Zarządzanie mediami w obiektach rozproszonych terytorialnie

| Automaticon 2018 Artykuły

Monitoring i efektywne zarządzanie energią oraz pozostałymi mediami to jeden z ważniejszych obszarów zarządzania kosztami w każdym przedsiębiorstwie - od zakładu produkcyjnego, przez hale fabryczne, po budynki różnego przeznaczenia, takie jak biurowce czy galerie handlowe. Na rynku jest obecnie dostępnych kilka rozwiązań optymalizujących zużycie mediów, ale w przypadku przedsiębiorstw zarządzających siecią obiektów rozproszonych terytorialnie na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów.

Zarządzanie mediami w obiektach rozproszonych terytorialnie

Rys. 1. Architektura systemu zarządzania i monitoringu zużycia mediów

Zadaniem systemu jest oczywiście monitoring on-line energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczników gazu, wody, ciepła i innych mediów ale istotą tego rozwiązania jest fakt, że jest to rozwiązanie chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie dostępu do danych dotyczących zużycia mediów ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu.

Rozwiązanie chmurowe eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu (komputery, serwery) oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu obiektami rozproszonymi. Dodatkowo zebrane dane są udostępniane zarządcom lokalnym w oparciu o wbudowany webserwer - w ramach pojedynczego obiektu komunikacja odbywa się poprzez sieć lokalną.

Dzięki temu, że aplikacja została wykonana w standardzie HTML5, dostęp do danych może odbywać się za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnych komputerów i urządzeń mobilnych (np. smartfon, tablet).

Rys. 2. Ekran strażnika mocy w aplikacji obiektowej pozwala na bieżące śledzenie mocy średniej minutowej dla wybranych liczników lub grup liczników. Istnieje możliwość ustawienia poziomu ostrzegawczego, po przekroczeniu którego zarządca otrzymuje informacje o potencjalnym przekroczeniu. Słupkowy wykres przyrostowy obrazuje aktualną sytuację dotyczącą mocy pobranej i umożliwia podjęcie wyprzedzających działań w sytuacji, gdy istnieje ryzyko przekroczenia mocy zamówionej (funkcja predykcyjna)

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów dostarcza bieżące analizy i dane pomiarowe, a także umożliwia weryfikację poprawności działania instalacji lub linii produkcyjnych, działając jak system wczesnego ostrzegania.

Ciekawostką jest również fakt, że poza zarządcami powierzchni magazynowych dostęp do swoich danych mają także jego klienci końcowi - najemcy. Na serwerze wirtualnym pracuje aplikacja, która zbiera dane dotyczące zużycia wszystkich mediów z obiektów rozproszonych. Dane te są analizowane on-line, a użytkownik końcowy otrzymuje informacje tj.:

 • bieżące wykorzystanie mediów np. energia elektryczna, woda, gaz, ciepło, sprężone powietrze i inne,
 • analiza mocy średniej 15-minutowej,
 • ostrzeżenia o zbilżających się przekroczeniach (alerty e-mail/ SMS),
 • predykcja przekroczeń,
 • definiowanie mocy zamówionej dla obiektu i odbiorców,
 • zaawansowane funkcje raportowania i analizy danych (Dream Report).

Rys. 3. Z poziomu aplikacji obiektowej istnieje możliwość generowania raportów historycznych dla parametrów liczników wchodzących w skład systemu. Raporty mogą być wyświetlane w aplikacji lub zapisywane w formie pliku CSV

Zastosowanie rozwiązania SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie, które w natychmiastowy sposób przekłada się na wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa:

 • zbiorcze zarządzanie siecią rozproszonych obiektów - jeden system dedykowany dla wielu obiektów,
 • oszczędności wynikające z zakupu sprzętu komputerowego dzięki zastawaniu chmury obliczeniowej,
 • szybka i prosta rozbudowa rozwiązania o nowe obiekty w kolejnych lokalizacjach,
 • brak kar za przekroczenie mocy zamówionej,
 • efektywny system wymiany informacji z najemcami o zużyciu mediów - podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji zużycia,
 • planowanie zakupów energii i wyboru najkorzystniejszych finansowo taryf,
 • możliwość oferowania dodatkowych usług dla najemców - wgląd do danych.

KOMPLEKSOWOŚĆ ROZWIĄZANIA

Dodatkowo, dostawca rozwiązania umożliwia zawarcie umowy serwisowej w ramach pakietu Sabur Developer Support. Zapewnia ona szybkie, zdalne (bez konieczności wizyt na obiekcie) wsparcie eksperta przy uruchomieniach, modyfikacjach i rozwiązywaniu problemów oraz okresowe zdalne przeglądy systemu (aktualizacje aplikacji i oprogramowania w urządzeniach, kontrola poprawności pracy).

Funkcjonalność ta opiera się na technologii Ubiquity firmy ASEM, wykorzystując router Ubiquity RK11 i domenę Ubiquity firmy Sabur. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczny dostęp do instalacji za pośrednictwem tunelu VPN.

SABUR
www.sabur.com.pl