Pandemia i rynek

Wraz z tym jak kończy się pandemia COVID-19, można też krótko podsumować jej wpływ na omawiane branże. Zapytaliśmy o to respondentów, a więc dostawców każdej z omawianych w raporcie grup produktów. Większość odpowiedzi – i to w każdym z przypadków – wskazywała na niewielki, nieznaczący lub ew. umiarkowany wpływu pandemii na biznes. Jeżeli już miały miejsce problemy, to raczej na samym początku, w 2020 roku, ew. też w ostatnich miesiącach. Te pierwsze miały związek z niepewnością na rynku, zaś bieżące wynikały z niskiej dostępności oraz wyższych cen komponentów elektronicznych i surowców. Biorąc jednak pod uwagę wzrosty w 2021 roku, zmiany netto w ostatnich dwóch latach były in plus. Również dzisiejsze oceny koniunktury w każdej z branż są zdecydowanie korzystne (rys. 7).

 
Rys. 7. Oceny koniunktury w omawianych branżach

Jeżeli chodzi o oszacowania wartości rynku, to podawaliśmy je praktycznie w każdym z dotychczasowych raportów publikowanych w APA i na stronie automatykab2b.pl, co daje możliwość porównania bieżących wyników z historycznymi oraz wskazania trendów rynkowych.

W zeszłej dekadzie wartość krajowego rynku wskaźników, regulatorów oraz rejestratorów oceniana była na kwoty średnio od 35 do 50 mln zł rocznie. Tym razem, tj. wiosną 2022, respondenci oszacowali wartość tego sektora na średnio 40‒50 mln zł, a więc bardzo podobnie. Z kolei branża związana z produkcją i dystrybucją przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych to rynek o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. W tym przypadku wartości historyczne wynosiły średnio od 40 do 65 mln zł. W bieżącym badaniu średnia jest nieco niższa – wynosi 35 mln zł, zaś najczęstsze szacunki podawane przez respondentów to wartości od 20 do 60 mln zł.

Najmniejszy z rynków związany jest z sygnalizatorami świetlnymi i dźwiękowymi. W tym przypadku dotychczas pytaliśmy respondentów o osobne oszacowanie każdej z grup i pojawiały się tu wartości kilku, góra 12‒14 mln zł rocznie. W 2022 roku średnia odpowiedzi wyniosła 12 mln zł rocznie dla sygnalizatorów świetlnych i 11 mln zł dla dźwiękowych, co wpisuje się we wcześniej prezentowane statystyki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe