SYTUACJA W BRANŻY JEST KORZYSTNA

Rys. 7.

Koniunktura na obydwu rynkach jest dobra - takiego zdania była przeważająca liczba respondentów. O ile cztery lata temu obserwować można było pogorszenie się sytuacji w branży (w przypadku UPS-ów aż 1/3 respondentów sygnalizowała dekoniunkturę), o tyle dwa lata temu sytuacja znacznie się poprawiła. Dzisiaj wprawdzie nie jest tak dobrze jak w 2016 roku (patrz rys. 5 i 6), ale powodów do narzekań też nie ma. Oczywiście dotyczy to koniunktury ogólnie - wyniki dla poszczególnych sektorów mogą być odmienne.

Na rys. 7 przedstawiamy jako uzupełnienie statystykę dotyczącą zmian koniunktury. Zdaniem 2/3 respondentów w przypadku rynku UPS-ów sytuacja poprawia się, zaś 1/3 określiła ją jako "bez zmian". Jeżeli chodzi o branżę związaną z produkcją i dystrybucją zasilaczy małogabarytowych, wyniki są odwrotne, aczkolwiek kluczowym spostrzeżeniem jest to, że żaden z pytanych przez nas przedstawicieli firm nie uznał, że następuje pogarszanie się sytuacji na rynku. I samo w sobie jest to najlepszym prognostykiem.

Akumulatory i baterie przemysłowe - oferta dostawców

Jeżeli chodzi o oszacowanie liczbowe, to obydwa omawiane sektory zaliczyć można do wartościowych. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w badaniach w 2014 i 2016 roku, branży zasilaczy małogabarytowych można przypisać wartość wynoszącą kilkadziesiąt milionów złotych rocznie (prawdopodobnie znajduje się ona w zakresie 50-80 mln zł). W bieżącym badaniu respondenci podawali kwoty od 25 do 120 mln zł, przy czym średnia wyniosła około 75 mln zł. Można sądzić, że mamy tu do czynienia z niewielkim wzrostem w stosunku do lat poprzednich.

W poprzednich dwóch edycjach raportu obroty na rynku UPS-ów dla przemysłu szacowane były na kwoty od 100 do 200 mln zł rocznie. Tym razem podawane w ankiecie wartości były bardziej różnorodne (wynosiły od 20 do 300 mln zł), aczkolwiek średnią również można przypisać do wymienionego wcześniej zakresu. Odpowiedzi było jednak na tyle mało, że nie jesteśmy w stanie tu rzetelnie przybliżyć wartości czy wskazać trendu.

Maciej Stypiński

Eltek Polska

  • W jakim stopniu sektory IT i przemysłu są odmienne od siebie pod względem dostarczanych systemów?

Obecnie w obu sektorach stosuje się zarówno urządzenia AC, jak i DC. Choć powszechnie sądzi się, że w rozwiązaniach przemysłowych wymaga się większej obciążalności chwilowej i prądów zwarciowych, to praktyka pokazuje, że zarówno w IT, jak i przemyśle wszystko zależy od konkretnej aplikacji.

W telekomunikacji powszechnie stosuje się rozwiązania DC, w centrach danych natomiast zwykle wykorzystuje się wersje AC, choć tutaj widać nowe poważne trendy przechodzenia na DC. W szeroko rozumianym przemyśle nie widać jednej wiodącej technologii. Niemniej jednak w aplikacjach o wymaganej najwyższej dostępności systemów zwykle stosuje się napięcia stałe.

  • Kto dostarcza omawiane rozwiązania?

Rynek IT w dużej mierze bazuje na firmach mogących dostarczyć rozwiązania kompleksowe. Są to przedsiębiorstwa będące bezpośrednio producentami urządzeń i mogące jednocześnie zaoferować usługi projektowe oraz montażowe. Natomiast w przemyśle, obok producentów, istnieje duża liczba większych i mniejszych integratorów, którzy działają bliżej klientów, często w bardzo wąskich specjalizacjach. Wykorzystują oni jednak komponenty firm trzecich.

  • Co zmienia się w technologiach UPS-ów i systemów zasilania gwarantowanego w przemyśle?

Ostatnie lata przyniosły szereg istotnych zmian technologicznych. Warte podkreślenia są nowe trendy związane z modułowością systemów, zarówno tych DC, jak i AC. W szeroko rozumianym przemyśle i telekomunikacji pojawiły się modułowe rozwiązania zapewniające napięcia gwarantowane stałe i przemienne z jednego urządzenia. Dzięki nowemu podejściu modułowemu nie ma konieczności stosowania STS (który zwykle jest tzw. pojedynczym punktem awarii), co wraz z redundancją n+1...n daje niespotykaną dotychczas dostępność systemu.

