Kontrola bezpieczeństwa z nowymi modułami zasilania systemu I/O u-remote

| Energetab 2015 Artykuły

Praktycznie każde większe urządzenie stanowi potencjalne zagrożenie dla użytkowników, chociażby ze względu na ruchy ramion robota lub siłowników hydraulicznych. Dlatego teraz elastyczne opcje dodawania funkcjonalnych modułów bezpieczeństwa stanowią integralną część rozproszonego systemu zdalnych wejść/wyjść u-remote, firmy Weidmüller.

Kontrola bezpieczeństwa z nowymi modułami zasilania systemu I/O u-remote

W warunkach przemysłowych pojęcie bezpieczeństwa należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to bezpieczeństwo personelu obsługującego maszynę, natomiast drugi to bezpieczeństwo maszyny (procesu) obsługiwanego przez człowieka.

W celu wyeliminowania zagrożenia powodowanego przez maszyny firma Weidmüller rozszerzyła ofertę systemu u-remote o bezpieczne moduły zasilania. Poprzez wypełnienie wymogów normy poziomu bezpieczeństwa SIL 3 CL wg DIN EN IEC 62061 i kategorii 4, PL e wg DIN EN ISO 13849-1 zapewniamy możliwie najwyższy stopień ochrony maszyn.

WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA OPARTE NA BEZPIECZNYCH MODUŁACH ZASILANIA U-REMOTE

Dzięki bezpiecznemu podawaniu zasilania z modułu, można stworzyć dwa niezależne obwody bezpieczeństwa. Układy te mogą różnić się technicznie, przyjmując formę:

  • łańcucha zatrzymania awaryjnego z przycisków mechanicznych,
  • bezstykowego urządzenia ochronnego z wyjść OSSD, takich jak skaner laserowy lub kurtyny optyczne.

Istnieje również możliwość zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w kompleksowych rozwiązaniach automatyki przez kaskadowe połączenie kilku modułów. Wyjście przełączania stacji u-remote służy jako wejście do następnego modułu, co oznacza, że dwie stacje są ze sobą powiązane oraz że połączone strefy ochronne mogą być tworzone w ramach jednej aplikacji.

Rys. 1. u-remote - układ z przyciskiem bezpieczeństwa i kurtyną świetlną

Rys. 2. u-remote - układ kaskadowy (łączone strefy ochronne)

Prąd obciążenia do 8 A, uruchamiany przez czujnik, może być wyłączany przez jeden bezpieczny moduł zasilający systemu u-remote. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, gdyż pozwala na stosowanie standardowych modułów wyjściowych. Nasz klient może więc używać zarówno napędu silnika prądu stałego z regulacją obrotów i bezpiecznie go wyłączyć, jak również przełączać podwójnie nadmiarowe styczniki silnikowe. Możliwa jest też kontrola "failsafe" zaworów proporcjonalnych do wejścia 4-20 mA oraz wybór między natychmiastowym i opóźnionym rozłączeniem.

W PEŁNI ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

Korzystając ze standardowego sterownika PLC, operatorzy maszyn mogą osiągnąć maksymalny stopień bezpieczeństwa i pełną kontrolę. Wszystkie czujniki wejściowe są niezależnie zasilane przez separowane ścieżki zasilania, które mogą zgłosić aktualny stan systemu lub maszyny do jednostki sterującej. Restart jest wykonywany ręcznie lub za pomocą funkcji Auto-Start. Wszystkie moduły są certyfikowane przez TÜV Nord (niemiecki dozór techniczny) i opatrzone symbolem "TÜV type test approved".

Fot. 1. Zintegrowane bezpieczeństwo dzięki bezpiecznym modułom zasilania jako integralnej część systemu u-remote

Fot. 2. Konstrukcja systemu u-remote zapewnia prosty montaż i instalację okablowania

PODSUMOWANIE

System u-remote firmy Weidmuller to obecnie najwęższy na rynku modułowy system zdalnych wejść/wyjść (zaledwie 11,5 mm szerokości modułu). u-remote separuje zasilanie dla wejścia i wyjścia z dwóch 10 A ścieżek prądowych, zdolnych do przenoszenia dużych obciążeń - dzięki temu zmniejsza się ilość niezbędnych modułów zasilających i jednocześnie wzrasta oszczędność miejsca.

u-remote ma również wewnętrzną ścieżkę zasilania, zdolną wytrzymać duże obciążenia, co pozwala na podłączenie 64 modułów, które są obsługiwane za pomocą jednego zasilacza na sekcję. Dzięki wąskiej konstrukcji modułowej i małej liczbie niezbędnych modułów zasilania u-remote zajmuje mniej miejsca w rozdzielnicy a to daje większą elastyczność w projektowaniu układów.

Zintegrowany serwer sieciowy ułatwia rozruch i przyspiesza prace konserwacyjne. Szybki system komunikacji dostarcza pracującej elektronice imponującą wydajność, większą niż 256 DI/ DO na 20 µs.

Więcej informacji na stronie www.u-remote.net

Weidmüller Sp. z o.o.
www.weidmuller.pl