Jak zasilacze UPS i kształt centrów danych dostosowują się do wyzwań ery Big Data?

| Automaticon 2015 Artykuły

W 2013 r. firma analityczna Gartner prognozowała, że wartość produkcji centrów danych na całym świecie wzrośnie z 102,4 mld dol. w 2014 r. do 118,1 mld dol. w 2017 r., a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) sięgnie 4%. Jednym z silnych czynników powodujących rozwój centrów danych jest zjawisko Big Data. Określenie to uznawane jest często za jedno z najbardziej mylących powiedzonek popularnych w branży high-tech w 2013 r. Zgodnie z definicją przedstawioną przez Gartnera Big Data to różnorodna funkcjonalność informacyjna o dużej prędkości transmisji i objętości danych, wymagające efektywnych od strony kosztów i innowacyjnych form przetwarzania informacji, umożliwiających lepsze zrozumienie i podejmowanie decyzji.

Jak zasilacze UPS i kształt centrów danych dostosowują się do wyzwań ery Big Data?

Rys. 1. Trzy zjawiska kształtujące infrastrukturę ICT

Według analityków IDC objętość (rozmiar) danych będzie się rokrocznie zwiększać aż o 50%. Przechowywanie i przetwarzanie takiej ilości danych stanowi ogromne wyzwanie dla systemów tworzących infrastrukturę teleinformatyczną.

Z kolei duża prędkość transmisji (high velocity) oznacza, że dane muszą być pozyskiwane i analizowane na czas, tak by zmaksymalizować ich wartość rynkową. Zapewnienie dużej różnorodności (high variety) zmusza do takiego traktowania danych, aby mogły one być ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane, w postaci tekstu lub multimediów.

3V BIG DATA

Infrastruktura centrów danych stanowi trzon działalności gospodarczej w erze Big Data. Możliwość dostosowywania parametrów zasilaczy UPS oraz funkcjonalności centrów danych do indywidualnych potrzeb klientów jest obecnie kluczowa z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w kontekście utrzymania konkurencyjności i wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynek we właściwym czasie. Idealny projekt centrum danych, odpowiadający rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na dane, opiera się na standaryzacji i modułowości, które połączone są w obrębie jednego produktu (rys. 1).

MODUŁOWE ZASILACZE UPS SKALOWANE WRAZ Z OBJĘTOŚCIĄ DANYCH

Rys. 2. Skalowalne jednostki zasilaczy UPS firmy Delta

Zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, zasilacze UPS Delta Modulon seria DPH to urządzenia w pełni modułowe, gwarantujące płynną rozbudowę zarówno w obrębie urządzenia, jak i w zakresie liczby jednostek tworzących system. Kluczowe elementy, takie jak moduły konwersji mocy, moduły sterujące oraz moduły STS, są zgodne ze standardem "plug and play".

Wychodząc naprzeciw elastycznym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, seria DPH obejmuje trzy rodzaje urządzeń o mocy 75/150/200 kW, wyposażonych w szeroką gamę akcesoriów opcjonalnych, takich jak rozdzielnie PDC czy wbudowane baterie - wszystko w ramach pojedynczej szafy typu rack. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą realizować strategię "pay as you go", bez wykorzystywania przewymiarowanego sprzętu czy marnowania środków inwestycyjnych we wczesnej fazie działalności (rys. 2).

ZIELONA MOC - MINIMALIZACJA OPEX

Niezależnie od wysoko rozwiniętej skalowalności, ekologia to kolejny z wymogów mających zastosowanie do nowoczesnych centrów danych w epoce Big Data. Efektywne energetycznie zasilacze UPS o wysokiej sprawności, jednostkowym współczynniku mocy (kVA = kW) oraz niskim poziomie zniekształceń iTHD umożliwiają znaczące oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych (OPEX).

Ponieważ typowy przedział obciążenia centrów danych to około 30%, efektywne biznesowo rozwiązania powinny opierać się na wysokiej sprawności przy niskim obciążeniu. Dzięki wysiłkom inżynierów Delta, zasilacze UPS serii DPH osiągają sprawność konwersji AC-AC na poziomie 95% nawet przy obciążeniu 30% i charakteryzują się stałą sprawnością do 96% przy obciążeniu przekraczającym 50%.

MODUŁOWOŚĆ CENTRÓW DANYCH WYMAGA PŁYNNEJ SKALOWALNOŚCI

Rys. 3. Delta InfraSuite - kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych

Poza zasilaczami UPS również inna infrastruktura centrów danych, taka jak urządzenia chłodzące, szafy rack, a także rozdzielnie PDC i PDU, odgrywają kluczową rolę w płynnej skalowalności i rozbudowie centrów danych. Delta InfraSuite, kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych, obejmuje zintegrowaną strukturę i modułowy kształt systemu. Rozwiązanie to umożliwia rozbudowę centrów danych wraz ze wzrostem ich objętości przez stopniowe dodawanie kolejnych urządzeń bez przewymiarowania (rys. 3).

Wzrost objętości danych wymaga także coraz większej wydajności serwerów. Duża gęstość mocy na szafę rack staje się nieuniknioną konsekwencją, co prowadzi do powstawania ognisk wysokiej temperatury w serwerowni. Aby rozwiązać problem, w bezpośredniej bliskości rozgrzanych urządzeń można umieścić system chłodzenia RowCool, pozwalający sprawnie odprowadzać ciepło i zagwarantować niezawodność sprzętu.

Ponadto, wraz ze wzrostem ilości danych, można dodawać modułowe szafy rack, a także wyłączniki dla rozdzielni PDC oraz PDU - wszystko według potrzeb. Ponadto, niezależnie od wielkości centrum danych, środowisko i przepływ informacji można centralnie monitorować i sterować nim z poziomu oprogramowania InfraSuite Manager, przeznaczonego do kompleksowego zarządzania centrami danych.

Delta Energy Systems (Poland) Sp. z o.o.
www.deltapowersolutions.com