JEST DOBRZE, ALE DYNAMIKA SIĘ POGARSZA

Tomasz Pawłowski

Weidmüller

  • Gdzie stosowane są złączki szynowe? Kim są odbiorcy osprzętu elektroinstalacyjnego?

Głównym odbiorcą tego typu produktów są prefabrykatorzy rozdzielnic elektrycznych, którzy zaopatrują w swoje produkty przemysł, energetykę i budownictwo. Rynek w Polsce jest bardzo zróżnicowany, od wielkich firm międzynarodowych poprzez dużych polskich producentów rozdzielnic aż po niewielkie firmy prywatne. Dlatego też ważnym kanałem zakupowym są tutaj hurtownie. Gwarantują one szybki dostęp do produktów, doradztwo oraz finansowanie zakupów.

Złączki są bardzo ważnym elementem osprzętu, gdyż odpowiadają za jakość połączeń mechanicznych i elektrycznych co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo systemu jak też w przyszłości na jego koszty eksploatacji. Świadomość w tym zakresie jest coraz większa i klienci, szczególnie ci więksi, skupiają swoją uwagę na standaryzacji i kompleksowej ofercie danego dostawcy, a nie tylko na cenie. Coraz większą uwagę zwraca się na krótki czas montażu i łatwość w projektowaniu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych. Wszystko to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które są ważnym czynnikiem konkurencyjności na wymagającym polskim rynku.

  • Jak wygląda polski rynek osprzętu elektroinstalacyjnego? Jaka jest jego wartość?

Oszacować ten rynek w Polsce jest bardzo trudno, gdyż dużo firm nie podaje takich danych, aczkolwiek można tutaj mówić o wartości kilkuset milionów. Na rynku działają głównie zachodnie koncerny mające przedstawicielstwa a często i produkcję w Polsce. Są też lokalni producenci i tanie produkty z Dalekiego Wschodu, które często jako zamienniki renomowanych producentów stosowane są w niskobudżetowych instalacjach. Rynek produktów instalacyjnych ma się dobrze i notuje co roku kolejne wzrosty. Mimo, że wchodzi na nasz rynek kolejna rewolucja przemysłowa 4.0, zgodnie z którą odchodzi się od koncepcji głównych szaf sterujących i zasilających, przenosząc je w obszar maszyny, buduje się magistrale do zasilania i przesyłania danych, wykorzystuje się rozproszone wyspy we/wy, to "stara", poczciwa złączka będzie nadal potrzebna.

W bieżącym badaniu mamy do czynienia z dużymi sektorami rynku, zaś koniunktura jest tutaj (ciągle) zdecydowanie dobra. W przypadku złączek listwowych oceniło ją tak 9 na 10 badanych, zaś dla aparatury niskiego napięcia – 8 na 10. W obydwu grupach wyniki są zbliżone do stanu sprzed dwóch lat i nieco słabsze niż w 2015 roku, co widać na wykresach na rysunku 5 i 6.

Gorzej jest natomiast w przypadku zachodzących zmian. Mniej więcej połowa respondentów bieżącego badania uznała, że sytuacja w sektorach nie zmienia się (rys. 7), jednak co piąty i co trzeci (zależnie od grupy produktów) stwierdził, że koniunktura słabnie. Są to statystyki poniżej tych sprzed dwóch lat. Wtedy szczególnie pozytywnie wypadł sektor produkcji i dystrybucji złączek listwowych, w przypadku którego 60% odpowiedzi wskazywało na poprawę koniunktury. Jak będzie w praktyce? Jest to na pewno uzależnione od zmian makroekonomicznych, a tutaj bieżący obraz nie jest korzystny.

 
Rys. 5 Koniunktura na polskim rynku dystrybucji złączek listwowych w ostatnich kilku latach
 
Rys. 6 Koniunktura na polskim rynku dystrybucji aparatury niskiego napięcia w ostatnich kilku latach
 
Rys. 7 Kierunek zmian koniunktury na omawianych rynkach

W tym miejscu jeszcze komentarz dotyczący rynków pod względem wartościowym. W przypadku złączek respondenci podawali kwoty od kilku do ponad 250 mln zł rocznie, zaś średnia wyniosła około 100‒150 mln zł (czyli podobnie jak w latach poprzednich). Jeżeli chodzi o aparaturę niskiego napięcia, to rynek z nią związany szacowano na znacznie wyższe wartości – od 250 mln zł do 2 miliardów. W tym przypadku średnia to niecały miliard, przy czym wyniki te podajemy z zastrzeżeniem, że są jedynie uśrednieniem oszacowań respondentów, a nie danymi o wiarygodności statystycznej. Dwa i cztery lata temu średnie oceny wielkości rynku aparatury niskiego napięcia wynosiły 500‒600 mln zł.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również