Firma ABB zmodernizowała jeden z największych polskich magazynów gazu

| Gospodarka Artykuły

Podziemne magazyny gazu latem gromadzą jego nadwyżki, które w okresie zimowym uzupełniają system gazowniczy wykazujący zwiększenie zapotrzebowania. Firma ABB zmodernizowała układ sprężania powietrza oraz system zarządzania Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) Mogilno - drugiego co do wielkości takiego magazynu PGNiG SA. ABB objęła magazyn także serwisem prewencyjnym. KPMG Mogilno ma pojemność czynną 586 mln m³ gazu wysokometanowego.

Firma ABB zmodernizowała jeden z największych polskich magazynów gazu

Technologie ABB pozwolą poprawić niezawodność i wydajność magazynu. KPMG Mogilno, pełniąc rolę dostawcy dla odbiorców, którzy potrzebują stosunkowo dużej ilości gazu w krótkim czasie, jest ważnym punktem krajowej sieci przesyłowej gazu, a układ sprężania powietrza jest jednym z najważniejszych elementów eksploatacyjnych obiektu - sprężone powietrze zasila całą automatykę oraz turbiny gazowe.

Gazowym magazynem Mogilno zarządza spółka Gas Storage Poland, która należy do GK PGNiG. Magazyn utworzony w kawernach solnych został uruchomiony w 1997 roku. Plany inwestora powodują, że niemal co roku jakiś element infrastruktury jest wymieniany lub rozbudowywany. W roku 2015 firma ABB zmodernizowała na tym obiekcie rozproszony system sterowania, który zainstalowała kilka lat wcześniej. Rozbudowany system 800xA, który steruje zatłaczaniem gazu do kawern lub jego przekazywaniem do gazociągów, został przygotowany do znacznie większej wydajności magazynu.

W Polsce firma ABB realizuje duże projekty związane z magazynami gazu - dostarcza kompleksowe rozwiązania, m.in. sprężarki gazu wraz z osprzętem elektrycznym i systemami automatyki oraz AKPiA.

źródło: ABB
zdjęcie: PGNiG