CZEGO POSZUKUJĄ POLSCY ODBIORCY?

Wymogi stawiane produktom i ich dostawcom są dosyć stałe – wynika z prowadzonych przez nas od ponad dekady badań ankietowych. Pierwsze miejsca listy zajmują niezmiennie: koszty zakupu, parametry techniczne i cechy oraz jakość produktów (patrz rys. 4). Zestawienie to jest zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę zastosowania omawianych komponentów i urządzeń. Aparatura niskiego napięcia jest odpowiedzialna za przesył energii, zabezpieczanie maszyn i instalacji, wykorzystywana do przełączania dużych prądów, często też musi pracować przez wiele lat w niesprzyjających warunkach środowiskowych – wszystko to przekłada się wysokie wymogi co do jej niezawodności. Stąd też wybierane są tu produkty pochodzące od markowych dostawców, o rozpoznawalnej, potwierdzonej jakości i mające odpowiednie certyfikaty. Z drugiej strony podaż omawianych wyrobów jest duża, co pozwala wywindować czynnik kosztowy na początek statystyki. Temu ostatniemu sprzyja duża konkurencja na rynku, o czym w dalszych rozdziałach. Zwracamy tu również uwagę na ostatni z elementów omawianego wykresu – "czas dostawy, logistyka", który awansował na czwartą pozycję zestawienia. Jest on istotny nie tylko, jak mogłoby się wydawać, dla służb utrzymania ruchu czy serwisantów, ale też całościowo dla odbiorców omawianych towarów.

 
Rys. 4 Najważniejsze dla klientów cechy produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych – na wykresie zestawiono wyniki z kilku lat, centrum wykresu to 0%, krawędź zewnętrzna – 90% wszystkich odpowiedzi

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również