Poniedziałek, 09 maja 2022

Komponenty sterowniczo-sygnalizacyjne do paneli i maszyn

Sterowanie pracą maszyn i urządzeń, sygnalizacja ich działania, kontrolowanie wartości procesowych – wszystko to należy do istotnych zadań personelu obsługującego instalacje technologiczne i urządzenia. Łącznikiem pomiędzy ludźmi i maszynami są różnorodne komponenty sterowniczo-sygnalizacyjne, do których zaliczają się: przyciski, przełączniki i inne podzespoły tablicowe, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe oraz wskaźniki i regulatory. W nowym raporcie przedstawiamy trzy obszerne grupy produktów i powiązane z nimi rynki oraz trendy branżowe.

Komponenty sterowniczo-sygnalizacyjne do paneli i maszyn

Trzy duże grupy produktów

Na pierwsze z omawianych w raporcie produktów składa się kilka rodzajów urządzeń panelowych umożliwiających pomiary i wizualizację, ew. też regulację i rejestrację różnorodnych wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Są to w większości standaryzowane pod względem wymiarów zewnętrznych moduły z wyświetlaczami LED lub LCD. Podstawowymi produktami są tu wskaźniki tablicowe, które pozwalają na wizualizacji różnych wartości mierzonych, ew. też mają podstawowe funkcje alarmowania i możliwości prostego sterowania. Drugą z podgrup stanowią regulatory jedno- i wielokanałowe oraz proste sterowniki procesowe. Umożliwiają one kontrolowanie wartości na wyjściach w zależności od zmian parametrów wejściowych, za co zwykle odpowiada wbudowany regulator typu PID. Trzecia podgrupa to rejestratory – obecnie typowo w wersjach cyfrowych, które zapewniają dodatkowe funkcje związane z możliwościami analizy danych. Udziały tych urządzeń w rynku są dosyć stałe – statystykę z tym związaną przedstawiono na rys. 1.

 
Rys. 1. konNajczęściej dostarczane przez lokalne firmy urządzenia tablicowe

Drugą z grup tworzy osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny. Obejmuje to produkty do maszyn i urządzeń, szaf oraz paneli sterowniczych, które służą do włączania, przełączania i sterowania pracą różnorodnych systemów. Takimi są m.in. niewielkie gabarytowo przełączniki, przyciski, lampki, a także klawiatury i pokrewne produkty. Zaliczyć tu można również kasety sterownicze, których tradycyjnymi aplikacjami są suwnice, podnośniki i im podobne.

Ostatnią grupą są sygnalizatory świetlno-dźwiękowe. Takimi są lampy sygnalizacje oraz sygnalizatory dźwiękowe, które występują w różnych kształtach, z różnymi rodzajami źródeł światła i dźwięku, jako konstrukcje samodzielne i zintegrowane, a także wersjach specjalnych – np. do stref zagrożonych wybuchem czy o wysokiej odporności mechanicznej i środowiskowej. Szczególnym rodzajem sygnalizatorów są wieże świetlne. Są to popularne produkty szczególnie w branży maszynowej i przemyśle, które składają się z jednego lub kilku (zwykle wielokolorowych) elementów sygnalizacyjnych montowanych na wspólnym maszcie. Elementami wież świetlnych mogą też być moduły dźwiękowe. Służą one do informowania obsługi o stanie pracy maszyn, przestojach spowodowanych awariami czy koniecznością uzupełnienia materiałów, itd. Produkty te oferowane są w wersjach gotowych oraz jako elementy modułowe, które mogą być składane zgodnie z potrzebami klientów, a także łatwo rekonfigurowane.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe