Finder - bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

| Automaticon 2017 Artykuły

W związku z zastąpieniem normy PN-EN 50205 przez PN-EN 61810, powinniśmy na nowo przyjrzeć się tematyce bezpieczeństwa. Zarówno w Internecie, jak i wielu opracowaniach producentów wciąż możemy znaleźć odniesienia do regulacji ze starszej normy. Należy zwrócić uwagę, że nowe wytyczne zostały opublikowane już pod koniec 2015 roku, w związku z czym warto sprawdzić, czy stosowana w naszych układach aparatura spełnia najnowsze wymogi i czy właściwie ochrania ona pracowników, osoby postronne, środowisko i otoczenie. Firma Finder deklaruje dla swoich przekaźników z serii 50 oraz 7S zgodność z PN-EN 61810.

Finder - bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Pełna nazwa nowej normy, która zastępuje PN-EN 50205, to PN-EN 61810:2015-09 "Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące". Zdefiniowano w niej zasadnicze wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa w odniesieniu do zastosowań w układach elektryki i elektroniki, mając na względzie również ich praktyczne zastosowanie. W szczególności rozdział 3., czyli "Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu (mechanicznym sprzężeniu)", jest tym, który dotyczy produktów z serii 50 i 7S.

Nowa norma dzięki swej zwięzłości jest bardzo dobrą odpowiedzią na potrzeby projektantów i staje się doskonałym uzupełnieniem PN-EN 62061 "Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem", ułatwiając też wyznaczanie poziomów SIL (Safety Integrity level - poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa).

SERIA 7S - PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA DO POZIOMU SIL2

Nie wchodząc głęboko w specyfikę doboru poziomów bezpieczeństwa, postaramy się przedstawić proste schematy aplikacyjne, w których możemy zastosować produkty marki Finder. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że są to produkty o architekturze z pojedynczym kanałem, bez wbudowanej logiki - mają służyć jako przekaźniki pośredniczące, pozwalające badać obecność sygnałów lub rozdzielające napięcia zasilania. Są one przeznaczone do pracy np. z sterownikami bezpieczeństwa PLC.

W układach przedstawionych na rysunkach zawsze występuje dodatkowy kanał kontrolny (feedback) do współpracy ze sterownikiem. Należy nadmienić, że seria przekaźników 7S jest przypisana do kategorii urządzeń typu A - czyli wszystkie rodzaje uszkodzeń jakie mogą w nim wystąpić, są dobrze opisane i w pełni przewidywalne, a średnie Diagnostic Coverage, czyli pokrycie diagnostyczne systemu (DC), wynosi w przypadku tych produktów aż 90%.

Rys. 1. Schemat nadzoru obecności napięcia zasilania

Rys. 2.

Seria 7S pozwala realizować wiele funkcji dzięki rozbudowanemu systemowi konfiguracji styków: od 1NO + 1NC w 7S.12, aż do 4NO + 2NC w 7S.16. Prosta integracja i duży wybór napięć (120 i 230 VAC, 12, 24, 48 i 110 VDC) zasilających cewki przekaźników w zdecydowanym stopniu ułatwiają budowę funkcjonalnych i bezpiecznych układów. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.findernet.com w celu bliższego zapoznania się ze specyfikacją tego produktu.

PRZEKAŹNIKI KONTROLNE Z POZYTYWNĄ LOGIKĄ PRACY - SERIA 70

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe serii 70 firmy Finder stanowią grupę przekaźników monitorujących i kontrolujących stany niepożądane sieci jedno i trójfazowych.

Przekaźniki kontrolne serii 70.11 służą do kontroli napięcia w sieci jednofazowej w górnym 270 V i dolnym zakresie 170 V napięcia znamionowego 230 VAC (50/60 Hz). Przekaźniki te mają regulację zakresu kontroli napięcia i nastawę opóźnienia załączenia styku wyjściowego. Pozwala to w znaczny sposób ograniczyć niekorzystny wpływ zmian wartości napięcia sieciowego na odbiorniki. Spadek napięcia lub gwałtowny wzrost powoduje natychmiastowe odłączenie przekaźnika i wyłączenie odbiornika zapewniając tzw. funkcjonalne bezpieczeństwo urządzeń i sprzętu.

Rys. 3. Schemat układu rozłączania i dostosowywania napięcia zasilania

Rys. 4. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli napięcia firmy Finder z serii 70.11

Czas reakcji nie powinien przekroczyć 0,5 s. Powrót do stanu pierwotnego następuje w chwili spadku lub wzrostu napięcia sieci w pętli histerezy powodując załączenie przekaźnika po określonym czasie wybieranym za pomocą potencjometru. System ten znajduje zastosowanie w typowych aplikacjach silników, pomp wysokociśnieniowych, kompresorów i wysokociśnieniowych lamp wyładowczych.

