZACJA W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI SEZONOWYMI

Aby pozostać liderem w branży artykułów dekoracyjnych i świątecznych, wymagania rynku obejmują nieustanne poszukiwanie nowych zapachów, kształtów świec oraz koncepcji zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami klientów. "Nasz zakład produkcyjny zajmuje kilka hal, zwłaszcza w okolicy świąt, takich jak np. Boże Narodzenie, poważnym wyzwaniem jest sprostanie szczytowemu zapotrzebowaniu sezonowemu w zakresie sprzedaży detalicznej, perfum i marek luksusowych", stwierdziła Lucas.

"Nasz zakład jest duży, dlatego w przeszłości traciliśmy dużo czasu i energii na dostarczanie zamówień, zestawów surowców (z magazynu na linię produkcyjnej), a także na zbieranie próbek do procesu kontroli jakości. W celu ograniczenia strat czasu nasz dotychczasowy partner w zakresie rozwiązań zrobotyzowanych, Omron Adept Technology, zaproponował nam mobilne, autonomiczne rozwiązanie z zakresu robotów AIV LD marki Omron".

WSPÓŁPRACUJĄCY ROBOT MOBILNY

W przeciwieństwie do pojazdów kierowanych automatycznie (AGV), które do wdrożenia wymagają odpowiedniej infrastruktury (podziemny system magnesów itp.), platforma robotów mobilnych LD marki Omron jest idealnie dostosowana do zadań produkcyjnych i transportu wewnętrznego. Zapewnia ona autonomiczność dzięki porównywaniu skanów laserowych swojego otoczenia ze zintegrowaną mapą lokalną zakładu.

"Instalacja jest bardzo prosta, robot AIV skanuje otoczenie w zakładzie, tak że jest w stanie zidentyfikować i określić wszystkie stałe elementy, takie jak ściany, meble, filary i przenośniki. Wszystkie zadania - komunikacja, zarządzanie wejściami/wyjściami, wyświetlanie, dźwięk, a także wszystkie makra dla powiązanych celów i zadań są rejestrowane. Użytkownik po prostu wzywa robota, przekazuje mu ładunek i wysyła do jego następnego miejsca docelowego", powiedział Bruno Adam, dyrektor ds. projektów mobilnych firmy Omron na terenie Europy.

W zależności od charakteru transportowanych ładunków na bazie platformy mobilnych robotów LD marki Omron można stworzyć takie rozwiązania, jak transporter wózków (do ciężaru 130 kg), przenośnik mobilny, manipulator współpracujący i inne.

Robot AIV może pracować niezależnie od długości danej zmiany. Robot automatycznie podłączy się do swojej stacji ładującej. Jednakże w przypadku wykorzystania dodatkowego akumulatora (dostępnego jako wyposażenie opcjonalne), który jest wymieniany między zmianami, AIV może być "aktywny" nawet przez całą dobę, tak aby nie wpływać na produkcję w przypadku konieczności ładowania.

Informacje dotyczące Omron Adept Technologies

Partner rozwiązań w kwestii robotów inteligentnych i robotów mobilnych

Firma Omron Adept Technologies jest światowym liderem produkcji rozwiązań, takich jak roboty inteligentne i autonomiczne roboty mobilne. "Wysoka produktywność dzięki indywidualnie dostosowanej i elastycznej automatyzacji". W ten sposób w jednym zdaniu można opisać ten sektor działalności. Główne miejsca w portfolio produktów zajmują: szybki robot SCARA (Adept Cobra), robot równoległy (Adept Quattro + Adept Hornet), robot 6-osiowy (Adept Viper) oraz platforma robotów mobilnych LD firmy Omron. Poza tym firma oferuje zintegrowane systemy przetwarzania obrazów do śledzenia przenośników oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne przystosowane do elastycznego podawania małych części.

Omron Adept Technologies zapewnia obsługę najwyższej jakości od ponad 30 lat i stara się zapewniać możliwie najlepsze wsparcie oraz usługi. Firma Omron Adept Technologies jest obecna na całym świecie,stawiając sobie za główny cel tworzenie nowoczesnych robotów do przenoszenia ładunków o masie do 20 kg. Aktualnie firma Omron Adept jest jedynym producentem systemu robotów, który obejmuje zintegrowane przetwarzanie obrazu. Od października 2015 roku firma Omron Adept Technologies stała się częścią japońskiej korporacji Omron Corporation.

Firma Omron Corporation jest liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej i poszerza swoją działalność o nowe rynki w dziedzinie technologii czujników i sterowania, np. podzespołów sterujących, podzespołów elektronicznych, podzespołów elektroniki motoryzacyjnej, infrastruktury usług publicznych, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska. Firmę Omron założono w 1933 r. Zatrudnia ona ponad 38 000 pracowników na świecie oraz dostarcza produkty i usługi w ponad 110 krajach i regionach. W branży automatyki przemysłowej firma Omron przyczynia się do tworzenia dobrobytu społeczeństwa, zapewniając technologie automatyki, które napędzają innowacje w dziedzinie produkcji, a także produkty i obsługę klienta. Więcej informacji: www.industrial.omron.eu.

