Elektroniczna blokada AZM 400 - ogromny krok naprzód w bezpieczeństwie

| Automaticon 2016 Artykuły

Cechy charakterystyczne AZM 400 to m.in. bardzo duża siła ryglowania wynosząca 10 kN, bistabilna, aktywna zasada działania oraz elektrycznie wysuwany sworzeń ryglujący. Oznacza to, że nowa blokada może pracować również na bardzo dużych, zautomatyzowanych osłonach bezpieczeństwa, np. w centrach obróbczych CNC. Kombinacja zastosowanych komponentów elektronicznych oraz czujników zapewnia wysoki poziom dostępności z perspektywy użytkownika, a także oferuje szereg interesujących funkcji dodatkowych przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Elektroniczna blokada AZM 400 - ogromny krok naprzód w bezpieczeństwie

Blokada bezpieczeństwa AZM 400 zbudowana jest w oparciu o czujniki elektroniczne oraz rygiel napędzany silnikiem elektrycznym. Aktywator z kolei wyposażony jest w tag RFID oraz otwór, w który wprowadzany jest rygiel. Bezpieczne zaryglowanie uzyskuje się po wprowadzeniu rygla w otwór aktywatora na odpowiednią głębokość. W tym stanie blokada osiąga siłę ryglowania 10000 N.

Dzięki zintegrowanym czujnikom w technologii RFID wybrane wersje osiągają wysoki poziom kodowania wg EN ISO 14119. Urządzenie osiąga PL e i kat. 4 wg EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 wg IEC 61508 dla funkcji kontroli otwarcia osłony jak również dla funkcji ryglowania. Wysoki poziom bezpieczeństwa jest osiągany m.in. przy użyciu dwukanałowego sygnału odryglowania, dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko niezamierzonego odryglowania i nieautoryzowanego dostępu do strefy niebezpiecznej np. w przypadku wystąpienia zwarcia międzykanałowego.

AZM 400 jest systemem bistabilnym, który utrzymuje pozycję sworznia ryglującego także w razie braku zasilania. Nawet w przypadku niebezpiecznych ruchów dobiegowych maszyny osłona pozostaje w takiej sytuacji bezpiecznie zaryglowana.

Odryglowanie blokady AZM 400 może następować przy działających na sworzeń ryglujący poprzecznych siłach dochodzących do 300 N. Zapobiega to występowaniu niezamierzonych przerw w cyklu produkcyjnym i w konsekwencji poprawia wydajność pracy. Dzięki zintegrowanym czujnikom bezpieczeństwa pozycja trzpienia jest w sposób ciągły monitorowana, a ewentualne nieprawidłowości natychmiast wykrywane. Dzięki temu można zredukować liczbę komunikatów o błędach i zwiększyć produktywność.

Nowy typ obwodu wejściowego umożliwia podłączenie każdej blokady AZM 400 do modułów przekaźnikowych i sterowników bezpieczeństwa wyposażonych w wyjścia P/P lub P/N bez konieczności zamawiania różnych wersji urządzenia.

W celu uzyskania szerszych informacji technicznych oraz handlowych na temat blokad AZM 400 prosimy o kontakt.

Schmersal-Polska
www.schmersal.pl