OSPRZĘT TABLICOWY

Ostatnia z konstatacji zawartych w poprzednim rozdziale jest również prawdziwa dla osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego. Zestawienie zbiorcze dotyczące zastosowań przełączników, przycisków oraz klawiatur i pokrewnych produktów przedstawiono na rysunku 3. Podobnie jak w przypadku aparatury tablicowej, tutaj też głównym odbiorcą jest szeroko rozumiany przemysł. Obejmuje to sektor wytwarzania maszyn, prefabrykacji szaf i rozdzielnic elektrycznych, wliczyć tu można również zakupy realizowane przez integratorów systemów oraz odbiorców końcowych (np. na potrzeby modernizacji i utrzymania ruchu).

 
Rys. 3 Najważniejsze grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami aparatury i osprzętu tablicowego
 
Rys. 4 Najważniejsze aplikacje osprzętu tablicowego

Na rysunku 4 przedstawiono drugą ze statystyk dotyczącą zastosowań, tym razem z podziałem na rodzaje produktów. W przypadku głównej grupy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego zastosowania związane są przede wszystkim z tablicami sterowniczymi, maszynami, w tym obrabiarkami, oraz różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi. Jeżeli chodzi o kasety sterownicze, to tradycyjnie wyróżniają się tu aplikacje w suwnicach, podnośnikach i podobne. Porównując omawiane wyniki ze statystykami publikowanymi w poprzednich raportach, można mówić o zachowaniu status quo i ew. niewielkim wzroście w przypadku kategorii związanej z tablicami sterowniczymi.

Kategoria "klawiatury przemysłowe" stanowi odrębną tematykę, co wynika z cech i zastosowań tych produktów. Występują one jako elementy pulpitowe/przeznaczone do wykorzystania w maszynach, jako produkty samodzielne (np. do komputerów przemysłowych), a także jako OEM, czyli do montażu w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Prezentowana na wykresie statystyka dotyczy pierwszej z wersji, czyli związanej z zastosowaniami w pulpitach i maszynach.

Marek Piątkowski-Zajec

DACPOL

  • Kto korzysta z osprzętu sygnalizacyjno-sterującego oraz aparatury tablicowej? Jakie są wymogi tych odbiorców?

Naszymi głównymi klientami są producenci różnych maszyn, którzy często wymagają od nas, oprócz dostawy samego sprzętu, również doradztwa technicznego oraz zapewnienia komplementacji. Coraz więcej użytkowników ceni sobie również ergonomię i wygląd sterowania maszyny – właśnie w tę stronę rozwija się rynek.

Producenci maszyn, a tym samym ich użytkownicy, coraz częściej zwracają uwagę na wygląd maszyn. Dlatego też proponujemy szerokie rozwiązania dotyczące zabudowy paneli sterujących wraz z ramieniami nośnymi. Poza tym dodatkowym wsparciem dla klientów jest możliwość montażu w całość, programowania oraz deklaracji poprawności całego systemu.

Komplet ramion oraz pulpitów sterowniczych wykonanych pod wymiar jest to, czego producent maszyny, który zwraca uwagę na jakość oraz wygląd, potrzebuje. Standardowe wymiary pulpitów odchodzą do lamusa na poczet nowego rozwiązania pod indywidualne potrzeby, które bardzo dynamicznie zyskują coraz większą popularność.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty