Sterowanie oświetleniem w nowoczesnych obiektach

| Automaticon 2017 Artykuły

Systemy sterowania oświetleniem są przeznaczone do różnego rodzaju obiektów budynkowych. Zastosowanie w nich inteligentnych systemów automatyki i zarządzania zużyciem mediów może obniżyć koszty eksploatacyjne nawet o 30%.

Sterowanie oświetleniem w nowoczesnych obiektach

Rozwiązanie dostarczane przez Sabur to nowoczesny układ doświetlania dużych przestrzeni, które są częściowo oświetlone światłem słonecznym. Instalacja, współpracując z czujnikami natężenia oświetlenia, pozwala tak regulować moc poszczególnych lamp, by zapewnić równomierny i jednocześnie minimalny wymagany poziom oświetlenia, a nawet całkowicie je wyłączyć, gdy ilość światła dziennego jest wystarczająca.

JAK TO DZIAŁA?

Fot. 1. Restauracja w Triemli City Hospital w Zurychu. Saia PCD po protokole DALI steruje oświetleniem całego obiektu

Rozwiązanie opiera się na sterownikach swobodnie programowalnych serii Saia PCD firmy Saia Burgess Controls, które zarządzają oświetleniem obiektu. Sterowniki Saia PCD, komunikując się z oprawami za pomocą standardu DALI, tworzą rozproszoną sieć sterowania, zarządzaną przez jednostkę centralną (sterownik master).

Sterownik master zapewnia wizualizację pracy układu opartą na stronach www, do której dostęp mają autoryzowani użytkownicy. Jednostka centralna gromadzi dane pomiarowe, komunikując się z jednostkami rozproszonymi, a także dystrybuuje informacje o alarmach. Każdy proponowany sterownik może autonomicznie realizować program sterujący, co podnosi niezawodność całego układu.

DALI to uniwersalny standard sterowania oświetleniem do komunikacji między oprawami a systemem sterowania. Kompletny system oświetleniowy można wykonać w oparciu o komponenty dowolnych producentów. Nie wymaga on stosowania wyłączników/ściemniaczy światła, ponieważ ściemnianie oświetlenia realizowane jest przez przesyłanie sygnałów z jednostki centralnej, a charakterystyka ściemniania ma kształt logarytmiczny, odpowiadający właściwościom ludzkiego oka.

DLACZEGO WARTO?

System sterowania z wykorzystaniem standardu DALI zapewnia optymalne wykorzystanie światła dziennego z automatycznym dostosowaniem natężenia światła sztucznego do ilości światła napływającego z zewnątrz.

 • Rozwiązanie obniża zużycie energii elektrycznej i wpisuje się w politykę zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
 • Podnosi komfort użytkowania obiektów dzięki zastosowaniu oświetlenia przyjaznego dla ludzkiego oka.
 • System można wdrażać zgodnie z duchem LEAN: po uruchomieniu układu pilotażowego obejmującego pierwszą strefę obiektu, kolejne strefy można dołączać do systemu w dowolnym momencie.

JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI

Wdrożenie omawianego systemu wiąże się z licznymi innymi korzyściami, do których zaliczają się:

 • niezawodne, bezobsługowe rozwiązanie, łatwe do włączenia w istniejący w obiekcie system BMS/ SCADA,
 • automatyczne ściemnianie / włączanie / wyłączanie sztucznego oświetlenia w sposób maksymalnie wykorzystujący światło słoneczne,
 • nowoczesna instalacja sterowania: sterowanie automatyczne, adaptacyjne, z możliwością ręcznego zadawania parametrów,
 • elastyczność i łatwa rozbudowa układu - swoboda konfiguracji instalacji i jej zmiany w przyszłości,
 • możliwość zastosowania opraw oświetleniowych różnych producentów i każdego rodzaju oświetlenia,
 • łatwa wymiana źródeł światła w czasie eksploatacji instalacji,
 • prosta instalacja rozwiązania, bez konieczności stosowania ściemniaczy i włączników światła,
 • otwartość komunikacyjna, przemysłowa jakość wykonania i wieloletni cykl życia zastosowanych urządzeń sterujących,
 • bieżąca wizualizacja pracy systemu, lokalna i zdalna, z dostępem tylko dla osób autoryzowanych,
 • dwukierunkowa komunikacja - źródła światła odbierają sygnały sterujące, a także informują o swoim stanie i ewentualnych problemach. Pozwala to na natychmiastowe wykrywanie awarii - jest to szczególnie ważne, gdy sieć obejmuje również wyjścia pożarowe i oświetlenie awaryjne,
 • natychmiastowe powiadamianie o alarmach: na wizualizacji i drogą e-mailową,
 • możliwość zastosowania bezprzewodowej komunikacji - bez potrzeby tworzenia okablowania obiektu.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Fot. 2. Czujniki obecności gwarantują włączenie oświetlenia tylko wtedy, gdy pomieszczenia są użytkowane (autor zdjęć: Olaf Herzog)

Nowoczesne tunele drogowe to obiekty, w których stosowane są zaawansowane systemy automatyki odpowiedzialne za bezpieczeństwo i komfort przejazdu. Jednym z takich rozwiązań są adaptacyjne systemy sterowania oświetleniem, które muszą uwzględniać takie przystosowanie natężenia światła wewnętrznego, by nie oślepić kierowców.

Innym przykładem wykorzystania zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem są stadiony - zmiany natężenia oświetlenia wiążą się tu zarówno ze zmianą pory dnia i natężenia światła dziennego, otwieranym/zamykanym dachem, jak i typem imprezy. Inaczej doświetlane są mecze, inaczej np. koncerty.

Przykładem stadionu, na którym działa sterowanie z DALI, jest ASTANA Arena w Kazachstanie, spełniający wymagania FIFA i UEFA. Trzy sterowniki Saia PCD sterują tam 450 LED-owymi projektorami (moc każdego z nich to 500 W).

DLACZEGO SABUR?

 • Specjalistyczny know-how, blisko 25 lat praktyki w dostarczaniu zaawansowanych, niezawodnych rozwiązań automatyki.
 • Systemy sterowania marki Saia PCD firmy Saia Burgess Controls, innowacyjnego, szwajcarskiego przedsiębiorstwa o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w produkcji urządzeń automatyki do najbardziej wymagających zastosowań.
 • Liczne instalacje w Polsce i na całym świecie, w tym na lotniskach, w tunelach, na stadionach i wielu innych obiektach infrastrukturalnych.
 • Wieloletni (+15 lat) cykl życia systemu automatyki, kompatybilność wsteczna rozwiązań.

Sabur
www.sabur.com.pl