Nowości w CZAH - POMIAR

| Automaticon 2016 Artykuły

Rozwój jest wpisany w filozofię działalności CZAH - POMIAR i dotyczy stałego doskonalenia oraz wprowadzania zmian. Wychodząc naprzeciw Klientom i ich oczekiwaniom, firma stawia na nowe rozwiązania w zakresie technologii produktów, zwiększenia zakresu usług laboratorium wzorcującego, doskonalenia przepływu informacji, dostępności i łatwości w konfiguracji zamówienia oraz nieustannego dbania o środowisko naturalne w ramach filozofii Green Technology.

Nowości w CZAH - POMIAR

Przedstawiamy nowości w firmie CZAH - POMIAR, dedykowane naszym klientom. Nowości te związane są z:

  • rozszerzeniem akredytacji laboratorium wzorcującego CZAH - POMIAR,
  • produkcją czujników wzorcowych,
  • wprowadzeniem zielonych głowic dla naszych czujników,
  • wydaniem nowego katalogu produktów wraz z nową stroną internetową.

ROZSZERZENIE ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

W laboratorium wzorcującym (akredytacja AP 062) uruchomiono nowe stanowiska do wzorcowania metodą punktów stałych. Dotyczy to punktu topnienia złota Au (1064,18°C) metodą drutową, wykorzystywanego do wzorcowania termoelementów z metali szlachetnych typu S i R oraz komórki punktu krzepnięcia cyny Sn (231,928°C).

Uruchomienie tego drugiego stanowiska umożliwiło rozszerzenie zakresu akredytacji o wzorcowanie precyzyjnych kontrolnych czujników rezystancyjnych SPRT w szerszym niż dotychczas zakresie, począwszy od punktu potrójnego rtęci Hg (-38,8344°C) do punktu krzepnięcia aluminium Al (660,323°C).

Rozszerzenie zakresu akredytacji sprawia, że nasze laboratorium jest jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce.

CZUJNIKI WZORCOWE

Ponadto godne uwagi jest rozpoczęcie przez CZAH - POMIAR produkcji kontrolnych czujników termoelektrycznych typu S i B oraz stabilnych czujników rezystancyjnych SSPRT (zdjęcie), które dostarczamy naszym Klientom wraz ze świadectwem wzorcowania naszego Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatury.

CZUJNIKI Z GŁOWICAMI W KOLORZE ZIELONYM

To gwarantowana jakość pomiarów w nowej odsłonie! Powstały one w trosce o ochronę środowiska naturalnego z wykorzystaniem idei zielonej technologii, która obejmuje: zrównoważony rozwój, ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń, innowacje w zakresie rozwiązań produkcyjnych oraz technologicznych produktu, produkcję czujników do ponownego wykorzystania i nadzór nad ich cyklem życia.

Stosowanie czujników CZAH - POMIAR przyczynia się do podniesienia ochrony środowiska naturalnego u naszych klientów. Klienci otrzymują czujniki o sprawdzonej i potwierdzonej dokładności pomiarowej, co pozwala im na optymalizację własnych procesów np. przez zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie ilości braków w procesie produkcji.

NOWY KATALOG PRODUKTÓW

Jest to propozycja nowego kodowania produktów ujętych w nową klasyfikację typów, zaczynając od 01. Nowe kodowanie jest proste i czytelne, a karty katalogowe są przejrzyste. Z myślą o wersji tradycyjnej utworzona została również nowa strona internetowa: www.pomiar-temperatury.pl, na której dostępne są wszelkie informacje techniczne. Serdecznie zapraszamy!

CZAH - POMIAR Sp. z o.o.
www.czah.pl