CZYM JEST SUSZARNIA?

Wstępnie osuszone drewno przenosi się do suszarni. Jest to termicznie izolowana komora, w której deski suszy się w cyklach. Warunki w niej panujące (temperatura, wilgotność, natężenie przepływu powietrza) są cały czas monitorowane i na bieżąco regulowane. Suszyć należy tak szybko, jak tylko jest to możliwe w wypadku danego gatunku drzewa, grubości deski i wymagań końcowego wyrobu, za wolne odprowadzanie wilgoci jest bowiem nieopłacalne i prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni.

Temperatura i wilgotność względna w komorze są zmieniane stopniowo w kolejnych etapach cyklu. Przeważnie tę pierwszą wielkość stale się zwiększa, jednocześnie zmniejszając drugą. Można także utrzymywać stałą temperaturę, a zmniejszać wilgotność. Niektóre gatunki drewna trzeba natomiast suszyć przy obu wielkościach niezmiennych. Szybkość przepływu powietrza jest zwykle stała.

Temperaturę i wilgotność reguluje się na podstawie wcześniej ustalonego planu, w określonych odstępach czasu, na podstawie okresowych pomiarów zawartości wilgoci w drewnie, metodami, których przegląd przedstawiamy w ramce lub opierając się na obserwacji stanu desek. Szczególną uwagę zwraca się na objawy świadczące o nadmiernych naprężeniach drewna, m.in. jego pęknięcia, wypaczenia albo pęcznienie.

Konsekwencje trudnych warunków dla maszyn i ludzi

Urządzenia używane w branży drzewnej i meblarskiej są narażone na trudne warunki. Najuciążliwsze są silne wibracje towarzyszące na przykład szybkiemu rozcinaniu pni oraz pył i kurz unoszące się w powietrzu. Aby zapewnić niezawodność działania oraz trwałość elementów elektronicznych oraz hydraulicznych, powinno się je więc właściwie zabezpieczyć.

Przykładowe rozwiązania stosowane w komponentach dla przemysłu drzewnego i meblarskiego to: ograniczenie liczby elementów elektronicznych, a dla tych niezbędnych użycie specjalnych, antywibracyjnych zabezpieczeń, obudowy o wysokim stopniu ochrony przed pyłem, wzmocnione złącza kablowe, ograniczenie liczby kabli oraz specjalne uszczelnienia siłowników redukujące tarcie.

Nie tylko dla maszyn, ale i ludzi hale produkcyjne w branży drzewnej i meblarskiej są miejscami niebezpiecznymi. Są oni tam narażeni na m.in.: wdychanie pyłów oraz środków chemicznych używanych w obróbce drewna (kleje, lakiery, żywice), uszkodzenia różnych części ciała przez narzędzia tnące, oczu i skóry przez opiłki, wybuchy pyłu drzewnego, przygniecenie przez ciężkie pnie, stos desek lub płyt. Dlatego pracownicy muszą korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, a pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane i odpylane.

PRZYKŁADOWY CYKL SUSZENIA

W typowej suszarni można wyróżnić kilka głównych komponentów. Są to: sterowniki, komputer z oprogramowaniem do wizualizacji procesu, nagrzewnice, które ogrzewają powietrze, kominki wentylacyjne usuwające z suszarni powietrze nasycone różnymi substancjami wydzielanymi podczas suszenia drewna, na przykład olejkami żywicznymi i dostarczające czyste powietrze, wentylatory, które zapewniają cyrkulację powietrza, dysze nawilżające powietrze oraz czujniki temperatury i wilgotności drewna oraz powietrza.

Przykładowy cykl pracy suszarni może być następujący: na początku drewno jest nagrzewane z szybkością, która zależy od jego grubości, aż do przekroczenia określonej temperatury. Później przez pewien czas powietrze jest nawilżane.

W fazie suszenia właściwego warunki są zmieniane na podstawie wyników pomiarów wilgotności drewna, aż do momentu osiągnięcia zadanej wartości tej wielkości. Następnie powietrze znów się nawilża w celu wyrównania zawartości wilgoci w drewnie i zmniejszenia jego wewnętrznych naprężeń. Suszenie kończy się, kiedy temperatura drewna spada do zadanej wartości.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe