Zastosowania w przemyśle i poza nim

Zastosowania omawianych w raporcie produktów niewątpliwie przenikają się i dotyczą w dużej mierze podobnych aplikacji. Wskaźniki panelowe, regulatory i rejestratory wykorzystywane są najczęściej tam, gdzie wymagane są pomiary i wizualizacja wartości temperatur, ciśnienia i innych wielkości fizycznych. Typowym obszarem ich użycia w przemyśle jest też kontrola procesów ciągłych i pracy różnych systemów, gdzie konieczna jest regulacja i sterowanie urządzeniami. Ważnym aplikacjami są też te związane z maszynami oraz systemami kontroli procesów dyskretnych. Może to dotyczyć różnych wielkości fizycznych, ale też np. wskazywania prędkości obrotowej silnika, liczby wytworzonych produktów, czasu pracy, itd. W takich przypadkach rzadziej korzysta się z funkcjonalności w zakresie sterowania, gdyż za to odpowiedzialne są zazwyczaj układy ze sterownikami PLC. Liczy się natomiast, oprócz lokalnego wyświetlania, możliwość przetwarzania i przesyłania danych do systemu nadrzędnego.

Urządzenia tablicowe używane są naturalnie też poza przemysłem – przykładowo w energetyce. W takich aplikacjach popularne są zarówno mierniki tablicowe, jak też wersje do montażu na szynie DIN. Dodatkowo istnieje cały czas zapotrzebowanie na mierniki wskazówkowe, np. w ciepłownictwie, przemyśle spożywczym czy systemach przesyłowych.

Przemysł pozostaje również największym odbiorcą przełączników, przycisków oraz klawiatur. Zaliczyć tu można sektor maszynowy (OEM), a także zastosowania związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem surowców oraz produkcją towarów. Z omawianych produktów korzystają prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych, w zestawieniu odbiorców znalazło się też m.in. wojsko, energetyka oraz motoryzacja. Odrębnym obszarem rynku jest ten związany z klawiaturami, bowiem produkty te występują w kilku rodzajach. Mogą być to zarówno wersje samodzielne, standardowe do montażu pulpitowego i integracji w maszynach, jak też przeznaczone do stosowania w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych czy też konsumenckich. W ostatnim z przypadków często wytwarzane są na zamówienie zgodnie ze specyfikacją odbiorcy.

Michał Gawęcki


ASTAT

  • Kto korzysta z osprzętu sygnalizacyjno-sterującego i aparatury tablicowej i sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych? Jaka była koniunktura w ostatnich dwóch latach w omawianym sektorze?

Odbiorcami naszych produktów są przeważnie producenci maszyn, linii technologicznych i integratorzy systemów, którzy wymagają od nas nie tylko samego osprzętu jako komponentu, ale również doradztwa technicznego oraz kompletacji dostaw. Klienci coraz częściej szukają rozwiązań ergonomicznych, bezawaryjnych i designerskich, dlatego też rynek rozwija się w tą stronę.

Charakter omawianej branży jest dość typowy, charakteryzuje się dużą konkurencją i mnogością rozwiązań. Wpływ COVID-19 i wojny rosyjsko-ukraińskiej bardzo szybko zweryfikował możliwości produkcyjne i dostaw. W mojej opinii w omawianych produktach nie ma nisz rynkowych, każdy komponent znajdzie swojego odbiorcę w zależności czym dany klient będzie się kierował.

W ostatnich dwóch latach koniunktura w omawianym sektorze jest bardzo dobra, wręcz powiedziałbym celująca. Notujemy duże wzrosty sprzedaży ze względów na bardzo dobre zarządzanie magazynem swoich komponentów, jak również odpowiednie zaplecze naszych producentów komponentów automatyki przemysłowej z którymi współpracujemy od wielu lat. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów zakłócających funkcjonowanie dostaw i komplementacji dostaw od naszych współpracujących producentów, czy tak będzie do samego końca – ciężko mi określić.

  • Jak wymogi związane z Przemysłem 4.0 wpływają na omawianą ofertę? Jakiego typu podzespoły sprzedajecie do klientów przemysłowych najczęściej?

Jako dostawca bardzo dużej ilości komponentów automatyki przemysłowej i energetyki ciężko określić co sprzedaje się najczęściej. Omawiane produkty są w regularnej przez nas sprzedaży, posiadamy czterech dostawców sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych charakteryzujących się cechami technicznymi jak i cenami i tak samo tyczy się to osprzętu aparatury sterowniczej. Klienci, oprócz cech technicznych, szukają produktów z krótkim czasem dostawy i komplementacji dostaw ale zachowując przy tym jakość i bezawaryjność urządzeń.

W Polsce Przemysł 4.0 dopiero się rozwija, więc coraz więcej producentów omawianych komponentów dostosowuje swoje produkty pod wymogi związane z Przemysłem 4.0. Nie jest to jeszcze tak bardzo popularne, więc oferta dostarczanych tego typu produktów jest mała.

Produkty należące do trzeciej z grup, a więc sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, wykorzystywane są w przemyśle i różnych branżach poza nim – np. w handlu, budownictwie czy sektorze morskim. Urządzenia te służą do sygnalizacji stanu pracy instalacji technologicznych, bram, urządzeń, wind i podnośników, instalowane są na maszynach i stanowią elementy różnych systemów ostrzegania. Branża produkcyjna nabywa sygnalizatory zarówno na potrzeby modernizacji i serwisu, jak też do produkcji nowych urządzeń i maszyn. W tym przypadku jest ono też najczęstszym odbiorcą wież sygnalizacyjnych.

 
Rys. 2. Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów

Jeżeli chodzi o zastosowania poza przemysłem, to powiązane są one z budynkami, różnego rodzaju obiektami oraz aplikacjami infrastrukturalnym i transportem. Sygnalizatory wykorzystywane są tu m.in. jako oświetlenie przeszkodowe, elementy instalacji ppoż. i systemów informacyjnych. Kolejne z kategorii dotyczą zastosowań w handlu oraz pojazdów i logistyki. Do tego dochodzi wykorzystanie sygnalizatorów związane z transportem lotniczym i morskim oraz aplikacje specjalne i wojskowe.

W raporcie publikujemy kilka statystyk związanych z aplikacjami omawianych produktów. Zostały one przedstawione na rysunkach: 2. (zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów), 3. (osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego) oraz 4. (sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych).

 
Rys. 3. Najważniejsze aplikacje osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego
 
Rys. 4. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe