Krótko o wymogach klientów

W statystykach dotyczących preferencji zakupowych polskich odbiorców do najważniejszych wymogów stawianych omawianym produktom zaliczają się: dobra cena, wysoka jakość wykonania, odpowiednie parametry techniczne, a także: marka producenta, dokładność pomiarów (dla wskaźników) oraz marka i kompletność asortymentu (dla osprzętu). Ważna jest też trwałość, często też odporność na narażenia mechaniczne i środowiskowe. Wymogi te stawiane są produktom profesjonalnym, przemysłowym, a do takich niewątpliwie zaliczane są te omawiane. Uśrednienia odpowiedzi klientów określone na podstawie badania ankietowego zestawiono na rys. 5 (urządzenia tablicowe i osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny) oraz na rys. 6 (sygnalizatory świetlne i dźwiękowe).

 
Rys. 5. Najważniejsze dla klientów cechy urządzeń tablicowych oraz osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego
 
Rys. 6. Najważniejsze dla klientów cechy sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych

Należy przy tym zauważyć, że podobnie jak różne są zastosowania omawianych w raporcie urządzeń, tak też na różne ich cechy zwracają uwagę klienci. Przykładowo dla części odbiorców wytwarzających urządzenia oraz maszyny liczy się przede wszystkim jak najlepsza cena, zaś dla większych odbiorców urządzeń tablicowych istotne może być może być użycie zunifikowanych komponentów pochodzących od jednego dostawcy. Z kolei w przypadku sygnalizatorów ważne mogą być też m.in. odporność środowiskowa, możliwość modułowego zestawiania przez klientów, dostępność wersji specjalizowanych, czy nawet design. Każda aplikacja może być inna, stąd też prezentowane statystyki należy traktować jedynie jako przybliżenie oraz uśrednienie.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe