Nowa generacja czujników przewodności ILM-4 od Anderson-Negele

| Automaticon 2017 Artykuły

Uzyskanie prawidłowej koncentracji środków czyszczących i zoptymalizowanie faz mycia to kluczowe parametry prawidłowo działającej stacji CIP

Nowa generacja czujników przewodności ILM-4 od Anderson-Negele

Podczas mycia linii produkcyjnej dokładnie określone stężenie środka czyszczącego w połączeniu z czynnikiem czasu i temperatury decyduje o bezpieczeństwie przeprowadzonego procesu czyszczenia. Właściwe stężenie otrzymuje się w zbiorniku wyrównawczym poprzez prawidłowe dozowanie środka czyszczącego i mieszanie. Kluczowe w tym miejscu jest utrzymanie stałego pożądanego stężenia.

Zbyt niska koncentracja środka czyszczącego najczęściej prowadzi do niedostatecznego wyniku procesu czyszczenia, natomiast zbyt wysoka koncentracja znacząco zawyża koszty utrzymania systemu mycia. Czujnik przewodności ILM-4 charakteryzuje się doskonałą powtarzalnością, dokładnym i rzetelnym pomiarem stężenia, bezpośrednio przyczyniając się do zmniejszenia ilości używanych substancji chemicznych.

W trakcie mycia oszczędzanie zasobów realizujemy, rozdzielając proces na odpowiednio następujące fazy mycia i płukania odzyskując substancje chemiczne do ponownego wykorzystania. Związki czyszczące płynące w procesie są identyfikowane na podstawie ich przewodności elektrycznej i zawracane do odpowiednich zbiorników poprzez zawory niższego szczebla, tym samym redukując do minimum koszt utylizacji wygenerowanego ścieku.

Decydującym czynnikiem w osiągnięciu niskiego poziomu strat (oprócz wysokiej powtarzalności) jest kompensacja temperatury, która szybko reaguje na zmiany czynników w procesie. ILM-4 dzięki zoptymalizowanemu czujnikowi temperatury szybko i dokładnie różnicuje zmianę cyklu mycia i płukania, a zatem jest w stanie generować oszczędności poprzez zminimalizowanie marginesów bezpieczeństwa, skracając do minimum czynnik czasu.

NOWOCZESNE CZUJNIKI PRZEWODNOŚCI: MOCNE, ELASTYCZNE I MODUŁOWE

Czwarta generacja czujników przewodności ILM to efekt zdobytego wieloletniego doświadczenia w parze z uwzględnieniem rosnących wymagań klientów względem inteligentnej armatury kontrolno-pomiarowej. ILM-4 jest wstecznie kompatybilny z modelami ILM-2 oraz ILM-3. Najnowsza generacja realizuje pomiar konduktywności w mediach przewodzących w zakresie 0...999 mS/cm. Budowa nowego czujnika oparta jest o koncepcję modułową. Zaletą takiego podejścia jest możliwość indywidualnej konfiguracji oraz doposażenia nawet już zainstalowanej jednostki.

Czechy szczególne:

  • brak elementów ruchomych, pomiar metodą indukcyjną,
  • modułowa budowa; konfiguracja według wymagań klienta, wymienne rozszerzenia,
  • łatwa integracja w istniejący proces,
  • system przyłączeniowy CLEANadapt Peek/Metal, bez miękkich uszczelnień; szeroka gama adapterów np.: Varivent, Tri-Clamp DIN 11851 "mleczarskie", itp.,
  • dokładny pomiar dzięki kompensacji oddziaływania temperatury,
  • krótki czas reakcji na zmianę temperatury T90: 15...60 sekund,
  • do procesów CIP/SIP do 150°C / maksymalnie 60 minut.

OEM Automatic
www.oemautomatic.pl