Nowe komputery panelowe do zastosowań w automatyce i aplikacjach Internet of Things

| Automaticon 2015 Artykuły

Komputery panelowe marki Advantech wykorzystują nowe procesory Intel Core i3 czwartej generacji (Haswell), zapewniając wysoką wydajność w zakresie przetwarzania grafiki i zredukowany pobór energii. Stanowią one odpowiedź firmy na potrzeby użytkowników w zakresie tworzenia rozproszonych systemów sterowania, rozwiązań Internet of Things oraz wydajnych energetycznie systemów obliczeniowych.

Nowe komputery panelowe do zastosowań w automatyce i aplikacjach Internet of Things

STACJA OPERATORSKA I KOMPUTER PRZEMYSŁOWY W JEDNYM URZĄDZENIU

Rys. 1. Zastosowania nowych komputerów panelowych firmy Advantech

Nowe oraz modernizowane maszyny i systemy produkcyjne mają jedną, stałą cechę - zawierają panele operatorskie (HMI, Human Machine Interface) w niczym nieprzypominające paneli kontrolnych stosowanych w przeszłości. Dotyczy to zarówno ich wyglądu zewnętrznego - mają albo tradycyjne ekrany formatu 4:3, albo nowoczesne, szerokokątne ekrany 16:9, w tym wersje jedno- i wielodotykowe, jak też budowy wewnętrznej. Nowoczesne HMI często bazują na wydajnych obliczeniowo komputerach przemysłowych.

Tego typu dotykowe komputery panelowe (TPC, Touch Panel Computer) łączą łatwość sterowania znaną ze smartfonów i konsumenckich ekranów dotykowych z licznymi cechami typowymi dla urządzeń przemysłowych. Tymi ostatnimi są m.in.: stabilność działania, możliwość pracy ciągłej, brak części ruchomych i niewielkie wymogi co do zasilania, wysoki stopień ochrony, kompatybilność EMC, itd. W ten sposób TPC stają się centralnym elementem komunikacji operator-maszyna nowoczesnych platform automatyki.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Współczesne systemy automatyki często tworzą złożone topologicznie sieci, które różnią się od tradycyjnych systemów kontroli i sterowania. Coraz popularniejsze są w nich samodzielne podsystemy, które są rozproszone na obszarze zakładu, a każdy wyposażony jest we własną platformę automatyki. Ta ostatnia może sterować pracą urządzeń, pełnić funkcję kontrolne oraz przetwarzania danych. Ścieżki komunikacyjne łączą ją z sąsiadującymi lub podrzędnymi systemami (lub wręcz bezpośrednio z urządzeniami polowymi), a także - patrząc od strony zarządzania produkcją - z systemami nadrzędnymi takimi jak ERP. Umieszczenie omawianej platformy w centrum systemu wymaga zapewnienia możliwości przetwarzania przez nią dużych ilości danych, ich wizualizacji, zagwarantowania niezawodności działania, a także elastyczności pod względem wykorzystanych interfejsów i możliwości łączenia z innymi systemami. Wymogi te mogą być spełnione przez nowoczesne urządzenia TPC (przykład ich zastosowania przedstawiono na rys. 1).
  • Obszar IoT (Internet of Things) oraz przemysłu 4.0 wymaga korzystania z szybkiej, bezpiecznej komunikacji między urządzeniami i systemami przy jednoczesnej możliwości przetwarzania dużych ilości danych. Są to warunki konieczne, aby spełnić wymogi co do samoorganizującej się produkcji, możliwości wytwarzania w krótkich seriach (nawet jednostkowych), z większą jakością i jednocześnie przy niższym koszcie. Wysoko wydajne komputery panelowe są również przeznaczone do tego typu zastosowań.
  • Ważnym trendem w zakresie systemów przemysłowych jest efektywna energetycznie (zielona) produkcja. TPC wpisują się w tę ideę, bazując na najnowszych, energooszczędnych mikroprocesorach.

NOWE KOMPUTERY Z PROCESORAMI INTEL CORE I3 CZWARTEJ GENERACJI

Komputery TPC z procesorami Intel Core i3 czwartej generacji

Advantech to firma znana z szybkiego rozwoju innowacyjnych produktów, pozwalających jej klientom na bycie przed konkurencją. Wpisuje się w to premiera czterech nowych komputerów panelowych wyposażonych w procesory czwartej generacji, które mogą być optymalnie dobrane do szeregu wymienionych wcześniej zastosowań. Procesory bazują na zoptymalizowanej mikroarchitekturze Haswell i, podobnie jak układy poprzednich serii, są produkowane w procesie technologicznym 22 nm. Zapewniają znacznie wyższą wydajność przetwarzania grafiki niż poprzednicy, co pozwala m.in. na szybsze przewijanie zawartości ekranów przy jednoczesnym zredukowaniu konsumpcji energii.

W pierwszym etapie Advantech zaoferował na rynku cztery komputery TPC, które wyposażone są w nowoczesne procesory Intel Core i3 czwartej generacji (patrz tabela). Klienci mogą wybierać modele z dwoma typami ekranów:

  • Tradycyjny ekran o formacie 4:3 - szczególnie dobrze sprawdzający się w aplikacjach SCADA, zapewniający wysoką jakość wyświetlania grafiki przy niskim zużyciu energii. Pozwala on na zamontowanie komputera w miejscu wcześniej stosowanych HMI. Ta grupa urządzeń obejmuje wersje: TPC-1582H oraz TPC-1782H.
  • Szerokokątny ekran o formacie 16:9 - dla użytkowników, którzy chcą korzystać ze wszystkich zalet nowoczesnych procesorów oraz komfortu użytkowania szerokiego ekranu, a także pracy wielodotykowej. Urządzenia z takimi ekranami to: TPC-1581WP oraz TPC-1881WP.

Wszystkie cztery komputery wspierają technologię iDoor firmy Advantech, co pozwala rozszerzać je za pomocą wymiennych modułów, dając możliwość wyposażenia w różnego rodzaju interfejsy. Te ostatnie obejmują analogowe i cyfrowe we/wy, interfejsy sieci fieldbus oraz ethernetowych, a także moduły bezprzewodowe i służące do podłączania inteligentnych czujników.

Advantech Europe BV
www.advantech.eu