Innym, nie mniej istotnym trendem, jest stosowanie urządzenie napięcia 400 VDC w aplikacjach dotychczas kojarzących się z klasycznymi UPS. Dzięki zastosowaniu 400 VDC w Data Center udało się nie tylko zredukować potrzebną przestrzeń i zwiększyć dostępność, ale też umożliwić proste skalowanie systemu wraz z rosnącymi potrzebami mocy.

  • Akumulatory są istotnymi elementami systemów zasilania gwarantowanego. Jakie ich rodzaje są najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych?

Niezmiennie od lat najpopularniejszymi rodzajami stosowanych akumulatorów są kwasowo-ołowiowe. Wśród nich możemy wyróżnić kilka wiodących technologii. Są to przede wszystkim akumulatory bezobsługowe z elektrolitem uwięzionym w macie szklanej (AGM) bądź w postaci żelu, z płytami pastowanymi lub pancernymi.

W aplikacjach o podwyższonym stopniu niezawodności (np. w energetyce) często stosuje się akumulatory klasyczne (z elektrolitem ciekłym) typów OPzS lub GRoE, które cechują się wyższą niezawodnością. Niemniej jednak wymagają one specjalnej obsługi i odpowiednio przygotowanych pomieszczeń.

Rzadziej używane są akumulatory zasadowe, które mimo licznych zalet (np. możliwość pracy w wyższych temperaturach) wymagają specjalnych warunków ładowania i są droższe od kwasowo-ołowiowych. Baterie litowo-jonowe natomiast wykorzystuje się głównie w transporcie, ale można spotkać je również w aplikacjach o ładowaniu cyklicznym (odnawialne źródła energii), jednak ze wzglądu na wysoką cenę nie są one na razie tak rozpowszechnione jak te wcześniej wymienione.

POPULARNE MARKI - CZOŁÓWKA RYNKU BEZ ZMIAN

Rys. 8. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki zasilaczy sprzedawanych w Polsce; wyników nie należy utożsamiać z wartościami sprzedaży lub udziałem firm w rynku

W krajowej branży profesjonalnych zasilaczy małogabarytowych działa wielu dostawców, przy czym pod względem marek można mówić o dominacji tych dalekowschodnich. Do takich należy przede wszystkim Mean Well, którego produkty są już od lat jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku.

Firma zawdzięcza to niewątpliwie aktywności swoich dystrybutorów, a w szczególności wieloletniego oferenta jej produktów - MPL Power Elektro. Drugą z wysoce rozpoznawanych na naszym rynku marek jest Delta Electronics, zaś jako kolejne wytypowane zostały: Omron Electronics i TDK Lambda (patrz rys. 8).

Rys. 9. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki UPS-ów przemysłowych sprzedawanych w Polsce; uwagi jak w przypadku zestawienia marek zasilaczy

Jeżeli chodzi o producentów zachodnioeuropejskich, to najwyżej w redakcyjnym rankingu rozpoznawalności znalazł się Phoenix Contact, za nim sklasyfikowany został Siemens, a jako trzeci Weidmüller. Zmiany w stosunku do stanu sprzed dwóch lat są niewielkie - można mówić o nieco większej lub mniejszej popularności danych marek, ale nie o przetasowaniach na liście.

Rynek urządzeń UPS i generalnie systemów zasilania gwarantowanego to przede wszystkim markowi producenci zachodni. Zdecydowanym liderem rankingu popularności jest należąca do Schneider Electric marka APC. Drugie miejsce zajął Siemens, zaś kolejne: Eaton, Phoenix Contact, Medcom i Delta Electronics (patrz rys. 9). Należy przy tym zaznaczyć, że zależnie od branży końcowej (przemysł, energetyka, teleinformatyka) popularność omawianych marek może być różna.

DOSTAWCY BRANŻOWI

Rys. 10.

Omawiane rynki zawsze stanowiły silnie konkurencyjne sektory, zaś stopień nasilenia rywalizacji przedsiębiorstw zwiększyła dodatkowo ofensywa dalekowschodnich producentów zasilaczy. Dzisiaj jedynie jedna, dwie osoby na dziesięć ankietowanych ocenia, że konkurencja na rynku jest standardowa, czyli taka jak w innych obszarach przemysłu.

Zdaniem reszty mamy do czynienia z silną walką konkurencyjną (patrz rys. 10). Warto odnotować, że w przypadku obydwu kategorii produktów odnotowaliśmy kilkuprocentowe wzrosty wskazań w stosunku do stanu z 2016 roku.

