Siemens: Dostawca urządzeń sterowania powinien oferować rozwiązania technologiczne i kompleksowe wsparcie

| Wywiady

Rozmowa z Michałem Berezą z firmy Siemens

Siemens: Dostawca urządzeń sterowania powinien oferować rozwiązania technologiczne i kompleksowe wsparcie
  • Jakie produkty i rozwiązania z obszaru sterowania PLC oferujecie? Jak dzisiaj wygląda ta oferta i jak urządzenia są dobierane do konkretnych aplikacji?

Siemens ma długoletnie doświadczenie w projektowaniu sterowników PLC oraz kontrolerów PAC. Jako pierwsza firma na świecie wyprodukowała sterownik programowalny SIMATIC G. Obecnie, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów, sterowniki SIMATIC zostały podzielone na grupy programowe zarówno do zastosowań w przemyśle maszynowym, jak i procesowym. Taki podział pozwala na obsługę wszystkich branż na rynku przemysłowym. Oferowane urządzenia PLC można podzielić na grupy: SIMATIC Basic Controller (S7-1200) – maszyny z obsługą do około 128 modułów IO oraz systemy rozproszone z komunikacją GSM, SIMATIC Distributed Controller (ET200SP CPU) – maszyny i linie technologiczne z obsługą do około 2048 modułów I/O oraz SIMATIC Advanced Controller (S7-1500) – maszyny i duże ciągi technologiczne z zaawansowaną obsługą funkcjonalności Motion Control z obsługą do 16 tys. modułów I/O, a także SIMATIC Software Controller S7-1500, które bazują na architekturze IPC.

Sam podział wyłącznie na liczbę obsługiwanych modułów nie jest jednak najważniejszy – istotne są funkcje technologiczne, które te sterowniki Aby móc prawidłowo dobrać dany sterownik lub rodzinę sterowników SIMATIC do danej aplikacji, przygotowaliśmy narzędzie programowe TIA Selection Tool. Przy jego pomocy można zdefiniować, które funkcje technologiczne będziemy realizować w danej aplikacji oraz w jakich strukturach komunikacyjnych dany sterownik będzie pracował.

  • Jakiego typu sterownikami zainteresowani są lokalni klienci? Jakie są wymogi względem komponentów systemów sterowania ze strony różnych odbiorców?

Producenci maszyn oczekują od sterowników przede wszystkim niezawodności. Ważne są ponadto takie aspekty, jak cena oraz dostępne i oczekiwane funkcje technologiczne wymagane do danej aplikacji. Producenci maszyn zwracają ponadto uwagę na zabezpieczenie wartości intelektualnej przed nieautoryzowanym kopiowaniem lub dokonywaniem zmian w projektowanych maszynach. Istotna jest także ogólnoświatowa dostępność tych urządzeń na lokalnych rynkach, gdyż maszyny i instalacje są realizowane obecnie na całym świecie.

Podobnie jak producenci, integratorzy systemów wymagają od sterowników ich niezawodności. Mile widziane są wszelkie funkcjonalności ułatwiające i przyspieszające pracę integratorów nad realizacją danego zlecenia. Dotyczy to takich funkcjonalności, jak praca zespołowa nad złożonym projektem, możliwość pracy zdalnej, zarządzania biebliotekami, które stają się standardem w danej firmie, jak również dostępność wersjonowania projektów i zarządzania użytkownikami. Bardzo ważnym aspektem stało się bezpieczeństwo rozumiane jako zabezpieczenia sterowników i systemów sterowania przed niepowołanym dostępem oraz możliwość ochrony własności intelektualnej. Systemy sterowania SIMATIC posiadają wszystkie powyżej opisane cechy.

Coraz częściej spotykamy się z zapytaniami o rozwiązania technologiczne, nie zaś o użyte do ich realizacji produkty. Szybki rozwój technologii sprawia, że klienci nie są w stanie nadążyć za wszystkimi wprowadzanymi przez producentów zmianami. Dlatego tak ważne jest zaufanie do danego producenta i oferowanie kompleksowe całego rozwiązania

  • Jaki jest polski rynek sterowników programowalnych i kontrolerów automatyki? Jaka jest tu koniunktura, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19?

