Automatic Power Switch i predykcja w systemach zasilania

| Automaticon 2019 Artykuły

Automatyka SZR dla elektryków czy automatyków to powszechnie znane i szeroko stosowane rozwiązanie w układach zasilania. Można sobie zadać pytanie, czy warto ten temat poruszać i jeszcze raz powtarzać, że przecież jest to najkrócej mówiąc proste zastąpienie jednego "uszkodzonego" lub odłączonego źródła zasilania drugim, rezerwowym, w pełni sprawnym.

Automatic Power Switch i predykcja w systemach zasilania

W zasadzie można by zgodzić się z taką tezą gdyby nie fakt, że źródła zasilania a precyzyjniej transformatory, z całą infrastrukturą elektroenergetycznej sieci zasilania, czy generatory oferowane w szerokiej gamie różnych rozwiązań są tylko urządzeniami, które mogą nie do końca spełniać wysokie wymagania odbiorców energii elektrycznej.

Poza tym każdy zaprojektowany układ zasilania z upływem czasu (instalacją kolejnych odbiorników) osiąga swoje graniczne możliwości dostaw energii. W przypadku wprowadzania zmian i zwiększania liczby odbiorników energii w stosunku do projektu bazowego pojawiają się potrzeby zmian w sterowaniu systemem zasilania.

Także nowo projektowane obiekty mają z założenia moc zainstalowaną (suma mocy wszystkich odbiorników na obiekcie) wyższą od całkowitej mocy źródeł zasilania. Bez zagłębiania się w zagadnienia dotyczące projektowania systemów zasilania można na podstawie tych przesłanek stwierdzić, że wymagania, które stawia się układom SZR, ciągle się rozszerzają.

Podczas optymalizacji projektu systemu zasilania udaje się obniżyć znacznie koszty budowy infrastruktury sterowania, wykorzystując szerokie możliwości i nowe technologie stosowane w nowoczesnych układach automatyki SZR typu APS Smart. Proste przełączenie już nie wystarcza.

Takie atrybuty jak:

 • elastyczność w wyborze wersji programu,
 • dopasowanie algorytmu sterowania do specyfiki obiektu użytkownika,
 • zarządzanie zrzutami obciążenia,
 • wizualizacja ze sterowaniem zdalnym miejscowym (do 15m) lub oddalonym (do 1200 m),
 • archiwum zdarzeń - dziennik zdarzeń,
 • wielopoziomowy system zabezpieczeń w automatyce APS,
 • modułowa konstrukcja - możliwość wyboru wersji wyposażenia,
 • bezpieczna transmisja GPRS/3G/LTE,
 • niezawodność automatyki APS,
 • wizualizacja w chmurze - systemu zasilania, przetworzonych danych z analizatorów sieci, wybranych newralgicznych dla obiektu pomiarów temperatury ("termowizja" on-line), archiwum zdarzeń,
 • dostęp do chmury z mobilnych urządzeń połączonych do Internetu (laptop, tablet, iPhone itp.),
 • alarmowe powiadamianie SMS dla wybranych zdarzeń,

dają szerokie możliwości wykorzystania APS Smart w realizacji nowoczesnych, łatwych w obsłudze i utrzymania ruchu systemów zasilania w przemyśle i infrastrukturze. Na rysunkach 1, 2 i 3 zaprezentowano wybrane przykłady standardowych instalacji zasilania obsługiwanych przez rodzinę APS.

 
Rys. 1. Podstawowe
 
Rys. 2. Typowe
 
Rys. 3. Złożone

W większości obiektów, w których decyduje się tworzenie tradycyjnych, złożonych i kosztownych systemów wizualizacji SCADA, wyklucza się, ze względów bezpieczeństwa, dołączenie takiego systemu do Internetu. APS Smart nie ma takich ograniczeń. Ta zaleta otwiera drogę do wykorzystania dostępnych danych z systemu energetycznego w predykcyjnym utrzymaniu ruchu, szczególne na obiektach bez stałego dozoru technicznego.

Prezentacja w postaci :

 • aktualnej konfiguracji zasilania;
 • wykresów zmienności zużycia mocy P, Q, S;
 • zmian przepływu prądu;
 • wahań w poziomie napięcia zasilania;
 • wykrywania i zapisu anomalii w sieci zasilającej;
 • zawartości wyższych harmonicznych i kontrola współczynnika THD;
 • monitorowanie temperatury w punktach krytycznych ("termowizja" on-line) takich jak transformatory, przyłącza główne, wybrane punkty w rozdzielni głównej,

daje spójny obraz działania instalacji i możliwość oceny jej słabych punktów. Wybrane i reprezentatywne informacje, podawane w postaci przejrzystych komunikatów SMS lub opcji zapisu do dziennika zdarzeń, ułatwiają prowadzenie i utrzymanie ruchu instalacji elektroenergetycznej z wysokim współczynnikiem niezawodności. Pozwalają także dostrzec potencjalne możliwości poprawy w układzie zasilania, eliminacji zjawisk niepożądanych i osiągnięcia oszczędności finansowych.

Oprócz nowych projektów na rynku jest szereg pracujących instalacji energetycznych wymagających modernizacji.

Firma AB-MICRO przygotowała zestawy automatyki SZR typu APS RETROFIT:

 • płyta automatyki wyposażona w złącza wtykowe;
 • synoptyka zmontowana wyposażona w przewody ze złączami wtykowymi do APS;
 • terminal operatorski jako opcja do zamontowania lub wypożyczana do parametryzacji APS.

Taki zestaw umożliwia szybki i sprawny montaż automatyki nie zabierając cennego czasu niezbędnego do pracochłonnych prac wymiany aparatury siłowej podczas modernizacji rozdzielni. Na obiektach, w których nawet krótkotrwałe przerwy w zasilaniu są olbrzymim utrudnieniem dezorganizującym funkcjonowanie i pracę przedsiębiorstwa, czas wykonania modernizacji jest kluczowy.

Zdarzają się przypadki, gdy przeprowadzenie modernizacji jest możliwe raz w roku podczas kilku godzin. Precyzyjnie przemyślany plan modernizacji, stosowanie sprawdzonych rozwiązań i podzespołów pozwalających na sprawny, szybki montaż i uruchomienie daje szansę na końcowy sukces.

Modułowa konstrukcja APS umożliwia wybór wyposażenia i dostępnych funkcjonalności potrzebnych użytkownikowi. Pozwala to dostosować cenę proponowanego rozwiązania do oczekiwań leżących po stronie klienta.

Wojciech Meller
AB-MICRO Sp. z o.o.