KONTROLA SIECI 3-FAZOWYCH ZA POMOCĄ PRZEKAŹNIKÓW Z SERII 70

Seria 70.31 / 70.4x / 70.6x stanowi grupę przekaźników nadzorczych do kontroli właściwych parametrów sieci 3-fazowych. Układ analizuje parametry sieci poprzez próbkowanie względem dwóch faz, analizując średnią z 500 pomiarów w przeciągu 100 ms i w ten sposób otrzymuje materiał porównawczy badania. Częsty proces próbkowania precyzyjnie zabezpiecza urządzenia przed negatywnym wpływem zaburzeń w sieciach trójfazowych. Zjawiska takie jak rotacja faz, zanik lub asymetria faz przyczyniają się do uszkodzenia maszyn lub urządzeń, mogą narażać życie i zdrowie ludzkie.

Przekaźniki serii 70 idealnie zabezpieczają sieci trójfazowe, co zapewnia możliwość utrzymania ciągłości produkcji dzięki zabezpieczeniu linii produkcyjnych, pomp, siłowników, silników, turbin, itd.

Rys. 5. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli sieci trójfazowej z serii 70

Przekaźniki kontroli napięcia

Dodatkowo w przekaźnikach serii 70.41 i 70.42 mamy możliwość monitorowania ciągłości przewodu "N", dzięki czemu uzyskujemy pewność i bezpieczeństwo w układach sieci 3-fazowej z przewodem "N".

Nie trzeba wyjaśniać konsekwencji, jakie może powodować odchył w parametrach sieci jedno- lub trójfazowej. Na pewno mogą one być bardzo poważne dla bezpieczeństwa ludzkiego i wiążą się z dużymi kosztami wymiany elementów instalacji. Przekaźniki kontrolne serii 70 to linia produktów zaprojektowana w celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk, jak i ograniczenia kosztów wynikających z braku zabezpieczeń sieci jedno- lub trójfazowych.

ZASILACZE - ISTOTNY ELEMENT W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA MASZYN I URZĄDZEŃ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów rozwijamy własny asortyment urządzeń, oferując wysokiej jakości zasilacze impulsowe z serii 78. Finder poszerzył ten asortyment wraz z wprowadzeniem nowych, wysokowydajnych zasilaczy przemysłowych. Urządzenia typu 78.1C, 78.1D i 78.2E charakteryzują się napięciami wyjściowymi 24 V i mocami dochodzącymi do 240 W.

Unikalną cechą omawianych urządzeń jest zastosowanie bezpiecznika wejściowego w formie wymiennej wkładki na czole zasilacza, która jest dostępna dla użytkownika. Wymiana bezpiecznika głównego staje się tym samym bardzo prosta, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i pieniądze. Dodatkowo w ramach innowacyjnych rozwiązań obok wkładki głównej znajduje się wkładka zapasowa, co również skraca czas serwisu zasilacza w nagłych wypadkach.

Typ 78.1C dostarcza znamionową wartość prądu wyjściowego i mocy wynoszące: 5 A i 120 W; typ 78.1D odpowiednio wartości 5,4 A i 130 W, zaś typ 78.2E to zakres najwyższy - prąd znamionowy wynoszący 10 A i moc wyjściowa 240 W. Urządzenia 78.1D i 78.2E są wyposażone w dwustopniową, aktywną korekcję współczynnika mocy, która redukuje harmoniczne i optymalizuje współczynnik mocy do wartości 0,998 cos(fi).

Rys. 6.

Rys. 7.

Szeroki zakres pracy dla napięć zasilających i regulowane wartości napięcia wyjściowego - od 24 do 28 VDC - umożliwiają tym trzem nowym zasilaczom przemysłowym sprostanie wymogom wielu aplikacji przemysłowych, trakcyjnych, umożliwiają zasilanie paneli operatorskich, zastosowanie w systemach pomiarowo-sterujących albo najnowszym oświetleniu LED.

Urządzenia te są wyposażone w zabezpieczenie termiczne (pre-alarm i alarm) oraz ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Stany te są łatwo rozróżnialne dzięki wskaźnikom LED na panelu przednim. Status błędu, alarm lub stan pre-alarm może być zdalnie sygnalizowany i przekazywany dalej przez styk pomocniczy pracujący również w pozytywnej logice pracy. Dzięki czemu możemy kontrolować stan zasilania i szybko reagować na ewentualne usterki.

Stanisław Rak
Robert Soliński
Finder Polska Sp. z o.o.

www.findernet.com