Polski rynek PLC i PAC nie odbiega od standardów i realizowanych aplikacji od rynków w innych krajach Unii Europejskiej. Polskie firmy produkcyjne mają wyspecjalizowany personel, który odpowiada za właściwą specyfikację wymagań dla danej aplikacji. Zarówno producenci maszyn, jak również integratorzy muszą się do tych wymagań dostosować. W Polsce działa też wielu zagranicznych producentów, którzy mają wypracowane standardy tworzenia aplikacji dla nowych maszyn w zakładzie. To dana firma często sama decyduje o tym, jaki typ sterownika może być w danym zakładzie zastosowany. Oczywiście jest też rynek mniejszych firm, często wyłącznie z polskim kapitałem. W takim przypadku decydującą rolę odgrywa właściciel firmy i osoby, które będą odpowiadały później za utrzymanie tych maszyn w ruchu. Sterowniki SIMATIC równie chętnie kupowane są przez firmy zagraniczne, jak i firmy z kapitałem polskim.

Obserwowaliśmy dość gwałtowne zawahanie rynku automatyki przemysłowej na początku pandemii COVID-19. Obecnie sytuacja wróciła do normy sprzed pandemii, prawdopodobnie dlatego, że nauczyliśmy się pracować w warunkach zagrożenia epidemicznego. Siemens posiada technologie cyfrowe pozwalające na modelowanie maszyn produkcyjnych, czyli ich projektowanie a następnie uruchamianie z możliwościami nadawania fizycznych zjawisk występujących na tych maszynach. Siemens zaprasza na warsztaty techniczne w formie webinariów pokazujące tę technologię i jej możliwości. Jest to oferta skierowana do osób, które w czasach ograniczonego kontaktu personalnego, chcą oferować, projektować, testować i uruchamiać maszyny.

  • Czy sterowniki dostarczane są jako oddzielne komponenty, czy raczej jako element większych wdrożeń i kompletacji?

Według mojej oceny lepszym rozwiązaniem jest dostarczanie szerokiego asortymentu produktów sterowania. Dzięki temu klient otrzymuje kompletne, pewne technologicznie rozwiązanie, którego może być pewien. Coraz częściej spotykamy się z zapytaniami o rozwiązania technologiczne, nie zaś o użyte do ich realizacji produkty. Szybki rozwój technologii sprawia, że klienci nie są w stanie nadążyć za wszystkimi wprowadzanymi przez producentów zmianami. Dlatego tak ważne jest zaufanie do danego producenta i kopleksowość oferowanego rozwiązania. Ponieważ systemy sterowania projektowane i wdrażane są na czas ok. 10‒15 lat, ważnym aspektem jest możliwość wprowadzania aktualizacji do takich systemów oraz ich późniejszej rozbudowy.

  • Czy dzisiaj wymogiem stawianym dostawcom jest posiadanie jednego, kompleksowego narzędzia do programowania, uruchamiania i diagnostyki systemów sterowania?

Środowisko TIA Portal jest odpowiedzią firmy Siemens na współczesne wymagania w zakresie prowadzenia projektów z zakresu automatyki przemysłowej i procesowej. Z jednaj strony środowisko to pozwala na pełną współpracę wszystkich narzędzi z zakresu sterowników PLC/PAC, systemów wizualizacji HMI (HMI Panel oraz SCADA ), narzędzi do programowania napędów SINAMICS, oraz integrację produktów spoza oferty firmy Siemens. Z drugiej strony zmienia zmienia dotychczsowe podejście do urządzeń automatyki.

W środowisku TIA Portal zostały wdrożone funkcjonalności pozwalające na tworzenie oprogramowania, zarządzanie bibliotekami, zarzadzanie wersjami tworzonych projektów oraz funkcje testowania oprogramowania pod kątem jakości składni programu, jak również jakości tworzonego kodu programu. TIA Portal wspiera także pracę zespołową nad projektem w którym dostępnych może być wiele sterowników, systemów SCADA i paneli operatorskich połączonych różnymi sieciami przemysłowymi. Jest on środowiskiem otwartymi – udostępnia API, których projektanci IT mogą użyć aby podłączyć dane projektowe do zewnętrznych systemów projektowych np. CAD/CAM/CAE. Siemens oferuje obecnie rozwiązania, które na jednej platformie Digital Enterprise Platform pozwala na współpracę środowiska TIA Portal z innymi narzędziami projektowymi do modelowania procesów oraz tworzenia cyfrowych maszyn.

Ta technologia pozwoli na rozwój automatyki i budowę jeszcze bardziej skomplikowanych maszyn i systemów sterowania zgodnych ze współczesnymi i nadchodzącymi wymaganiami klientów końcowych.

  • Dziękuję za rozmowę.

Zbigniew Piątek