ZWIĘKSZONA FUNKCJONALNOŚĆ

Odpowiadanie na polecenia zadań, wyznaczanie optymalnej ścieżki, poruszanie się po terenie, a w szczególności po terenie, na którym pracują ludzie, to były kluczowe punkty, dla których AIV stał się idealnym rozwiązaniem do elastycznego transportu materiałów w firmie Denis et Fils.

Robot AIV, wdrożony w lipcu 2014 roku, szybko spełnił swoje zadania, lecz konieczne okazało się dostosowanie jego możliwości do zwiększonego sezonowego obciążenia w tak dużym zakładzie. "Nasza produkcja charakteryzuje się zapotrzebowaniem sezonowym, co przyczynia się do ciągłych zmian otoczenia, a ten warunek nie został uwzględniony podczas projektowania AIV. Wózki i palety są przemieszczane do różnych miejsc, aby zapewnić przepływ zamówień. Ściany, filary i maszyny wstępnie identyfikowane przez AIV ginęły z jego pola widzenia, przez co robot nie mógł określić swojego położenia za pomocą konwencjonalnego systemu laserowego i w efekcie tracił orientację", powiedziała Marianne Lucas. Został on poddany ekspertyzie inżynierskiej Omron Adept.

SYSTEM ACUITY: SPOGLĄDAJ W STRONĘ NIEBA!

"Jeśli niemożliwe było ustalenie położenia na podstawie ciągle zmieniającego się otoczenia, rozwiązaniem okazało się skierowanie oczu robota do góry i identyfikacja stałych elementów znajdujących się na suficie" - wyjaśnił Adam.

Jedyne stałe elementy w hali znajdują się na suficie - oświetlenie fluorescencyjne i naturalne świetliki. "Z tego względu stworzyliśmy i dostosowaliśmy oprogramowanie oraz kamerę do lokalizowania oświetlenia sufitowego, odróżniania go od naturalnego światła (świetliki), umożliwiając prawidłowe działanie, nawet gdy niektóre lampy są wyłączone lub migają. System Acuity zapewnia bezproblemową nawigację, a AIV nie zgubił się od czasu instalacji Acuity", dodał Fabien Benoteau, inżynier ds. aplikacji firmy Omron Adept. "Zaplanowaliśmy nawet dodanie w przyszłości przełączników oświetlenia, które mogą być sterowane za pośrednictwem sieci Wi-Fi, żeby umożliwić włączenie oświetlenia, gdy AIV znajdzie się w ciemnym pomieszczeniu".

SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ!

Jedną z cech charakterystycznych zakładu są przejścia między halami w postaci korytarzy przegrodzonych kurtynami paskowymi. Wyzwanie dla robota stanowiło bezproblemowe pokonanie tego typu przeszkody.

"Przeszkoda jest określona na mapie i identyfikowana przy użyciu skanera laserowego. AIV zbliża się do kurtyny, powoli przez nią przejeżdża, sygnalizując klaksonem swoją obecność, a następnie z powrotem włącza swój laser i kontynuuje jazdę", powiedział Benoteau.

"Dzięki elastyczności platformy mobilnej i chęci współpracy ze strony firmy Omron Adept rozwiązanie AIV pozwoliło nam skupić się na naszych prawdziwych umiejętnościach, wartości dodanej, a w efekcie na jakości naszych produktów. Robot może dostarczać kompletne zamówienia oraz zestawy surowców, jak również zbierać próbki do kontroli jakości", powiedziała Lucas.

OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Robot AIV oblicza najlepszą trasę, a jego maksymalna bezpieczna prędkość jest ograniczona do 6,5 km/h (prędkość w zakładzie Denis et Fils wynosi 4 km/h). "AIV jest wyposażony w skaner, który umożliwia mu identyfikowanie nowych przeszkód znajdujących się na jego drodze. Może on także wydawać różne sygnały (dźwiękowe i słowne), powiadamiając w ten sposób o swoim przybyciu na dane miejsce lub do celu", skomentowała Lucas. "Jeśli pokonanie przeszkody nie jest możliwe, AIV wyznacza nową trasę w czasie rzeczywistym, aby dotrzeć do celu. Nieustannie dostosowuje się on do swojego otoczenia oraz do swoich zadań".

PROGRAMOWANIE W RAMACH WSPARCIA TECHNICZNEGO

"Od momentu wprowadzenia robota AIV w naturalny sposób pojawiły się nowe możliwości jego zastosowania, a my odkryliśmy nowe zadania, które AIV może dla nas wykonywać. Telecare to usługa stworzona przez firmę Omron Adept, dzięki której możemy, przy pomocy naszych przeszkolonych inżynierów oraz inżynierów ds. aplikacji w firmie Omron Adept, dodawać nowe funkcje bezpośrednio do robota AIV za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego" - powiedziała Lucas.

WSPÓŁPRACUJĄCA FLOTA ROBOTÓW AIV

Przeznaczone do pracy w ramach floty, szczególnie do celów transportu wewnętrznego, roboty AIV komunikują się ze sobą, aby lepiej wykonać zadania i zrealizować cele zgodnie z wymaganiami określonymi w systemie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Oprogramowanie do zarządzania flotą służy do planowania pracy, tj. przypisywania zadań, ustalania przejazdów, priorytetów, załadunku/rozładunku i zadań oczekujących.

Denis et Fils
Gétigné, Francja

www.bougies-denis.com