Spojrzenie w przyszłość

Na koniec raportu tradycyjnie spojrzenie w przyszłość w celu określenia najważniejszych zastosowań omawianych produktów. Respondenci wskazywali je w przypadku każdej z grup, przy czym odpowiedzi dotyczyły najczęściej przemysłu, produkcji maszyn i sektora energetycznego. Dokonując bardziej szczegółowej klasyfikacji, dla wskaźników i regulatorów wskazać można m.in. sektory: motoryzacyjny, energetykę, maszyn obróbczych i generalnie maszynowy, gumowy, spożywczy, tworzyw sztucznych oraz ogólno-przemysłowy. Jeżeli chodzi o osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, to główne typowane grupy to: motoryzacja, energetyka, logistyka, produkcja maszyn oraz sektor spożywczy. Rzadziej wymieniane były: budownictwo, transport kolejowy, produkcja elektroniki i wojsko oraz zastosowania wod-kan. Pojawiło się natomiast kilka wskazań sektora publicznego, co należy wiązać z inwestycjami infrastrukturalnymi i środowiskowymi.

Finalnie dostawcy sygnalizatorów wskazywali przede wszystkim przemysł produkcyjny, który obejmuje szeroką grupę branż związanych z produkcją dyskretną oraz, w mniejszym stopniu, procesową. Często wymienianymi grupami były też logistyka oraz budownictwo. W tym zakresie zmieni się niewiele, zaś ogólny popyt, co dotyczy właściwie każdej z grup wyrobów, uzależniony będzie od ogólnej sytuacji w gospodarce, a także wydarzeń za naszą wschodnią granicą, które wpływają na działalność części krajowych firm branżowych.

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym zimą/wiosną 2022 roku wśród działających w Polsce dostawców omawianych produktów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe