PROMOTIC SCADA system - nowa wersja 8.3

| Automaticon 2015 Artykuły

Pod koniec minionego roku firma Microsys spol. s r.o. udostępniła nową wersję SCADA systemu PROMOTIC, mianowicie PROMOTIC 8.3.

PROMOTIC SCADA system - nowa wersja 8.3

Spośród wielu ulepszeń warto wymienić m.in. następujące:

  • zoptymalizowanie środowiska programowania - mniejsza liczba okien a tym samym również mniejsza liczba kliknięć,
  • rozszerzenie biblioteki elementów graficznych o nowe przyciski, mapy, taśmociągi, zbiorniki itp., wszystkie w formacie Canvas,
  • możliwość zapisywania alarmów i zdarzeń historycznych również do baz danych typu MSSQL,
  • wprowadzenie nowego objektu graficznego PmiRoot, który umożliwia m.in. prostsze oraz szybsze wytwarzanie aplikacji webowych.

Upgrade oraz aktualizacje środowiska PROMOTIC są bezpłatne. Jest to ważne ze wzglądu na zmiany i aktualizacje, które są dokonywane w systemie Windows. Mogą one skutkować koniecznością naniesienia poprawek w projekcie lub zmiany środowiska SCADA, co zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Wbudowany WEB serwer umożliwia korzystanie z aplikacji za pomocą różnych przeglądarek stron WWW (niezależnie od systemu operacyjnego urządzenia). Daje to możliwość zdalnego przeglądania i sterowania obiektami z innych stanowisk, nawet z użyciem tabletów lub smartfonów. Tworzenie takich aplikacji nie wymaga dodatkowej wiedzy o tworzeniu stron WWW oraz wielkich działań, a jedynie zaznaczenia, czy dane elementy mają zostać udostępnione do sieci. Wtedy PROMOTIC automatycznie wygeneruje dynamiczne strony WWW w formacie HTML. W taki prosty sposób można udostępnić aplikację do sieci bez konieczności dodatkowego nakładu pracy.

Aplikacje do 30 zmiennych, wytworzone w środowisku PROMOTIC, nie wymagają zakupu licencji, działają bez ograniczenia czasu oraz funkcjonalności i mogą zostać wykorzystane komercyjnie! Środowisko PROMOTIC można również użytkować w trybie Develop Free w celu tworzenia aplikacji do 100 zmiennych.

SCADA system PROMOTIC można bezpłatnie pobrać na stronie: http://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm

Wszystkich zainteresowanych systemem PROMOTIC zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska H26 na XXI Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w terminie 17-20 marca 2015.

Robert Siwek
Microsys spol. s r.o.

www.promotic.eu