Poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wszystko do paneli sterowniczych

Tematyka wyposażenia szaf sterowniczych, tablic synoptycznych oraz maszyn obejmuje zastosowania szerokiej gamy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego (przyciski, przełączniki, lampki, klawiatury) oraz urządzeń panelowych, do grupy których należą wskaźniki, regulatory i rejestratory. Pomimo powszechności nowoczesnych interfejsów HMI, ich wykorzystanie nie maleje, co wynika z wytrzymałości, trwałości, a także licznych cech funkcjonalnych tych wyrobów. Przedstawiamy raport z rynku krajowego, który pod względem merytorycznym stanowi połączenie dwóch dawniej publikowanych przez nas opracowań związanych z tytułową tematyką.

Wszystko do paneli sterowniczych

Urządzenia tablicowe stanowią popularne elementy składowe maszyn, szaf sterowniczych i tablic synoptycznych, zaś ich funkcjonalność i atrakcyjna cena sprawiają, że od lat nie tracą one na popularności. Cechą charakterystyczną branży z nimi związanej jest obecność kilku producentów krajowych, których wyroby należą do najchętniej wybieranych przez rodzimych odbiorców produktów. Z kolei przyciski i przełączniki tablicowe oraz kasety sterownicze to wyroby pozornie nieskomplikowane technologicznie, aczkolwiek ciągle rozwijające się i cechujące niemalejącym powodzeniem. Zawdzięczają je swojej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz trwałości, w efekcie czego stanowią nieodzowne komponenty wielu maszyn i urządzeń.

WSKAŹNIKI I REGULATORY

Na pierwszą z omawianych w raporcie grup produktów składa się kilka rodzajów urządzeń panelowych umożliwiających pomiary i wizualizację, ew. też regulację i rejestrację różnorodnych wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Są to dobrze znane automatykom standaryzowane moduły z wyświetlaczami LED, rzadziej LCD. Podstawowymi elementami są tu wskaźniki tablicowe, które pozwalają na wizualizację różnych wartości mierzonych, ew. mają też podstawowe funkcje alarmowania i możliwości prostego sterowania. Drugą z grup stanowią regulatory jedno- i wielokanałowe oraz proste sterowniki procesowe. Umożliwiają one kontrolowanie wartości na wyjściach w zależności od zmian parametrów wejściowych, za co zwykle odpowiada wbudowany regulator typu PID. Trzecia grupa to rejestratory – obecnie typowo w wersjach cyfrowych, które zapewniają dodatkowe funkcje związane z możliwościami analizy danych.

 
Rys. 1 Najczęściej dostarczane przez lokalne firmy urządzenia tablicowe; w przypadku każdej z kategorii wyniki odniesione są do 100%

Dzisiaj, na początku 2020 roku, najczęściej dostarczanymi przez firmy krajowe urządzeniami tablicowymi są cały czas te o podstawowej funkcjonalności wyświetlania i regulacji. Na pierwszych miejscach statystyki (rys. 1) znalazły się praktycznie ex aequo regulatory jednokanałowe i proste mierniki tablicowe. Trzecie miejsce, podobnie jak w latach poprzednich, zajęły mierniki z funkcjami prostej regulacji, zaś kolejne– inne, bardziej zaawansowane regulatory i rejestratory. Wyniki te są analogiczne do rezultatów pozostałych badań publikowanych w APA i trudno tu wskazać jakieś znaczące trendy.

Przyglądając się kolejnej statystyce (rys. 2), można stwierdzić, że urządzenia panelowe stosowane są przede wszystkim w maszynach i urządzeniach oraz w aplikacjach związanych z kontrolą procesów ciągłych – obydwie kategorie zyskały po 82% wskazań. Generalnie mamy tu do czynienia z pełnym zakresem zastosowań powiązanych z pomiarami i regulacją różnych parametrów procesów oraz wizualizacją i sterowaniem pracą maszyn. Obejmuje to m.in. systemy, gdzie zachodzi konieczność regulacji temperatury – np. w piecach, maszynach do obróbki cieplnej czy suszarniach, a także wdrożenia, gdzie mierzony jest przepływ, wilgotność i inne parametry fizyczne. Z kolei w maszynach omawiane produkty służą do informowania o pozycji elementów roboczych, szybkości pracy czy liczbie przetworzonych produktów. Trzecią z kategorii pojawiających się w omawianej statystyce jest ta związana z kontrolą procesów dyskretnych, ostatnią zaś – z aplikacjami poza naszą branżą.

 
Rys. 2 Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów

Warto zauważyć, że przez lata wykorzystanie w różnych obszarach zmieniało się, w szczególności nastąpił wzrost w przypadku maszyn i aplikacji OEM – z 51% w 2012 (a nawet z 47% na nieuwzględnionym na wykresie na rysunku 2 roku 2010) do 82% obecnie. Jest to pochodna rozwoju krajowej branży maszynowej i dobrej koniunktury w tej branży. Drugie z istotnych spostrzeżeń to takie, że niezależnie od zmian, wiodącym odbiorcą urządzeń tablicowych pozostaje przemysł.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty