Solaris będzie testował elektryczne drogi w Szwecji

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

W Szwecji, w ramach programu EVolution Road, w mieście Lund powstanie odcinek testowy trasy, która będzie umożliwiała ładowanie pojazdu elektrycznego podczas podróży i postoju. Projekt ten został zainicjowany przez firmę Elonroad AB wraz z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Lund. Rozpoczęcie budowy demonstracyjnego odcinka drogi zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku, a całe przedsięwzięcie ma potrwać przez okres 3 lat. Koszt tej inwestycji wyniesie łącznie 9 mln euro. Finansowanie projektu zapewni szwedzkie ministerstwo transportu.

Solaris będzie testował elektryczne drogi w Szwecji

Ładowanie w czasie jazdy (in motion charging) będzie odbywać się poprzez szyny umieszczone w drodze. Będą one podzielone na krótkie segmenty o długości 1 metra. Pojazdy zostaną wyposażone w odbiorniki energii umieszczone w podwoziu. Droga elektryczna będzie wykorzystywać technologię komunikacji bezprzewodowej do identyfikacji zbliżającego się pojazdu. To rozwiązanie umożliwi bezpieczne ładowanie w trakcie podróży, ponieważ segmenty szyn prądowych za i przed pojazdem będą nieaktywne. Instalacja szyn do ładowania nie będzie wymagała większej ingerencji w infrastrukturę drogową.

W realizowanym projekcie bierze udział firma Solaris, która do testów dostarczy trolejbus Solaris Trollino. Zostanie on wyposażony w specjalnie opracowany odbiornik napięcia z szyn, który będzie podczas jazdy ładował akumulatory trakcyjne.

W zeszłym roku w pobliżu Sztokholmu na 2 km odcinku trasy zainstalowano dwa rzędy szyn prądowych, przez które samochody elektryczne są ładowane w trakcie jazdy z mocą 200 kW. Oszacowano, że koszt budowy 1 km elektrycznej drogi wynosi blisko 1 mln euro, co według autorów projektu jest znacznie tańsze niż w przypadku linii tramwajowej.

źródło: gramwzielone.pl