Rys. 11. Najbardziej perspektywiczni odbiorcy zasilaczy w Polsce

Rynki związane z produkcją i dystrybucją urządzeń zasilających cechują się dużym rozdrobnieniem. Przykładowo zasilacze małogabarytowe oferują zarówno specjalizowani dystrybutorzy automatyki (Astat, Eltron, Elmark Automatyka, Micros, MPL Power Elektro, OEM Automatic i inni), producenci automatyki (Phoenix Contact, Siemens, Weidmüller, Omron Electronics) oraz firmy katalogowe (Farnell element14, TME, RS Components, Conrad Electronic).

Na omawianym rynku działają również krajowi producenci, do których zaliczyć można m.in. Imcon-Intec, Merawex, Polwat oraz Pulsar.

Dane teleadresowe firm, zakres ich działalności i dostarczane marki robotów oraz manipulatorów

W branży obecne są wreszcie przedsiębiorstwa związane z dostarczaniem produktów elektronicznych, oświetleniowych oraz inne, zasadniczo niezwiązane z przemysłem i zastosowaniami profesjonalnymi.

Kolejną grupą podmiotów są te dostarczające zasilacze buforowe oraz urządzenia UPS o mniejszych mocach, w tym wersje UPS-DC. Oferują je zarówno firmy dystrybucyjne związane z automatyką przemysłową, dystrybutorzy katalogowi, jak też przedstawiciele zagranicznych producentów automatyki i urządzeń elektrotechnicznych, czyli przedsiębiorstwa wymienione w poprzednim akapicie. W przypadku polskich producentów takie jednostki znajdziemy m.in. w firmach Fideltronik, Merawex, Polwat, Pulsar i kilku innych.

Jeżeli chodzi o urządzenia średnich i większych mocy, a więc takie, które muszą być praktycznie każdorazowo dobierane do aplikacji klienta, to rynek ten wygląda od strony podażowej jeszcze inaczej. W tym przypadku nie ma on charakteru dystrybucyjnego, a raczej specjalistyczny, związany z oferowaniem przez firmy kompletnych systemów i usług wdrożeniowych.

Rys. 12. Najbardziej perspektywiczni odbiorcy UPS-ów i systemów zasilania gwarantowanego

W omawianym sektorze mamy kilku polskich producentów: APS Energia, CES, EVER, Fideltronik, Medcom, a także szereg firm zagranicznych. Nazwy tych ostatnich pojawiły się już przy omawianiu najpopularniejszych na rynku marek - APC (Schneider Electric), Delta Energy Systems czy Eaton - to niektóre z nich.

Warto dodać, że potrzeby związane z wdrażaniem i integracją systemów zasilania pozwalają na działanie w branży również specjalistycznym firmom usługowym. Takimi podmiotami są przykładowo AG IT Project, Camco oraz Impakt. Rynek uzupełniają też specjalizowani dostawcy akumulatorów i ich pakietów - np. Baterie Przemysłowe, Dacpol, Delta Energy Systems, EST Energy oraz Wamtechnik.

PRZEMYSŁ I ENERGETYKA, CZYLI O PERSPEKTYWACH RYNKU KRAJOWEGO

Agregaty prądotwórcze - oferta dostawców

Raport tradycyjnie kończmy spojrzeniem w przyszłość i próbą określenia najważniejszych sektorów będących odbiorcami zasilaczy i systemów zasilania gwarantowanego. Jeżeli chodzi o mniejsze zasilacze, to w przypadku zastosowań profesjonalnych głównymi klientami pozostaną przemysł i energetyka.

Trzecie miejsce ex aequo zajęły sektory związane z pojazdami szynowymi i transportem oraz branża teleinformatyczna (patrz rys. 11). Dokonując porównania z analogiczną prognozą sprzed dwóch lat, można wskazać na znaczący wzrost w przypadku branży transportowej, a także dalsze zwiększanie się istotności energetyki.

Tematy przyszłych raportów w APA

W przypadku UPS-ów i systemów zasilania gwarantowanego wyniki są analogiczne jak w poprzednim raporcie - z dokładnością do liczby wskazań danych kategorii, ale nie ich kolejności. Na czołowej pozycji znalazł się, podobnie jak dwa lata temu, przemysł, zaś kolejne miejsce zajęły energetyka oraz IT / telekomunikacja.

Warto tutaj wskazać na sektor medyczny (związany z urządzeniami do tego typu zastosowań) - wprawdzie nie jest znaczący, ale stanowi istotną niszę rynkową. Jeżeli zaś chodzi o całą branżę, to o jej przyszłym kształcie powinna decydować sytuacja w gospodarce oraz omawianych w raporcie sektorach. I właśnie przez ten pryzmat, a także nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów należy patrzeć na przyszłość omawianej w raporcie branży.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród krajowych firm dostarczających zasilacze, UPS-y, akumulatory i agregaty.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również